Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • KDL-48R550C
 • KDL-48R553C
 • KDL-48R555C
 • KDL-40R550C
 • KDL-40R553C
 • KDL-40R555C
 • KDL-32R500C
 • KDL-32R503C
 • KDL-32R505C

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Řeší problémy s přehráváním obsahu HbbTV při vstupu na určité kanály (pouze pro Španělsko)
 • Řeší jazykovou chybu při vstupu na obrazovku aktualizace softwaru (pouze pro Španělsko)

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Řeší problémy při přehrávání videa v aplikaci Netflix
 • Vylepšuje celkový výkon televizoru
 • Řeší problém, kdy jazyk seznamu programů v elektronickém programovém průvodci kombinuje finštinu a švédštinu (pouze pro Finsko a Švédsko)
 • Řeší problém, kdy aplikace YouTube™ „zamrzala“ na nahrávací obrazovce
 • Vylepšuje výkon funkce zrcadlení obrazovky
 • Vylepšuje výkon přehrávání ve službě Netflix
 • Vylepšuje výkon při přehrávání videa ve formátu mp4

Omezení

 • Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Zapněte televizor a na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko [HOME], aby se zobrazila hlavní nabídka.
 2. Přejděte do nabídky [Settings] (Nastavení) a stiskněte tlačítko [Enter].
 3. Přejděte do nabídky [Customer Support] (Zákaznická podpora) a stiskněte tlačítko [Enter].
 4. Model a verze softwaru se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky: „v8.591“ – pokud je číslo verze „v8.591“ nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • úložné zařízení USB

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizorů na verzi v8.591

Název souboru ZIP

 • sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip

Verze souboru

 • 8.591

Velikost souboru

 • 122 059 854 bajtů

Datum uvedení

 • 05-02-2020

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Nevypínejte televizor během aktualizace, ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Netiskněte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených vtomto návodu.
 • Ukončete všechna případné nahrávání, než s aktualizací začnete. (Pouze modely se záznamem USB HDD)

Jak stáhnout aktualizační program

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na úložné zařízení USB.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko [Download] (Stáhnout). Přečtěte si a potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
  2. Kliknutím na tlačítko [Download] (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor „sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip“ velikost „122 059 854“ bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  Po rozbalení balíčku získáte složku „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“.
 4. Zapojte úložné zařízení USB do počítače.
 5. Zkopírujte nebo pomocí myši přesuňte soubor „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“ do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte úložné zařízení USB od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat 15 až 30 minut. Během instalace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.
 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte úložné zařízení USB se složkou „sony_dtv02B10B03B1B3_00100100“.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Klikněte na tlačítko [HOME] na dálkovém ovladači, aby se vám otevřela hlavní nabídka.
 5. Přejděte do kategorie [Settings] (Nastavení) a zvolte ji stisknutím tlačítka [Enter].
 6. Přejděte do nabídky [Customer Support] (Zákaznická podpora) a vyberte ji.
 7. Přejděte do nabídky [Software Update] (Aktualizace softwaru) a poté vyberte možnost [USB].
 8. Na televizní obrazovce se zobrazí řada různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 9. Aktualizace se spustí a na předním panelu televizoru začne blikat oranžová LED dioda.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 10. Až se na televizní sestavě zobrazí zpráva „Aktualizace firmwaru byla dokončena“, televizor se vypne a poté se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena. Neodebírejte zařízení USB a nevypínejte televizor.
 11. Po zapnutí televizoru odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze „v8.591“ nebo vyšší, aktualizace softwaru byla úspěšná.
 • Pokud číslo verze není „v8.591“ nebo vyšší, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Potřebujete více informací? Prostudujte si sekci Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace softwaru prostřednictvím internetu:

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.

 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.

 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „An error occurred during the software update“ (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Zkontrolujte zda je úložné zařízení USB plně funkční. Pokud ano, zkuste stáhnout aktualizační soubor ještě jednou.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka [POWER] na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko [POWER] ještě jednou a instalaci proveďte znovu.

Pokud se na displeji předního panelu televizoru zobrazí zpráva „No newer version of the TV software was found“ (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru; aktualizace tedy není potřeba.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.