Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-1000XM3

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Byl opraven problém s nesprávnou funkčností ovládání hlasitosti při pozastavené hudbě, a to i při ovládání prostřednictvím smartphonu
 • Byl opraven problém, kdy se u některých smartphonů neúmyslně zobrazovala lišta nastavení hlasitosti
 • Vylepšuje celkový výkon

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Zlepšuje kvalitu telefonování v režimu handsfree
 • Přidání podpory pro funkci Amazon Alexa
 • Přidává možnost upravit hlasitost pomocí dotykového snímače sluchátek
 • Přidává možnost kontrolovat stav baterie nabíjecího pouzdra pomocí aplikace Sony | Headphones Connect
 • Vylepšuje připojení se zařízeními se systémem iOS
 • Vylepšuje další funkce
 • Vylepšuje připojení k zařízením se systémem Windows 10. U některých verzí systému Windows 10 sluchátka po spárování pomocí technologie Bluetooth® nepřehrávala zvuk.
 • Zlepšení celkového výkonu a stability

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 11.0 nebo novější)
  POZNÁMKA: Pokud používáte operační systém iOS 13.1, aktualizaci proveďte pomocí systému iOS 13.2 nebo novějšího.
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace Sony | Headphones Connect (verze 6.1.4 nebo novější).
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 2.3.0 pro zařízení WF-1000XM3

Verze souboru

 • Verze 2.3.0

Datum uvedení

 • 18-03-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru na vašich sluchátkách WF-1000XM3 „2.3.0“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WF-1000XM3 k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek WF-1000XM3.

Důležité upozornění

 • Funkce nastavená na dotykovém snímači se může při aktualizaci softwaru změnit. V takovém případě ji k dotykovému snímači opět přiřadíte pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Sluchátka NEVYPÍNEJTE

  NEMAČKEJTE tlačítko napájení .

  Pokud budete aktualizovat sluchátka WF-1000XM3, která nejsou optimalizovaná pro vaše uši, změňte položku nastavení „Automatic Power Off“ (Automatické vypínání).
  Je-li povoleno nastavení „Off when headphones are taken off“ (Vypnout, pokud sluchátka nejsou nasazená), sluchátka WF-1000XM3 se přibližně po 5 minutách automaticky vypnou a přeruší přenos dat aktualizačního souboru. Po opětovném zapnutí sluchátek WF-1000XM3 a připojení přes Bluetooth® se přerušený přenos dat restartuje.


  POZNÁMKA: Pokud jste změnili nastavení, po dokončení aktualizace je nastavte zpět na „Off when headphones are taken off“ (Vypnout po sundání sluchátek).

 • Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
  – ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi®
  – poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz
 • Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka WF-1000XM3) jsou plně nabitá.
 • Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit ke starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android zabere proces aktualizace asi 30 minut. (Velikost souboru je přibližně 992 KB)
  U zařízení se systémem iOS zabere proces aktualizace asi 30 minut. (Velikost souboru je přibližně 992 KB)
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů: Je-li však v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povolena možnost „Automatic download of software“ (Automatické stahování softwaru) (výchozí tovární nastavení), stahování a přenos softwarové aktualizace se spustí automaticky.
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek. (Při přenosu dat na pozadí můžete sluchátka WF-1000XM3 normálně používat, ale aplikaci Google Assistant při přenosu možné používat není.)
  • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte svá sluchátka pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již někdy připojili, vyberte je.
  POZNÁMKA: Zkontrolujte, že je levá i pravá strana sluchátek připojená.
  • Pokud je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povoleno nastavení „Automatic download of software“ (Automaticky stahovat software) (tovární nastavení), stahování a přenos aktualizačního softwaru se spustí automaticky.
   Přejděte na krok 6.
  • Pokud zakážete nastavení automatického stahování softwaru, stahování a přenos aktualizačního softwaru se nespustí automaticky.
   Přejděte na krok 4 a dokončete proces.
 3. Je-li dostupná aktualizace, po navázání připojení se zobrazí okno se zprávou „The latest headphones software is available“ (Je dostupná nejnovější aktualizace sluchátek). Stiskněte možnost „More info“ (Více informací).
 4. Na obrazovce „Update Software“ (Aktualizační software) zkontrolujte, že se zobrazuje „Version 2.3.0“ (Verze 2.3.0), a poté zvolte možnost „START“.

  POZNÁMKA: Pokud se zobrazí obrazovka „Switching software transfer destination…“ (Změna cílové složky přenosu dat...), neprovádějte žádnou akci. Po několika sekundách se zobrazí předchozí obrazovka.
 5. Na obrazovce „Update the headphones software“ (Aktualizovat software sluchátek) stiskněte možnost „More info“ (Více informací).

  POZNÁMKA: Pokud se obrazovka nezobrazí, možnost „Auto Power Off Function“ (Funkce automatického vypnutí) není povolená.
  Změňte možnost „Auto power off function“ (Funkce automatického vypnutí) na „Do not turn off“ (Nevypínat).
 6. Na obrazovce „Update Software“ (Aktualizace softwaru) zvolte možnost „START“.
 7. Spustí se proces aktualizace, jehož dokončení bude trvat několik minut.
  Během aktualizace hlavní jednotku NEZAPOJUJTE do nabíječky. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.
  Ukazatel průběhu
  POZNÁMKA: Během aktualizace se sluchátka automaticky vypnou a zase zapnou a za účelem dokončení aktualizace se prostřednictvím funkce Bluetooth® automaticky připojí k zařízení se systémem Android nebo iOS.
 8. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.

  POZNÁMKA: Pokud se obrazovka neobjeví, zkontrolujte, zda se zobrazuje verze 2.3.0. Pokud ano, aktualizace firmwaru byla úspěšná. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).
Pokud je číslo verze firmwaru „2.3.0“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Sluchátka WF-1000XM3 restartujte (vložte je do pouzdra a opět je z pouzdra vyjměte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 2.3.0, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku Verze najdete v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.