Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidána podpora funkce Chromecast built-in for Audio verze 1.36
  • Zlepšuje konektivitu funkce Chromecast built-in for Audio

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšené možnosti připojení s bezdrátovým subwooferem
 • Vylepšeno připojení s televizory od jiných výrobců
 • Podpora funkce přehrávání Spotify u integrované technologie Chromecast (Spotify Cast)
 • Umožňuje synchronizaci Multi-room Group
 • V blízké budoucnosti umožní údržbu aplikace „Spotify Connect“

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi M39.R.0516 pro domácí kina

Verze souboru

 • M39.R.0516

Velikost souboru

 • 223 MB (234 798 988 bajtů)

Datum uvedení

 • 20-10-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud vlastníte nový model systému domácího kina.Pokud máte firmware verze M39.R.0516 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, jednoduše se podívejte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojeno domácí kino. Pokud je například domácí kino připojeno ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2.
 2. Zapněte domácí kino.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [Setup] (Nastavení) > [System Settings] (Nastavení systému). Pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zvýrazněte na displeji System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na obrazovce televizoru se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  „Software Version M39.R.0516“ (Verze softwaru M39.R.0516) – pokud je číslo verze M39.R.0516 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj soundbar poškodit.
 • Nevypínejte během instalace soundbar, ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru nevytahujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN). Tato připojení udržujte funkční.
 • Až do dokončení aktualizace nevytahujte napájecí kabel. Takováto činnost by mohla způsobit poruchu systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na soundbaru aktualizovat firmware.

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel pro připojení domácího kina k internetu
 • Ujistěte se, že je domácí kino připojeno k:
  • aktivnímu připojení k internetu
  • kompatibilnímu televizoru
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace soundbaru pomocí internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého soundbaru.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení domácího kina k internetu
 • Ujistěte se, že je domácí kino připojeno k:
  • aktivní připojení k internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový router),
  • kompatibilnímu televizoru

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojeno domácí kino. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte zvukový projektor k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte domácí kino.
 4. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [HOME] a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) > [Update via Internet] (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na internetu byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?)]. Pomocí dálkového ovladače zvolte [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 3. Po stažení softwaru trvá asi 5 minut, než se spustí aktualizace.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze M39.R.xxxx Nová verze M39.R.0516)]. Pomocí dálkového ovladače zvolte položku [Start] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 5. Aktualizace se rozeběhne.
 6. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 7. Během aktualizace se na displeji předního panelu domácího kina zobrazí zpráva [„UPDT“ (Aktualizace)].
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text [DONE (Hotovo)]. Během aktualizace nevypínejte domácí kino ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 9. Po dokončení aktualizace se domácí kino automaticky restartuje.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M39.R.0516, proběhla aktualizace firmwaru úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru domácího kina pomocí internetu.

 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Aktualizace se nezdařila. Pro další pokus vložte aktualizační disk nebo se připojte k síti. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.).
  1. Zkontrolujte, zda jsou router a všechna zařízení připojená mezi domácím kinem a routerem zapnuta.
  2. Zkontrolujte, zda pro připojení mezi domácím kinem a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely mezi domácím kinem a routerem správně zapojeny.
  4. Zkuste provést postup aktualizace znovu.

  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.

 • Po zahájení procesu aktualizace přes internet se na obrazovce televizoru zobrazila zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  V závislosti na síťovém připojení může proces síťové aktualizace trvat dlouho (až 60 minut). Proto se v pravém dolním rohu zobrazuje zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.

 • V průběhu aktualizace přes internet se na televizoru zobrazí zpráva [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav připojení nelze ověřit. Není možná komunikace se serverem. Zkuste to prosím později.) a vy nemůžete firmware aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • V nastaveních sítě ověřte, zda má systém domácího kina vlastní adresu IP (používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy).
  • Znovu opakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte domácí kino a zkuste aktualizaci spustit znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále neskončila.
  Pokud je domácí kino připojeno k síti pomocí bezdrátového připojení, zkuste ho připojit k síti kabelem a celý proces následně spusťte znovu.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s pamětí USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru.).
  Zkontrolujte, zda je k domácímu kinu připojen síťový kabel.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [Already Updated] (Aktualizace již byla provedena)
  Verze firmwaru nainstalovaná na domácím kině představuje nejnovější verzi.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M39R0516.zip a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 223 MB (234,798,988  bajtů).
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Rozbalte aktualizační soubor ze souboru UPDATE_M39R0516.zip.
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přejděte do umístění, kam se soubor stáhl, a dvakrát klikněte na soubor UPDATE_M39R0516.zip.
   2. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“ (Aktualizace).
  • Pro operační systém Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Přejděte do adresáře, kam se soubor stáhl, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATE_M39R0516.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
    Poznámka: Ve Windows 8.1 a Windows 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici „Plocha“ a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“ (Aktualizace).
    Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB39-FW.BIN a MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN a MSB39FW_MB.ID
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přeneste složku UPDATE na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systém Windows:
    Přejděte do složky, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   1. V nabídce klikněte na Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   2. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování složky UPDATE odpojte zařízení USB od počítače.
Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do soundbaru.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte USB obsahující 4 soubory.
Přenesení aktualizace:
 1. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [Setup] (Nastavení) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Pomocí šipek vyberte „Update via USB Memory“ (Aktualizovat pomocí USB paměti) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] („Na paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M39.R.xxxx, nová verze M39.R.0516. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevytahujte paměť USB.“). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se rozeběhne.
 6. Během aktualizace se na displeji předního panelu domácího kina zobrazí zpráva „UPDT“ (Aktualizace).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí DONE (Hotovo). Zvukový projektor se automaticky restartuje.
  Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M39.R.0516, proběhla aktualizace firmwaru úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí počítače a zařízení USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazuje „UPDT“ (Aktualizace) a „ERROR“ (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Vypněte domácí kino.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí USB paměti

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu
  Zapněte domácí kino a zopakujte postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • Soubor s aktualizací UPDATE_M39R0516.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte domácí kino.
  3. Zkuste provést postup aktualizace znovu