Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HVL-F60RM

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšená stabilita vyzařování světla

Dřívější výhody a vylepšení

 • Umožňuje použití funkce „External Flash Set (Nastavení externího blesku)“ s kompatibilními fotoaparáty s výměnnými objektivy.
  Poznámka: Tato funkce je podporována pouze tehdy, je-li blesk připojen přímo k fotoaparátu a nelze ji použít při snímání s externím bleskem pomocí kabelu.
 • Kompatibilní modely fotoaparátů:

  • ILCE-7RM4 (s verzí firmwaru 1.10 nebo novější)
  • ILCE-7RM3 (s verzí firmwaru 3.10 nebo novější)
  • ILCE-7M3 (s verzí firmwaru 3.10 nebo novější)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HVL-F60RM Ver.2.01(Windows)

Verze souboru

 • 2.01

Velikost souboru

 • 8.29 MB (8 702 024 bajtů)

Datum uvedení

 • 21-04-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.01, aktualizace není potřeba.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2/2] → [VERSION] (Verze) → [FLASH] (Blesk).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows® 8.1

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Volná paměť RAM: 512 MB nebo více

Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení zařízení:
  • Čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA)
  • nebo
  • Čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je dostatečná. Doporučujeme používat nové nebo plně nabité baterie.
 • Použijte standardní kabel USB nebo kabel USB připojený k fotoaparátu.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že zařízení přestane fungovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Ujistěte se, že jsou odpojeny všechny přístroje kromě počítače.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_HVLF60RMV201.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).
 5. Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:
  Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory.
  Na obrazovce Start klepněte na ikonu Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_HVLF60RMV201.exe]. Nyní zařízení nepřipojujte.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.

 4. Zapněte zařízení.
 5. Použijte standardní kabel USB nebo kabel USB připojený k fotoaparátu. Poté připojte zařízení k počítači. Po připojení USB kabelu se monitor LCD zařízení vypne.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na displeji zařízení zpráva „Could not find the device for this update.“ (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 6. Po potvrzení na monitoru LCD zařízení klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.
  Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je „Ver.2.00“ nebo starší, klikněte na možnost [Next] (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru „2.01“ nebo novější, aktualizace není potřeba.
  Přerušte připojení USB a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit), vypněte zařízení, vyjměte baterii, vložte ji zpět a zařízení opět zapněte.

  Poznámka: Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva „Would you like to install this device software?“ (Chcete nainstalovat software tohoto zařízení?) (Vydavatel: Sony Corporation), klikněte na možnost [Install] (Instalovat).


  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 7. Zařízení se automaticky resetuje.
  Zobrazí se následující obrazovka.

 8. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.

 9. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Zařízení se automaticky restartuje. To může trvat několik minut.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.01.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2/2] → [VERSION] (Verze) → [FLASH] (Blesk).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.