Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • DMP-Z1
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje přechod mezi skladbami při přehrávání přes technologii Bluetooth®

Dřívější výhody a vylepšení

 • Umožňuje rychlejší vývoj a opětovné sestavení databáze

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Mac OS:
DŮLEŽITÉ: Podporovány jsou pouze níže vypsané operační systémy.

 • macOS 10.13 - 10.15

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 1.02 pro přehrávač DMP-Z1 (Mac)

Verze souboru

 • Verze 1.02

Velikost souboru

 • 120 MB (126 115 779 bajtů)

Datum uvedení

 • 29-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač DMP-Z1 funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.02.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno vyzkoušet, jakou verzi firmwaru máte:

 1. V pravém dolním rohu displeje klepněte na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/nastavení)
 2. Zvolte nabídku [Settings] (Nastavení)
 3. Sjeďte až dolů a vyberte nabídku [Unit Information] (Informace o jednotce)
 4. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru

Před provedením aktualizace

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Nejprve proto přeneste ze zařízení veškerá data do počítače, protože v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat zbývajících v zařízení.
  Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci je v zařízení vyžadováno přibližně 200 MB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, přeneste veškerá nepotřebná data zpět do počítače pro rozšíření volného místa.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce, nebo jako uživatel s oprávněním správce.

Stáhnout a instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte soubor do počítače.
 3. Po dokončení stahování připojte přehrávač DMP-Z1 k počítači prostřednictvím USB.
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
  Poznámka pro uživatele operačního systému macOS 10.15: Poté, co na počítači s operačním systémem macOS 10.15 poprvé spustíte nástroj aktualizace, zobrazí se zpráva ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] („Nástroj pro aktualizaci softwaru“ požaduje přístup k souborům na odnímatelném svazku). Pokud kliknete na možnost [OK], spustí se aktualizace. Pokud kliknete na možnost [Don’t Allow] (Zakázat), zobrazí se chyba a aktualizace se nezdaří.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po provedení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Zkontrolovat verzi firmwaru].

Pokud je číslo verze firmwaru „1.02“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.