Tato informace platí pro následující modely televizorů:

 • KD-43XG8305
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-43XG8388
 • KD-49XG8388
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8396
 • KD-43XG8399
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje odezvu televizoru při zapínání z pohotovostního režimu

[+] Dřívější výhody a vylepšení

Omezení

 • Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Video výukový program: Jak aktualizovat televizor

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Na televizní obrazovce se verze softwaru zobrazí pod názvem modelu.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verze softwaru: PKG-xxxxxxxx

Pokud je číslo verze „PKG6.6555.xxxx“ nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA® lze aktualizaci firmwaru provést dvěma snadnými způsoby:

 • Použití funkce „Automatické stahování softwaru“ (jednoduché)
  POZNÁMKA: Váš televizor může zobrazovat zprávu „Software is up to date“ (Software je aktuální) i přesto, že neproběhla instalace nové verze. Aktualizace pro funkci Automatic software downloads (Automatické stahování softwaru) jsou vypouštěny postupně a nemusí být ihned k dispozici. Zkuste to prosím později. V případě, že chcete aktualizaci provést ihned, držte se pokynů, které vám pomohou aktualizaci softwaru nainstalovat pomocí metody využívající jednotku USB Flash.
 • Instalace prostřednictvím jednotky USB Flash
Použití funkce „Automatické stahování softwaru“ (jednoduché):
Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i televizního prostředí pro uživatele. Nejjednodušší způsob, jak získat aktualizace softwaru, je pomocí funkce „Automatické stahování softwaru“. Toto nastavení je standardně povoleno.
Pokud jste níže povolili funkci „Automatické stahování softwaru“, automaticky se vám bude zobrazovat oznámení o aktualizaci televizoru.
 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).
 3. Vyberte možnost [Automatic software download] (Automatické stahování softwaru).

Následujících několik týdnů po vydání bude nová aktualizace firmwaru postupně zpřístupňována všem televizorům s připojením k internetu.

DŮLEŽITÉ: Následující části „System Requirements“ (Požadavky na systém), „File Info“ (Informace o souboru), „Download“ (Stahování) a „Install“ (Instalace) se týkají aktualizace prostřednictvím jednotky USB Flash. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce „Automatické stahování softwaru“, tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.


Připojte jednotku USB Flash:

Software můžete aktualizovat také pomocí jednotky USB Flash. Pokud na televizoru nemáte nastaveno připojení k internetu nebo nechcete čekat, než bude aktualizace dostupná prostřednictvím funkce „Automatic software download“ (Automatické stahování softwaru), můžete si ji stáhnout a podle pokynů níže nainstalovat prostřednictvím jednotky USB Flash.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • jednotku USB Flash
  *Televizor můžete aktualizovat i v případě, že jsou na jednotce USB Flash jiné soubory.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizorů na verzi 6.6555

Název souboru ZIP

 • sony_dtvota_2016_1606555100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • 6.6555

Velikost souboru

 • 1 886 350 011 bajtů

Datum uvedení

 • 22-04-2020

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Před zahájením aktualizace firmwaru pozastavte veškeré nahrávání (platí pouze pro modely s funkcí záznamu USB HDD).

Stáhnutí aktualizačního programu:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na jednotku USB Flash.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko [Download] (Stáhnout). Přečtěte si a potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
  2. Kliknutím na tlačítko [Download] (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.

 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor „sony_dtvota_2016_1606555100_eua_auth.zip“ velikost „1 886 350 011“ bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  POZNÁMKA: Po rozbalení balíčku získáte soubor „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065551000257.pkg“.
 4. Zapojte jednotku USB Flash do počítače.
 5. Zkopírujte nebo pomocí myši přesuňte soubor „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065551000257.pkg“ do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: „Kořenová složka“ je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte jednotku USB Flash od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat až 30 minut. Počítejte s tím, že televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.
 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte jednotku USB Flash se souborem „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065551000257.pkg“.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Jakmile bude jednotka USB Flash rozpoznána, na televizoru se zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  POZNÁMKA: Pokud se zprávy nezobrazují automaticky, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout pomocí dálkového ovladače.
 5. Až bude soubor z jednotky USB Flash zkopírován, spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení televizoru bude bíle blikat a na televizoru se zobrazí ukazatel průběhu.
 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 7. Po dokončení aktualizace softwaru se na televizoru zobrazí zpráva s informací o dokončení.
 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, že aktualizace byla úspěšná.

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze „PKG6.6555.xxxx“, aktualizace softwaru proběhla úspěšně.
 • Pokud číslo verze není „PKG6.6555.xxxx“ nebo vyšší, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Často kladené otázky

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.
 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Ano, je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „An error occurred during the software update“ (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Vypněte televizor stisknutím tlačítka [POWER] na televizoru.
 2. Znovu stiskněte tlačítko [POWER] a instalaci proveďte ještě jednou.

Pokud se na televizní obrazovce zobrazí zpráva „No newer version of the TV software was found“ (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru; aktualizace tedy není potřeba.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktualizovat software pomocí jednotky USB Flash, zkontrolujte následující:
 • Ujistěte se, že je jednotka USB Flash plně funkční.
 • Jednotka musí být naformátována na systém souborů FAT16, FAT32, exFAT nebo NTFS.
 • Aktualizace může selhat i na jednotce USB Flash splňující podmínky výše v závislosti na velikosti a struktuře dalších souborů. V případě, že aktualizace selže, vymažte další soubory, aby na jednotce USB Flash zůstal jen aktualizační soubor, a zkuste to znovu. Pokud aktualizace opět selže, naformátujte jednotku USB Flash na systém souborů FAT32 a zkuste to znovu.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.