Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ICD-TX800
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy je rekordér IC nebo dálkové ovládání neaktivní po použití dálkového nahrávání REC na zařízení s operačním systémem iOS 13

Systémové požadavky

Operační systémy

Cílová počítačová prostředí

 • macOS v10.13–10.15

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • ICD-TX800_V101.dmg

Verze souboru

 • 1.01

Velikost souboru

 • 12,4 MB

Datum uvedení

 • 06-08-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Rekordér ICD-TX800 který má verzi firmwaru nižší než 1.01. Pokud již je verze firmwaru zařízení 1.01, aktualizace není nutná.

Jak zkontrolovat verzi modelu a firmwaru

Verzi modelu a firmwaru zkontrolujete podle následujících kroků.

 • Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko BACK/HOME a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home (Domů)
 • Vyberte možnost Settings (Nastavení) → Common Settings (Obecná nastavení)→ System Information (Informace o systému)

Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Stáhnout

Důležité poznámky

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi
 • Nejprve proto zálohujte veškerá data z jednotky do počítače, jelikož v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat v zařízení. Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo ztrátě dat
 • Při aktualizaci by zařízení mělo obsahovat přibližně 40 MB volného místa. Množství volného místa ověříte níže uvedenými kroky
 • Při stahování programu a aktualizaci firmwaru se přihlaste do počítače a použijte jméno administrátora nebo jméno, které patří administrátorovi

Instalovat

Podrobnosti

Proces aktualizace
 1. Restartujte svůj rekordér IC. (Posuňte přepínač Hold/Power na možnost „Power“ (Napájení) a držte jej zde po dobu 8 sekund.)
 2. Stahování aktualizačního programu spustíte kliknutím na tlačítko Download (Stáhnout)
 3. Po dokončení stahování připojte svůj rekordér IC k počítači prostřednictvím USB
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle zobrazené zprávy
  POZNÁMKY:
  • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikace Připojení USB na zobrazovacím panelu nesvítí
  • U některých počítačů se může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB
   Poznámka pro uživatele operačního systému macOS 10.15:
   Při prvním spuštění nástroje aktualizace v systému macOS 10.15, se zobrazí dialogové okno [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume.] („Nástroj pro aktualizaci softwaru“ požaduje přístup k souborům na odnímatelném zařízení). Pokud kliknete na [OK], spustí se aktualizace. Pokud kliknete na [Don’t Allow] (Zakázat), zobrazí se chyba a aktualizace se nezdaří.
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na možnost Finish (Dokončit)
Po dokončení aktualizace

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).
Pokud je číslo verze firmwaru „1.01“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.