Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely televizorů:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Byl vyřešen problém, který bránil instalaci aplikace Kodi – nyní si můžete aplikaci nainstalovat a používat
 • Obsah aplikace YouTube™ s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) je nyní detekován automaticky a zobrazuje se ve správném formátu HDR
 • Byl vyřešen problém kompatibility, kde u některých vysílacích společností nefungovala správně numerická tlačítka (0–9).
 • Byl vyřešen problém, kdy se na obraze za specifických okolností zobrazovaly svislé pruhy.

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Do nabídky nastavení jazyka byly k některým jazykům přidány popisy zemí a oblastí.
 • Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) již není dále dostupná pro připojení v bezdrátové síti.
 • Pokud chcete zajistit zabezpečené připojení k nové bezdrátové síti, ze seznamu dostupných sítí zvolte SSID (název) bezdrátové sítě a po vyzvání zadejte bezdrátový klíč / heslo. Optimálního připojení můžete také dosáhnout použitím ethernetového kabelu, kterým propojíte televizor s routerem.
 • Vylepšuje celkový výkon televizoru
 • Vylepšuje připojení přes Wi-Fi®

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Na televizní obrazovce by se mělo zobrazit číslo verze firmwaru.


[1] Model
[2] Verze softwaru

Pokud je číslo verze PKG6.0744.xxxx nebo vyšší, máte nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA® lze aktualizaci firmwaru provést dvěma snadnými způsoby:

 • Použití funkce Automaticky kontrolovat aktualizace (doporučeno)
 • Můžete použít úložné zařízení USB
Použití funkce Automaticky kontrolovat aktualizace (doporučeno):
Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i televizního prostředí pro uživatele. Nejjednodušší způsob, jak provést aktualizaci, je prostřednictvím internetového připojení televizoru.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Automaticky kontrolovat aktualizace. (Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.)
 1. Stiskněte tlačítko [HELP] (Nápověda) na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).
 3. Zvolte možnost [Automatically check for update].

DŮLEŽITÉ: Následující části „Požadavky na systém“, „Informace o souboru“, „Stahování“ a „Instalace“ se týkají aktualizace prostřednictvím úložného zařízení USB. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce Automaticky kontrolovat aktualizace, tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webu podpory Sony.


Použití úložného zařízení USB:

Software můžete aktualizovat také pomocí úložného zařízení USB. Pokud na televizoru nemáte nastaveno připojení k internetu nebo se stahování pomocí funkce Automaticky kontrolovat aktualizace nezdaří, můžete si aktualizaci stáhnout a nainstalovat prostřednictvím úložného zařízení USB podle pokynů níže.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • úložné zařízení USB

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizorů na verzi 6.0744

Název souboru ZIP

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • 6.0744

Velikost souboru

 • 1 312 859 644 bajtů

Datum uvedení

 • 27-03-2019

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Ukončete všechna případné nahrávání, než s aktualizací začnete. (Pouze modely se záznamem USB HDD)

Stáhnutí aktualizačního programu:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na úložné zařízení USB.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko [Download] (Stáhnout). Přečtěte si a potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
  2. Kliknutím na tlačítko [Download] (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.

 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip velikost 1 312 859 644 bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  Po rozbalení balíčku získáte soubor „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip“.
 4. Zapojte úložné zařízení USB do počítače.
 5. Zkopírujte nebo pomocí myši přesuňte soubor „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip“ do kořenové složky zařízení USB.

  POZNÁMKA: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte úložné zařízení USB od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat 10 minut. Během instalace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.

 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.

 3. Do portu USB televizoru zapojte úložné zařízení USB se souborem „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip“.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.

 4. Jakmile bude zařízení USB rozpoznáno, na televizoru se zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  POZNÁMKA:Pokud se zprávy nezobrazují automaticky, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout pomocí dálkového ovladače.
 5. Až bude soubor z úložného zařízení USB zkopírován, spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení televizoru bude bíle blikat a na televizoru se zobrazí ukazatel průběhu.

 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.
  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:
  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení

 7. Po dokončení aktualizace se televizor automaticky restartuje.

 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze PKG6.0744.xxxx nebo vyšší, aktualizace softwaru byla úspěšná.
 • Pokud číslo verze není PKG6.0744.xxxx nebo vyšší, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Potřebujete více informací? Prostudujte si sekci Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace softwaru prostřednictvím internetu:

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.

 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.

 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu:

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „An error occurred during the software update“ (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Zkontrolujte zda je úložné zařízení USB plně funkční. Pokud ano, zkuste stáhnout aktualizační soubor ještě jednou.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka [POWER] na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko [POWER] ještě jednou a instalaci proveďte znovu.

Pokud se na displeji předního panelu televizoru zobrazí zpráva „No newer version of the TV software was found“ (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru; aktualizace tedy není potřeba.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.