Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • DMP-Z1
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje přechod mezi skladbami při přehrávání přes technologii Bluetooth®

Dřívější výhody a vylepšení

 • Umožňuje rychlejší vývoj a opětovné sestavení databáze

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft® Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

DŮLEŽITÉ: Podporovány jsou pouze výše vypsané operační systémy.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 1.02 pro přehrávač DMP-Z1 (Windows)

Verze souboru

 • Verze 1.02

Velikost souboru

 • 120 MB (125 947 728 bajtů)

Datum uvedení

 • 29-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není nutná, pokud byl váš přehrávač DMP-Z1 již aktualizován na verzi firmwaru 1.02 prostřednictvím funkce automatické aktualizace.
Pokud si nejste jistí, aktuální verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. V pravém dolním rohu displeje klepněte na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/nastavení)
 2. Zvolte nabídku [Settings] (Nastavení)
 3. Sjeďte až dolů a vyberte nabídku [Unit Information] (Informace o jednotce)
 4. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru

Před provedením aktualizace

 • Během aktualizace musíte být připojeni k síti.
 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Nejprve proto přeneste ze zařízení veškerá data do počítače, protože v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat zbývajících v zařízení.
  Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci je v zařízení vyžadováno přibližně 200 MB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, přeneste veškerá nepotřebná data zpět do počítače pro rozšíření volného místa.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce, nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uživateli systému Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7 se zobrazí v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva „Windows needs your permission to continue“ (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stáhnout a instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte soubor do počítače.
 3. Po dokončení stahování připojte přehrávač DMP-Z1 k počítači prostřednictvím USB.
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po provedení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Zkontrolovat verzi firmwaru].

Pokud je číslo verze firmwaru „1.02“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.