Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje stabilitu při používání zvukového standardu Advanced Audio Coding (AAC)
 • Vylepšuje bezpečnostní funkce systémového softwaru
 • Vylepšuje celkový výkon sluchátek

Dřívější výhody a vylepšení

WF-1000X

 • Přidání podpory pro funkci Amazon Alexa
  Poznámka:
  Chcete-li s tímto produktem používat funkci Amazon Alexa, potřebujete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ verze 5.0.0 (nebo novější).
 • Optimalizuje sluchátka pro použití s aplikací Google Assistant
 • Příprava aktualizace pro podporu aplikace Google Assistant
 • Vylepšení dalších funkcí
 • Zlepšuje stálost spojení a omezuje přeskakování zvuku
 • Sluchátka WF-1000X se již automaticky nevypínají, když na zařízeních se systémem iOS změníte „Nastavení kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

WF-SP700N

 • Přidání podpory pro funkci Amazon Alexa
  Poznámka:
  Chcete-li s tímto produktem používat funkci Amazon Alexa, potřebujete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ verze 5.0.0 (nebo novější).
 • Optimalizuje sluchátka pro použití s aplikací Google Assistant

DŮLEŽITÉ:
Po instalaci tohoto firmwaru budou vaše sluchátka kompatibilní s funkcí Google Assistant.
Samotná funkce Google Assistant bude společností Google spuštěna v průběhu roku 2018. Termín spuštění se může lišit v závislosti na vaší zemi.

Poznámka: Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 11.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace „Sony | Headphones Connect“
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 4.5.2 pro zařízení WF-1000X / WF-SP700N

Verze souboru

 • Verze 4.5.2

Datum uvedení

 • 28-05-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru na vašich sluchátkách WF-1000X / WF-SP700N „4.5.2“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WF-1000X / WF-SP700N k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek WF-1000X / WF-SP700N.

Důležité upozornění

Během stahování / přenosu dat / aktualizace hlavní jednotku NEZAPOJUJTE do nabíječky ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.

Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
– ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi®
– poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz

Ujistěte se, že jsou obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka WF-1000X / WF-SP700N) plně nabitá.

Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • Dokončení procesu aktualizace na zařízení se systémem Android/iOS bude trvat asi 60 minut (velikost souborů pro sluchátka WF-1000X/WF-SP700N je asi 2,2 MB).
  Pokud používáte zařízení se systémem iOS, před spuštěním aktualizace vypněte funkci „Google Assistant“. Proces aktualizace bude trvat asi 60 minut.
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
  • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WF-1000X / WF-SP700N k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již někdy připojili, vyberte je.
 3. Když je navázáno spojení, objeví se následující obrazovka.
 4. Pokud se na sluchátka vztahuje aktualizace, zobrazí se položka „Headphone update available (Dostupná aktualizace sluchátek)“. V tomto případě můžete stisknout možnost „More Info (Více informací)“.
  Zkontrolujte, že jsou pravé a levé sluchátko propojené. Pro potvrzení připojení stiskněte tlačítko na pravé straně a zkontrolujte, že každých 5 sekund zabliká modrá kontrolka. Pokud se kontrolka nerozsvítí nebo bliká každou vteřinu, vložte produkt do pouzdra a zkuste to znovu od začátku.
 5. Ověřte, že se zobrazuje „verze 4.5.2“, a stiskněte „OK“. Poté se spustí aktualizace.
 6. Když stahování začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Pokud se zobrazí zpráva [Bluetooth Pairing Request] (Vyžadováno párování pomocí Bluetooth®), stiskněte možnost „Spárovat“. Aktualizace bude pokračovat. (Pouze pro zařízení se systémem iOS.)
 7. Začne přenos dat. Po dokončení stahování se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka. Toto zabere asi 1 minutu.
  POZNÁMKA:
  Během stahování aktualizací / přenosu dat / aktualizace sluchátka nenabíjejte ani je nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými.
  Pokud se objeví zpráva o odpojení, vyčkejte, než automaticky dojde k opětovnému připojení.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.
  Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace vložte a vyjměte sluchátka z nabíječky baterií a ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru „4.5.2“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Sluchátka WF-1000X / WF-SP700N restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 4.5.2, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku Verze najdete v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.

Související informace jsou pro vás dostupné na následující stránce.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones