MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6600 Ver.1.10 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-6600

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává podporu pro bajonetový adaptér LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A (prodává se samostatně)
  • Bajonetový adaptér LA-EA5 podporuje všechny objektivy s bajonetem A
  • Poskytuje kompletní podporu pro automatické ostření s fázovou detekcí v rovině ostření a funkce automatického ostření a vysokorychlostního souvislého fotografování
  • Funkce automatického ostření s fázovou detekcí v ohniskové rovině s širokým pokrytím
  • Funkce automatického ostření založené na rozpoznávání objektů včetně automatického zaostření na oči v reálném čase (u lidí i zvířat) a sledování v reálném čase
  • Sledování AF/AE během souvislého fotografování rychlostí až 11 sn./s
  Poznámky:
  • Objektivy STF mají jenom ruční ostření
  • Telekonvertory nelze použít s žádným bajonetovým adaptérem pro objektivy s bajonetem A
  • Automatické ostření není dostupné během natáčení videa pomocí bajonetového adaptéru LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A
  • U sledování AE je clona u prvního snímku pevná, přičemž rychlost závěrky a citlivost ISO se používají k úpravě expozice
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6600 Ver.1.10 (Mac)

Verze souboru

 • 1.10

Velikost souboru

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtů)

Datum uvedení

 • 03-09-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup [6] (Nastavení [6]) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:

Hardware počítače

Tento systémový software vyžaduje následující hardware:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení zařízení.
  Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na Úroveň nabití baterie (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii.
 • Kabel USB dodaný se zařízením
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabité dobíjecí baterie (NP-FZ100).
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Aktualizace systémového softwaru potrvá přibližně 15 minut. Po tuto dobu je nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku.
  Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k dalším zařízením.
 • Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost [Download] (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6600V110.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
  Poznámka: Pokud jste fotoaparát připojili k počítači, odpojte jej, než budete pokračovat v postupu.
 3. Soubor [Update_ILCE6600V110] se rozšíří.
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace). Nástroj UpdateSetting
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  Zadejte uživatelské jméno a heslo

  Jakmile se zobrazí systémová zpráva, zobrazí se obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
  • Zobrazí-li se před obrazovkou „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ následující zpráva, klikněte na tlačítko [OK].
   Stisknete tlačítko OK.
  • Na obrazovce „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ otevřete záložku „Obecné“ a povolte možnost čtení systémového softwaru „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů
   Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
  • Pokud budete po výběru možnosti [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.
  • Pokud se obrazovka „Zabezpečení a ochrany osobních údajů“ nepřestane zobrazovat, zavřete okno.
  • Není-li možnost [Allow] (Povolit) zobrazena, připojte se k internetu a zkuste to znovu od části „Krok 1: Spusťte nástroj Updater“.
  • Pokud se zpráva ani obrazovka „Zabezpečení a ochrana osobních údajů“ nepřestanou zobrazovat, zavřete je výběrem možnosti [OK].
   Obrazovka blokování rozšíření systému
 6. Připojte zařízení k počítači.
  • Zobrazí se dialogové okno pro připojení přes rozhraní USB.
   Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  • Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB (je součástí dodávky). Na monitoru LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   Poznámka: Pokud jste kabel USB připojili ještě před tím, než se objevila výzva k jeho připojení, odpojte jej a znovu začněte od „Kroku 1. Spusťte nástroj Updater“.
  • Klepněte na možnost [OK]. Pokud se zpráva zobrazí, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.
   Stisknete tlačítko OK.
   Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 7. Spustí se nástroj System Software Updater.
  Nástroj System Software Updater
  Poznámka: Pokud se Aktualizace systémového softwaru nespustí, spusťte ji kliknutím na soubor [System Software Updater] ve složce [Update_ILCE6600V110] – [Resources].
 8. Zapněte fotoaparát.
 9. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) → Setup [4] (Nastavení 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Velkokapacitní paměťové zařízení
 10. Pokud připojíte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, na displeji LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Pokud je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, občas se může zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spusťte nástroj Updater“.
 11. Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Poznámka: Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru 1.10 nebo novější, aktualizace není potřeba. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Čísla aktuální verze a aktualizované verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí
 12. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 13. Spusťte aktualizaci.
  Po automatickém resetování se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Dokončení aktualizace zabere asi 15 minut.
  Aktualizace indikátoru průběhu
 14. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje.
 15. Až se znovu objeví LCD displej, zvolte možnost [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup [6] (Nastavení 6) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktualizovaná verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.