Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-6600

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidává podporu pro bajonetový adaptér LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A (prodává se samostatně)
  • Bajonetový adaptér LA-EA5 podporuje všechny objektivy s bajonetem A
  • Poskytuje kompletní podporu pro automatické ostření s fázovou detekcí v rovině ostření a funkce automatického ostření a vysokorychlostního souvislého fotografování
  • Funkce automatického ostření s fázovou detekcí v ohniskové rovině s širokým pokrytím
  • Funkce automatického ostření založené na rozpoznávání objektů včetně automatického zaostření na oči v reálném čase (u lidí i zvířat) a sledování v reálném čase
  • Sledování AF/AE během souvislého fotografování rychlostí až 11 sn./s
  Poznámky:
  • Objektivy STF mají jenom ruční ostření
  • Telekonvertory nelze použít s žádným bajonetovým adaptérem pro objektivy s bajonetem A
  • Automatické ostření není dostupné během natáčení videa pomocí bajonetového adaptéru LA-EA5 pro objektivy s bajonetem A
  • U sledování AE je clona u prvního snímku pevná, přičemž rychlost závěrky a citlivost ISO se používají k úpravě expozice
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-6600 Ver.1.10 (Windows)

Verze souboru

 • 1.10

Velikost souboru

 • 310 MB (326 069 208 bajtů)

Datum uvedení

 • 03-09-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup [6] (Nastavení [6]) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Verze systémového softwaru

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi systému Microsoft Windows:
 • Windows 10
 • Windows® 8.1

Hardware počítače

Tato aktualizace systémového softwaru vyžaduje následující hardware:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá minimálně na Úroveň nabití baterie (tři dílky).
   Doporučujeme použít plně nabitou baterii.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k dalším zařízením.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na možnost [Download] (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE6600V110.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
  Poznámka: Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE6600V110.exe]. Fotoaparát zatím nepřipojujte k počítači.
 3. Nástroj System Software Updater běží.
  Nástroj System Software Updater
 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) → Setup [4] (Nastavení 4) → USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Velkokapacitní paměťové zařízení
 6. Pokud připojíte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, na displeji LCD videokamery se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače.
  V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost [Next] (Další).
  Poznámka: Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Ověřte, že je aktuální verze 1.00, a zvolte možnost [Next] (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 1.10 nebo novější, aktualizace není potřeba. V takovém případě odpojte fotoaparát od počítače a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, vložte ji zpět a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí
  Nástroj System Software Updater – aktuální verze

  Aktualizace není zapotřebí
  Aktualizace není zapotřebí
 8. Vyberte možnost [Next] (Další).
  Automatické resetování fotoaparátu
 9. Po automatickém resetování se spustí aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.
  DŮLEŽITÉ: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
  Poznámka: Dokončení aktualizace zabere asi 5 minut.
  Aktualizace indikátoru průběhu
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje.
 11. Až se znovu objeví LCD displej, zvolte možnost [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.
  Obnovování dat. Počkejte prosím...

Krok 2: Ověřte verzi systémového softwaru svého produktu.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup [6] (Nastavení 6) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.
  Aktuální verze systémového softwaru

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.