Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Přidává funkci, která umožňuje technologii SensMe™ analyzovat kanály vnitřně:
  • Zdroje zvuků, u kterých výsledky analýzy nebylo dříve možné získat ze sítě, lze nyní analyzovat
  • Nyní můžete specifikovat alba, složky a skladby a analyzovat jejich kanály SensMe™
  • U 5minutového obsahu trvá standardní analýza asi 12 minut
  • Pokud tato aktualizace nebude provedena, nový obsah, přidaný od května 2019 a dále, nebude automaticky přidáván do kanálů SensMe™
 • Opravuje problém, při kterém docházelo k zobrazování zprávy „In the process of updating database or communicating with other devices“ (Probíhá aktualizace databáze nebo komunikace s ostatními zařízeními), a nebylo tak možné aplikaci vypnout
 • Opravuje problém, při kterém nebylo možné přehrát některé soubory FLAC
Poznámka:
 • Pokud používáte aplikaci „HDD Audio Remote“, bude nutné tuto aktualizaci také nainstalovat
 • Nejnovější verze aplikace „HDD Audio Remote“ nepodporuje operační systémy Android 3 (nebo starší) nebo iOS 8 (nebo starší)

Dřívější výhody a vylepšení

 • Přidává podporu pro nativní výstup DSD s produkty USB DAC
 • Přidává nastavení horního limitu hlasitosti (pouze model HAP-S1)
 • Vylepšuje operaci, při které může systém HAP zapnout zařízení prostřednictvím přístupu k mediálnímu serveru během pohotovostního režimu sítě
 • Možnost používání funkce Spotify Connect i s bezplatným účtem
 • Mění metodu přístupu k serveru Gracenote
  (Od 1. 4. 2019 nebude přístup možný bez upgradu firmwaru 18777R nebo novějšího)
 • Podpora změn specifikací ve službě Spotify
 • Zlepšuje připojení a obsluhu produktů USB DAC
 • Zvyšuje stabilitu při dlouhodobém používání aplikace „HDD Audio Remote“
 • Řeší problém, kdy hudební soubory nebylo možné přenést z počítače se systémem Windows 10 prostřednictvím nastavení počítače
 • Vylepšená kvalita přehrávání pro funkci digitálního výstupu USB
 • Vylepšené síťové připojení u aplikací „HDD Audio Remote“ a „HAP Music Transfer“
 • Lepší zabezpečení komunikace
 • Podpora následujících funkcí:
  • Funkce mediálního serveru
  • Funkce digitálního výstupu USB (rozbočovač USB pro připojení 1 pevného disku, 1 jednotky CD a 1 USB DAC)
  • Vyhledat operace
  • Funkce postupného ztišení nebo zesílení
  • Do menu Options (Možnosti) přibyla funkce „Go to genre/artist/album/folder“ (Přejít na žánr/umělce/album/složku)
 • Přidává následující operace:
  • Přidat skladbu na pozici po té nynější; Přidat skladbu na konec seznamu
  • Smazat skladbu z fronty skladeb
  • Vytvořit seznam skladeb s frontou skladeb
  • Smazat seznam skladeb
  • Smazat skladbu ze seznamu skladeb
  • Smazat informace z odpojeného externího pevného disku

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 19226R pro HAP-S1 / Z1ES

Verze souboru

 • Verze 19226R

Datum uvedení

 • 18-04-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový model HAP-S1 / Z1ES. Pokud je číslo verze 19226R nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte HAP-S1 / Z1ES
 2. Stiskněte na HAP-S1 / Z1ES tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na LCD nezobrazí nabídka Home (Domů)
 3. V nabídce Home (Domů) zvýrazněte Settings (Nastavení), potom zvolte ENTER pomocí vícesměrného voliče
 4. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí vícesměrného voliče
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER
 6. Na LCD bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version 19226R" (Verze softwaru 19226R) - pokud je číslo verze 19226R nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Co budete potřebovat

 • síťový kabel pro připojení zařízení HAP-S1 / Z1ES k internetu v případě pevného připojení LAN
 • aktivní připojení k internetu

Důležité upozornění

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli své zařízení HAP-S1 / Z1ES poškodit
 • Nevypínejte zařízení HAP-S1 / Z1ES - ani jej během aktualizace neodpojujte od zdroje napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech

Stáhnout a instalovat

Nastavte zařízení

 1. Připojte HAP-S1 / Z1ES k internetu pomocí síťového kabelu nebo Wi-Fi
 2. Zapněte HAP-S1 / Z1ES

Získání aktualizace:

 1. Stiskněte tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na LCD nezobrazí nabídka Home (Domů)
 2. V nabídce Home (Domů) zvýrazněte Settings (Nastavení), potom zvolte ENTER pomocí vícesměrného voliče
 3. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte Network Update (Síťová aktualizace), potom zvolte ENTER pomocí vícesměrného voliče
 4. Na LCD se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?)
 5. Zvolte OK , potom stiskněte tlačítko ENTER
 6. Proces stahování bude zahájen, na LCD se objeví obrazovka stahování
 7. Jakmile bude stahování dokončeno, bude zahájena aktualizace a na LCD se objeví aktualizační obrazovka
 8. Jakmile bude aktualizace dokončena, zařízení HAP-S1 / Z1ES se automaticky restartuje Zařízení HAP-S1 / Z1ES nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 19226R, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zařízení HAP-S1 / Z1ES pomocí internetu.

Na LCD se zobrazí zpráva "Cannot connect to server" (Připojení k serveru se nezdařilo).
Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.

 1. V případě pevného připojení LAN zkontrolujte, zda je kabel LAN připojený
 2. V nastaveních sítě ověřte, zda má zařízení HAP-S1 / Z1ES přidělenu vlastní IP adresu, či nikoliv
 3. Znovu opakujte aktualizaci

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte zařízení HAP-S1 / Z1ES a spusťte aktualizaci ještě jednou.

Proces stahování (krok 6 v části "Get the update above" (Získat výše uvedenou aktualizaci)) již trvá přes 60 minut a stále není dokončen.
Zrušte síťovou aktualizaci a zkontrolujte připojení k síti.

Proces aktualizace (krok 7 v části "Get the update above" (Získat výše uvedenou aktualizaci)) již trvá přes 60 minut a stále není dokončen.

 1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte
 2. Zapněte HAP-S1 / Z1ES
 3. Znovu opakujte aktualizaci

Proces aktualizace databáze se zastavil se zprávou o chybě.
Vypněte zařízení HAP-S1 / Z1ES a zase je zapněte. Proces aktualizace databáze bude znovu spuštěn.