Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-ZF9
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, kdy funkce televizoru připojeného prostřednictvím konektorů ARC a Opt vydávají šum
 • Vylepšuje připojení zařízení Amazon Alexa™

Dřívější výhody a vylepšení

 • Přidána podpora funkce Chromecast built-in for Audio verze 1.40
  • Vylepšené možnosti připojení funkce Chromecast built-in
 • Podpora funkce Chromecast built-in for Audio ve verzi 1.36
  • Vylepšena možnost připojení funkce Chromecast built-in
 • Možnost používání funkce „Spotify Connect“ i s bezplatným účtem (s výjimkou Ruska)
 • Přidání podpory pro funkci Amazon Alexa™ Multi-Room Music (MRM)
  Poznámka: Aplikace Amazon Alexa není dostupná ve všech jazycích a zemích/oblastech.
 • Zlepšuje možnosti připojení HDMI®
 • Opravena chyba, kdy je při vypínání her na systému PlayStation®4 slyšet zvuk
 • Řeší selhání síťové události, které se vyskytlo ve verzi 1.816
 • Přidává podporu funkce eARC
  Poznámky:
  • eARC je nová standardizovaná funkce HDMI 2.1, která přidává podporu pro nejnovější zvukové formáty k těm stávajícím, které jsou podporovány funkcí Zpětný audiokanál (ARC).
  • Funkce eARC vám umožňuje vychutnat si bezztrátový zvukový obsah, například s použitím technologií Dolby Atmos®, Dolby TrueHD® a DTS:X®, nebo vícekanálový obsah LPCM, který nelze pomocí funkce ARC přenášet.
 • Přidává funkci aplikace Amazon Alexa®
  Poznámka: Aplikace Amazon Alexa není dostupná ve všech jazycích a zemích/oblastech.
 • Zlepšuje možnosti připojení s televizemi od jiných výrobců
 • Podporuje funkci přehrávání Spotify ve službě Spotify Connect (s výjimkou Ruska)
 • Podporuje bezdrátový poslech ve více místnostech

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 2.315 pro model HT-ZF9

Verze souboru

 • 2.315

Velikost souboru

 • 198 MB (208 124 246 bajtů)

Datum uvedení

 • 27-08-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový zvukový projektor. Pokud je číslo vaší verze 2.315 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. Je-li tedy například zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [Setup] (Nastavení) → [Advanced Settings] (Pokročilá nastavení). Pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [System Settings] (Systémová nastavení) → [System Information] (O systému). Pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Verze softwaru 002.315 (první a druhou nulu čísla verze softwaru můžete ignorovat) – pokud je číslo verze 2.315 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli své zařízení HT-ZF9 poškodit.
 • Během aktualizace zařízení HT-ZF9 nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN).
 • Až do dokončení aktualizace nevytahujte napájecí kabel. Takováto činnost by mohla způsobit poruchu systému.

Existují 2 snadné způsoby, jak na audiosystému HT-ZF9 aktualizovat firmware:

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Síťový kabel pro připojení zvukového projektoru k Internetu
 • Ujistěte se, že je zvukový projektor připojen k:
  • k internetu,
  • ke kompatibilnímu televizoru.
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace modelu HT-ZF9 pomocí internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z Internetu stáhněte aktualizaci do svého zařízení HT-ZF9.

Co budete potřebovat:

 • Síťový kabel pro připojení zvukového projektoru k Internetu
 • Ujistěte se, že je zvukový projektor připojen k:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru),
  • ke kompatibilnímu televizoru.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte zvukový projektor k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte zvukový projektor.
 4. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [HOME] a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) → [Advanced Settings] (Pokročilá nastavení) → [Software Update] (Aktualizace softwaru) → [Network update] (Aktualizace sítě) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze 00x.xxx Nová verze 002.315). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 4. Zvukový projektor si stáhne data firmwaru z internetu.
 5. Po stažení se zvukový projektor restartuje a spustí aktualizaci hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace [XX %].
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky dojde znovu k automatickému restartování. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 2.315, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí internetu.

 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Zařízení není připojené k síti. Pro provedení aktualizace je nutné zařízení připojit k internetu).
  1. Router a všechna zařízení připojená mezi zvukovým projektorem a routerem jsou zapnuta.
  2. Pro propojení zvukového projektoru a routeru používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Všechny kabely mezi zvukovým projektorem a routerem jsou správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.

  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.

 • Po zahájení procesu aktualizace přes Internet se na obrazovce televizoru zobrazila zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.

  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho; podle typu připojení k internetu až 60 minut. Proto se zobrazuje zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes Internet se na televizoru zobrazí zpráva [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav připojení nelze ověřit. Není možná komunikace se serverem. Zkuste to prosím později.) a vy nemůžete firmware aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • Zkontrolujte, zda jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má zvukový projektor vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  • Znovu opakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zvukový projektor a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Je-li zvukový projektor k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a zkuste proces provést znovu.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s pamětí USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Already Updated] (Již aktualizováno).
  Ve zvukovém projektoru je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zařízení HT-ZF9.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor Z9HT2-2_315.zip a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 198 MB (208 124 246 bajtů).
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru Z9HT2-2_315.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor stáhli, a dvakrát klikněte na soubor Z9HT2-2_315.zip.
   2. Vytvoří se nový soubor s názvem „F_Z9HT2.UPG“.
  • Pro operační systém Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor Z9HT2-2_315.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
    Poznámka: Ve Windows 8.1 a Windows 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici „Plocha“ a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“.
   3. Vytvoří se nový soubor s názvem „F_Z9HT2.UPG“.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přenesení souboru F_Z9HT2.UPG na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přetáhněte soubor F_Z9HT2.UPG do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systém Windows:
    Přejděte do adresáře, kde byl soubor vytvořen, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor F_Z9HT2.UPG.
   1. V nabídce klikněte na Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   2. Soubor F_Z9HT2.UPG se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování souboru F_Z9HT2.UPG odpojte zařízení USB od počítače.
Přeneste si aktualizaci do svého zařízení HT-ZF9

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do zařízení HT-ZF9.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte USB obsahující soubor F_Z9HT2.UPG.
Přenesení aktualizace:
 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) → [Advanced Settings] (Pokročilá nastavení) → [Software Update] (Aktualizace softwaru) → [USB update] (Aktualizace USB) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze xxx.xxx Nová verze 002.315). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 4. Zvukový projektor si stáhne data firmwaru z paměťového zařízení USB.
 5. Po stažení se zvukový projektor restartuje a spustí aktualizaci hlavní jednotky. Během aktualizace hlavní jednotky se na displeji předního panelu zobrazí průběh aktualizace [XX %].
 6. Po aktualizaci hlavní jednotky dojde znovu k automatickému restartování. Poté se v případě potřeby spustí aktualizace subwooferu nebo zadních reproduktorů.
 7. Po dokončení aktualizace se na televizoru zobrazí zpráva o dokončení.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 2.315, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí počítače a zařízení USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (Aktualizace) a ERROR (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Vypněte zvukový projektor.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zvukový projektor a znovu projděte celým procesem Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.

 • Soubor s aktualizací Z9HT2-2_315.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte zvukový projektor.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.