Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely televizorů:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje kompatibilitu s funkcí AirPlay 2
 • Řeší vzácný problém, kdy se obsah služby YouTube nezačal přehrávat

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

Následující nové funkce, nabídky a změny rozhraní budou dostupné po aktualizaci na operační systém Android™ 9 Pie:

 • Podpora funkcí Apple AirPlay / HomeKit*
 • Integrovaná podpora technologie Dolby Atmos prostřednictvím vestavěných reproduktorů televizoru
 • Přepracovaná rychlá nastavení a zjednodušené nabídky nastavení
 • Plynulejší přechod na seznam kanálů a aplikace TV Guide
 • Vylepšené nastavení zařízení IR blaster (pouze pro modely kompatibilní se zařízením IR blaster)
 • Překonfigurovaná provozní nabídka rozhraní HDMI IN
 • Vylepšené funkce seznamu Recording Title List (Nahraný seznam titulů)
 • Přidána nabídka Restart
  • Nabídka Restart se na obrazovce televizoru zobrazí poté, co na dálkovém ovladači televizoru stisknete a na několik sekund podržíte tlačítko Napájení.
 • Nabídku vstupů si nyní můžete přizpůsobit
 • Aplikace Video/Album/Music jsou spojeny do aplikace Media Player
 • Podporuje formát HEVC 100/120 Hz pro přehrávání videa přes USB
 • Aktualizované ikony na domovské obrazovce
 • Otevřete malou obrazovku s náhledem a pokračujte ve sledování vysílání, když se právě nacházíte v programovém průvodci
 • Nové funkce vestavěného mikrofonu
 • Osvětlení LED indikuje zjištění příkazu „Ok Google“ vestavěným mikrofonem, když je televizor zapnutý a v pohotovostním režimu
 • Přidán režim průchodu
  • Režim průchodu slouží k výstupu komprimovaného zvuku do zvukových systémů a soundbarů.
 • Pod možností Preferred Satellite (Preferovaný satelit) se zobrazují názvy poskytovatelů

Po aktualizaci budou dostupná také vylepšení a řešení následujících funkcí:

 • Zlepšuje stabilitu a výkon televizoru
 • Řeší problémy s přehráváním formátu 4K s ultra vysokým rozlišením (UHD) nebo Dolby Vision v aplikaci Netflix prostřednictvím sluchátek připojených přes Bluetooth A2DP
 • Řeší problémy se zvukem při přehrávání určitých zvukových formátů prostřednictvím ARC a zlepšuje celkovou kompatibilitu s určitými zařízeními ARC

Následující funkce již nebude podporována:

 • Odstraněna funkce pevného zobrazení teletextu
  • Byla odebrána funkce Text hold (Pozastavení textu), která se prováděla stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači, když byl zobrazen teletext.

POZNÁMKA: Další informace ohledně funkcí a vylepšení naleznete zde:

*iPhone, iPad, Mac, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

 • Byl vyřešen problém, který bránil instalaci aplikace Kodi – nyní si můžete aplikaci nainstalovat a používat
 • Obsah aplikace YouTube™ s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) je nyní detekován automaticky a zobrazuje se ve správném formátu HDR
 • Byl vyřešen problém kompatibility, kde u některých vysílacích společností nefungovala správně numerická tlačítka (0–9).
 • Byl vyřešen problém, kdy se na obraze za specifických okolností zobrazovaly svislé pruhy.
 • Do nabídky nastavení jazyka byly k některým jazykům přidány popisy zemí a oblastí.
 • Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) již není dále dostupná pro připojení v bezdrátové síti.
 • Pokud chcete zajistit zabezpečené připojení k nové bezdrátové síti, ze seznamu dostupných sítí zvolte SSID (název) bezdrátové sítě a po vyzvání zadejte bezdrátový klíč / heslo. Optimálního připojení můžete také dosáhnout použitím ethernetového kabelu, kterým propojíte televizor s routerem.
 • Vylepšuje celkový výkon televizoru
 • Vylepšuje připojení přes Wi-Fi®

Omezení

 • Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Video výukový program: Jak aktualizovat televizor

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Na televizní obrazovce se verze softwaru zobrazí pod názvem modelu.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verze softwaru: PKG-xxxxxxxx

Pokud je číslo verze „PKG6.3626.xxxx“ nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA® lze aktualizaci firmwaru provést dvěma snadnými způsoby:

 • Použití funkce „Automaticky kontrolovat aktualizace“ (jednoduché)
  POZNÁMKA:Váš televizor může zobrazovat zprávu „Software is up to date“ (Software je aktuální) i přesto, že neproběhla instalace nové verze. Aktualizace pro funkci Automatic software downloads (Automatické stahování softwaru) jsou vypouštěny postupně a nemusí být ihned k dispozici. Zkuste to prosím později. V případě, že chcete aktualizaci provést ihned, držte se pokynů, které vám pomohou aktualizaci softwaru nainstalovat pomocí metody využívající jednotku USB Flash.
 • Instalace prostřednictvím jednotky USB Flash
Použití funkce „Automaticky kontrolovat aktualizace“ (jednoduché):
Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i televizního prostředí pro uživatele. Nejjednodušší způsob, jak získat aktualizace softwaru, je pomocí funkce „Automaticky kontrolovat aktualizace“. Toto nastavení je standardně povoleno.
Pokud jste níže povolili funkci „Automaticky kontrolovat aktualizace“, automaticky se vám bude zobrazovat oznámení o aktualizaci televizoru.
 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).
 3. Zvolte možnost [Automatically check for update].

Následujících několik týdnů po vydání bude nová aktualizace firmwaru postupně zpřístupňována všem televizorům s připojením k internetu.

DŮLEŽITÉ:Následující části „System Requirements“ (Požadavky na systém), „File Info“ (Informace o souboru), „Download“ (Stahování) a „Install“ (Instalace) se týkají aktualizace prostřednictvím jednotky USB Flash. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce „Automaticky kontrolovat aktualizace“, tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkáchpodpory Sony.

Připojte jednotku USB Flash:

Software můžete aktualizovat také pomocí jednotky USB Flash. Pokud na televizoru nemáte nastaveno připojení k internetu nebo nechcete čekat, než bude aktualizace dostupná prostřednictvím funkce „Automatically check for update“ (Automaticky kontrolovat aktualizace), můžete si ji stáhnout a nainstalovat prostřednictvím jednotky USB Flash podle pokynů níže.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • jednotku USB Flash
  *Televizor můžete aktualizovat i v případě, že jsou na jednotce USB Flash jiné soubory.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizorů na verzi 6.3626

Název souboru ZIP

 • sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • 6.3626

Velikost souboru

 • 1 316 529 842 bajtů

Datum uvedení

 • 13-05-2020

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Před zahájením aktualizace firmwaru pozastavte veškeré nahrávání (platí pouze pro modely s funkcí záznamu USB HDD).

Stáhnutí aktualizačního programu:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na jednotku USB Flash.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko [Download] (Stáhnout). Přečtěte si a potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
  2. Kliknutím na tlačítko [Download] (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor „sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip“ velikost „1 316 529 842“ bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  POZNÁMKA: Po rozbalení balíčku získáte soubor „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“.
 4. Zapojte jednotku USB Flash do počítače.
 5. Zkopírujte nebo pomocí myši přesuňte soubor „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“ do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: „Kořenová složka“ je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte jednotku USB Flash od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat až 10 minut. Počítejte s tím, že televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.
 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte jednotku USB Flash se souborem „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip“.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Jakmile bude jednotka USB Flash rozpoznána, na televizoru se zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  POZNÁMKA: Pokud se zprávy nezobrazují automaticky, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout pomocí dálkového ovladače.
 5. Až bude soubor z jednotky USB Flash zkopírován, spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení televizoru bude bíle blikat a na televizoru se zobrazí ukazatel průběhu.
 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 7. Po dokončení aktualizace se televizor automaticky restartuje.
 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze „PKG6.3626.xxxx“, aktualizace softwaru proběhla úspěšně.
 • Pokud číslo verze není „PKG6.3626.xxxx“ nebo vyšší, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Často kladené otázky

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.
 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Ano, je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „An error occurred during the software update“ (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Vypněte televizor stisknutím tlačítka [POWER] na televizoru.
 2. Znovu stiskněte tlačítko [POWER] a instalaci proveďte ještě jednou.

Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva „No newer version of the TV software was found“ (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru; aktualizace tedy není potřeba.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktualizovat software pomocí jednotky USB Flash, zkontrolujte následující:
 • Ujistěte se, že je jednotka USB Flash plně funkční.
 • Jednotka musí být naformátována na systém souborů FAT16, FAT32, exFAT nebo NTFS.
 • Aktualizace může selhat i na jednotce USB Flash splňující podmínky výše v závislosti na velikosti a struktuře dalších souborů. V případě, že aktualizace selže, vymažte další soubory, aby na jednotce USB Flash zůstal jen aktualizační soubor, a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, naformátujte jednotku USB Flash na systém souborů FAT32 a zkuste to znovu.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.