Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • PS-HX500

O souboru ke stažení

 • Název: Hi-Res Audio Recorder verze 1.1.3
 • Datum uvedení:31-10-2019
 • Funkce této aplikace jsou následující:
  • Nová funkce aplikace Hi-Res Audio Recorder verze 1.1.3
   Nově jsou podporovány operační systémy macOS Mojave (10.14) a macOS Catalina (10.15).
   Poznámka: Pokud se při prvním spuštění zobrazí dialogové okno týkající se přístupu k mikrofonu, je nutné povolit přístup k mikrofonu. Podrobné informace viz sekce „After the update“ (Po aktualizaci) níže.
  • Záznam skladeb z gramofonových desek:Po propojení gramofonu a počítače pomocí dodávaného kabelu USB a nainstalování softwaru budete moci zaznamenávat skladby ve vysokém rozlišení (DSD nebo PCM) z gramofonových desek přehrávaných na gramofonu.Maximální délka jednoho záznamu je 100 minut.
  • Úpravy dočasných souborů: Do zaznamenaných dat (dočasných souborů) můžete přidávat značky a specifikovat rozmezí dat, která budou exportována do souborů. Přidávání značek do dočasných souborů pro:
   • odstranění tiché pasáže před první skladbou nebo mezi skladbami.
   • rozdělení dočasného souboru na samostatné soubory skladeb po zaznamenání všech skladeb na jedné straně gramofonové desky.
   Můžete přidat až 60 značek, stejně jako značky odebírat a přemisťovat.
  • Nastavení citlivosti: Úroveň signálu (citlivosti) můžete nastavit pro zaznamenaná data (dočasný soubor). Zvolit můžete Automatické vyrovnání citlivosti a Manuální vyrovnání citlivosti, které vám umožní upravit hodnotu citlivosti o 1 dB v rozsahu +1 dB až +6 dB.
  • Export dočasného souboru: Zaznamenaná data (dočasný soubor) lze exportovat do počítače.Před exportováním dočasného souboru lze rovněž zadat název alba, jméno umělce, názvy skladeb (stop) a jména interpretů skladeb.

Systémové požadavky

Operační systémy
Aplikace
Hi-Res Audio Recorder jekompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Poznámky:

 • Správná činnost aplikace Hi-Res Audio Recorder není zaručena:
  • na každém počítači s některým z uvedených operačních systémů
  • na doma vyrobených počítačích, na počítačích s uživatelsky provedeným upgradem operačního systému a na počítačích s více operačními systémy
  • při použití funkcí úspory energie počítače: pozastavený systém nebo režim spánku (pohotovostní režim)


Hardware počítače
Aplikace
Hi-Res Audio Recorder jekompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 pixelů nebo vyšší
 • Zařízení pro přehrávání zvuku:Vyžadované
Nezaručujeme funkci aplikace na všech počítačích, a to ani tehdy, když vyhovují systémovým požadavkům uvedeným výše.

Stáhnout

Jak stáhnout software Hi-Res Audio Recorder:
 1. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download [Stáhnout].
 2. Zahájí se stahování souboru [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4 536 224 bytů).
 3. Soubor instalátoru se uloží do složky, kterou jste nastavili jako cílovou složku v nastavení prohlížeče. Ve výchozím nastavení se soubor uloží do složky [Stažené soubory].

Instalovat

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni na instalaci aplikace Hi-Res Audio Recorder.

 1. Poklepejte na instalační soubor „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg“, který máte uložený na počítači. Instalační balíček se rozbalí.
 2. Zobrazí se obrazovka [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Vítejte v instalačním programu aplikace Hi-Res Audio Recorder). Klepněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat).


 3. Zobrazí se obrazovka [Software License Agreement] (Licenční ujednání k softwaru). Po potvrzení textu ujednání klepněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat).


 4. Pokud s ujednáním souhlasíte, klepněte na tlačítko[Agree] (Souhlasím).


 5. Zobrazí se obrazovka [Select a Destination] (Vyberte cílové umístění). Vyberte disk a klepněte na tlačítko [Continue] (Pokračovat).


 6. Potom zvolte typ instalace. U standardní instalace bude automaticky zvolena interní jednotka pevného disku. Pokud chcete aplikaci nainstalovat na jiný disk, klepněte na tlačítko [Change install location...] (Změnit umístění instalace...). Jakmile zvolíte cílové umístění, klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat).


 7. Když k tomu budete vyzváni, zadejte své přihlašovací heslo a klepněte na tlačítko [Install Software] (Instalovat software).


 8. Zobrazí se obrazovka [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Instaluje se Hi-Res Audio Recorder) a zahájí se instalace.

 9. Jakmile je instalace dokončena, zobrazí se obrazovka [The installation was successful.] (Instalace byla úspěšná.). Klepněte na tlačítko [Close] (Zavřít) pro ukončení instalátoru.


Po aktualizaci

Aplikaci Hi-Res Audio Recorder spustíte dle pokynů uvedených níže.
Spusťte Finder a v okně „Aplikace“ poklepejte na tlačítko [Hi-Res Audio Recorder].

Poznámka:
Až se vám po spuštění aplikace zobrazí následující dialogové okno, klikněte na tlačítko [OK].

Když naopak kliknete na tlačítko [Don’t Allow] (Zakázat), nebudete moci nahrávat zvukové stopy.
Poté vyberte možnost [System Preferences] (Předvolby systému)>[Security & Privacy] (Zabezpečení a soukromí)>[Privacy] (Ochrana osobních údajů)>[Microphone] (Mikrofon) a v seznamu aplikací na pravé straně zaškrtněte položku „Hi-Res Audio Recorder”.

Otázky a odpovědi

Odstraňování problémů

 1. Instalace selhala
  • Ujistěte se, že používáte počítač s jedním z podporovaných operačních systémů. Další informace viz „Systémové požadavky“.
  • Ujistěte se, že je na pevném disku dostatek volného místa. Instalace vyžaduje přibližně 100 MB volného místa. Pokud na pevném disku není dostatek volného místa, odstraňte nepotřebné soubory.
 2. Počítač nerozpozná připojený gramofon
  • Odpojte kabel USB a restartujte počítač. Ujistěte se, že je počítač zapnutý a běží, a potom propojte počítač a gramofon pomocí kabelu USB.
  • Pomocí níže uvedených kroků se ujistěte, že se v okně „Systémové informace“ zobrazuje název gramofonu.
   • Propojte gramofon s počítačem a zapněte jej.
   • Klepněte na položku [O tomto Macu] v menu Apple.
   • Klepněte na položku [Přehled] a potom klepněte na položku [Systémový profil].
   • V okně „Hardware“ klepněte na [USB] a ujistěte se, že se zobrazí název „PS-HX500“.

 3. Hi-Res Audio Recorder se nespustí
  • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Spusťte jinou aplikaci pro kontrolu správné činnosti počítače.
  • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Restartujte počítač.
  • Ujistěte se, že je aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována.
   • Spusťte Finder a ujistěte se, že se v okně „Aplikace“ zobrazuje „Hi-Res Audio Recorder“.
  • Pokud není aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována, odinstalujte ji a znovu nainstalujte.