Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • MHC-V77DW

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Funkci Spotify Connect lze nyní používat i na bezplatném účtu.
 • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, chcete-li nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in.
  Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy zařízení nebude zrovna používáno a bude mít přístup k internetovému připojení.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečenou komunikaci.
 • Je třeba provést aktualizaci služeb pro distribuci hudby Spotify, pokud je chcete nadále využívat.
 • Vyřešen problém, kdy během používání OVLÁDACÍCH KLÁVES občas přeskočil zvuk z mikrofonu
 • Vyřešeno vzácné přeskakování zvuku, když jsou OVLÁDACÍ KLÁVESY při přehrávání hudby používány po delší dobu
 • Přidána funkce bezdrátového stereofonního zvuku
 • Podpora přehrávání hudby ze zařízení SCMS-T prostřednictvím Bluetooth® při používání funkce bezdrátového stereofonního zvuku
 • Přidána funkce Multi Room prostřednictvím Google Cast
 • Přidána funkce propojení LED osvětlení při použití funkcí bezdrátového poslechu ve více místnostech nebo bezdrátového stereofonního zvuku
 • Podpora přehrávání hudby z externího zařízení USB při používání funkce bezdrátového poslechu ve více místnostech
 • Vylepšení funkčnosti a stability

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze „SYS 6.04“ pro model MHC-V77DW

Verze souboru

 • SYS 6.04

Velikost souboru

 • 183 MB (192 536 768 bajtů)

Datum uvedení

 • 06-08-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení „SYS 6.04“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte systém stisknutím tlačítka jednotky POWER.
 2. Stiskněte [OPTIONS] (Možnosti).
 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „SYSTEM“ („SYSTÉM“) a poté stiskněte tlačítko
 4. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „VERSION“ („VERZE“) a poté stiskněte tlačítko


Důležité upozornění

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli své zařízení MHC-V77DW poškodit.
 • Zařízení MHC-V77DW během instalace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a provádění aktualizace nemanipulujte s ovládacími prvky soustavy a dálkového ovladače.
 • Až do dokončení aktualizace nevytahujte napájecí kabel. Takováto činnost by mohla způsobit poruchu systému.

Existují 2 snadné způsoby, jak na audiosystému MHC-V77DW aktualizovat firmware:

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet / síť
***DOPORUČENO***
 • Aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace zařízení MHC-V77DW prostřednictvím internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Nejprve nastavíte zařízení a potom z Internetu stáhnete aktualizaci do svého zařízení MHC-V77DW.

Co budete potřebovat:

 • Aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)

Příprava zařízení:

 1. Připojte zařízení MHC-V77DW k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Zapněte systém stisknutím tlačítka na jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí symbol „UPDATE“ („AKTUALIZACE“).
 2. Stiskněte [OPTIONS] (Možnosti)
 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „SYSTEM“ („SYSTÉM“) a poté stiskněte tlačítko
 4. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „UPDATE“ („AKTUALIZOVAT“) a poté stiskněte tlačítko
 5. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku “VIA NW“ („PŘES NW“) a poté stiskněte tlačítko
 6. Stiskněte a vyberte položku „EXEC“ („PROVÉST“)
 7. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku “YES“ („ANO“) a poté stiskněte tlačítko
 8. Vyčkejte, než se proběhne stažení, kopírování složek a dokončení aktualizace.
  • Stáhněte si: Doba stahování závisí na vašem internetovém připojení
  • Kopírování souboru: Po tomto kroku bude následovat automatický restart systému (přibližně 10 vteřin)
  • Aktualizace softwaru: Také po tomto kroku bude následovat automatický restart systému (přibližně 30 vteřin)
  • Poté bude spuštěn Ukázkový režim
 9. Znovu stiskněte tlačítko na jednotce a zapněte systém.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze SYS 6.04, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazuje nápis „Download Error“/„Push POWER“ („Chyba při stahování“/„Stiskněte POWER“), aktualizace softwaru selhala.

 1. Stiskněte tlačítko a vypněte systém
 2. Stiskněte tlačítko a systém opět zapněte
 3. Vyčkejte přibližně 3 minuty (nebo do té doby, než proběhne připojení k síti) a zkontrolujte displej na systému
 • Svítí symbol UPDATE
  • Softwarová aktualizace NEBYLA dokončena, ale systém funguje normálně.
  • Dle předchozích kroků zkuste znovu síťovou aktualizaci softwaru.
   Pokud aktualizace opět selže, nyní místo síťové aktualizace vyzkoušejte aktualizaci softwaru pomocí procesu s využitím USB flash disku.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zařízení MHC-V77DW.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verze 10.6 nebo novější

Při použití operačního systému Windows 10/8.1 používejte režim stolního počítače.
Správnou funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Požadavky záznamových médií

USB flash disk: Kapacita: více než 256 MB

Správnou činnost nelze zaručit u všech USB flash disků.

Krok 1: Instalace aktualizace

Stažení aktualizace do počítače:
 1. Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny žádné jiné programy než internetový prohlížeč.
 2. Na této stránce si přečtěte a odsouhlaste podmínky užívání
 3. Stáhněte si soubor do počítače a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [183 MB (192 536 768 bajtů)]
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Vložte USB flash disk do slotu USB v počítači
 2. Naformátujte USB flash disk
 3. Zkopírujte soubor aktualizace do kořenové složky USB flash disku

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přenesení aktualizace do přehrávače

Připojte USB flash disk do portu USB systému MHC-V77DW.

Přenesení aktualizace:
 1. Stisknutím tlačítka spusťte systém MHC-V77DW
 2. Stiskněte [OPTIONS] (Možnosti)
 3. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „SYSTEM“ („SYSTÉM“) a poté stiskněte tlačítko
 4. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓vyberte položku „UPDATE“ („AKTUALIZOVAT“) a poté stiskněte tlačítko
 5. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku “VIA USB“ („PŘES USB“) a poté stiskněte tlačítko
 6. Stiskněte a vyberte položku "EXEC“ („PROVÉST“)
 7. Opakovaným stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku “YES“ („ANO“) a poté stiskněte tlačítko
 8. Během aktualizace začne na displeji blikat symbol "UPDATING".

 9. Vyčkejte, než se proběhne kopírování složek a dokončení aktualizace.
  • Kopírování souboru: Po tomto kroku bude následovat automatický restart systému (přibližně 10 vteřin)
  • Aktualizace softwaru: Také po tomto kroku bude následovat automatický restart systému (přibližně 30 vteřin)
  • Poté bude spuštěn Ukázkový režim

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze SYS 6.04, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí nápis “File Error” („Chybný soubor“) nebo "No File“ („Chybí soubor“) nebo "Read Error"/“Push POWER” („Chyba při čtení“/“Stiskněte POWER“), aktualizace softwaru se nezdařila.

 1. Ověřte, zda je aktualizační soubor správný a umístěný v kořenové složce vašeho USB flash disku, a zkuste to znovu dle předchozích kroků.
 2. Pokud software stále nelze aktualizovat, zkuste to znovu s jiným USB flash diskem.