Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • BDP-S1500
 • BDP-S3500

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

BDP-S3500
 • Vylepšuje síťové připojení
 • Odstraňuje funkci Gracenote
BDP-S1500
 • Tato sada byla aktualizována v souladu s ostatními modely aktualizací. Proběhla však pouze změna informací o verzi, funkce nebyly ovlivněny

Dřívější výhody a vylepšení

 • Lepší stabilita systému
 • Vylepšuje stabilitu síťových služeb vašeho přehrávače Blu-Ray Disc
 • Vylepšení připojení síťových služeb
 • Vylepšuje možnost přehrávání datových videí

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray "BDP-S1500/S3500"

Verze souboru

 • M24.R.0357

Velikost souboru

 • 123 MB (129 461 603 bajtů)

Datum uvedení

 • 26-03-2019

Příprava

Je možné, že již máte aktuální verzi firmwaru, zejména pokud máte nový přehrávač Blu-ray. Pokud je číslo firmwaru M24.R.0357 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru HDMI2, zvolte jako vstup HDMI2
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví nabídka [Home Screen]
 3. V nabídce [Home Screen] zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 4. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER
 5. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version M24.R.xxxx" (Verze softwaru M24.R.xxxx) - pokud je číslo verze M24.R.0357 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray
Co budete potřebovatProč použít tuto metodu?
Internet / síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • Ujistěte se, že je přehrávač Blu-ray připojen k:
  • aktivnímu připojení k internetu
  • kompatibilnímu televizoru
Doporučujeme tuto metodu, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace zařízení BDP-S1500/S3500 prostřednictvím Internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 - 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Aktivní připojení k internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový router)
 • Kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech

Nastavte zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přehrávač Blu-ray ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru
 3. Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získání aktualizace:

 1. V nabídce [Home Screen] zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)---> Software Update (Aktualizace softwaru), potom zvolte Update via Internet (Aktualizovat prostřednictvím internetu)
 2. Na televizoru se objeví potvrzení aktualizace softwaru. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Na televizoru se zobrazí zpráva Update to a new software version. (Aktualizace na novou verzi softwaru.) a nejnovější verze softwaru
 4. Zvolte Start, potom stiskněte tlačítko ENTER
 5. Proces aktualizace bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka aktualizace
 6. Během aktualizace se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %" a kapacita stahování. - Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 7. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte
 8. Na televizoru se znovu objeví indikátor průběhu "x %" a kapacita stahování. - Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 9. Aktualizace bude dokončena, jakmile se přehrávač automaticky vypne a restartuje. – Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M24.R.0357, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • Na televizoru se zobrazuje zpráva "Connection status cannot be confirmed" (Stav připojení nelze potvrdit) nebo "This device is not connected to network" (Zařízení není připojeno k síti)
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Pro kabelové připojení: zkontrolujte, zda je přehrávač a zdroj internetu propojen kabelem LAN
  2. Pro bezdrátové připojení: zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnut a připojen ke zdroji internetu
  3. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.)
  4. V nabídce Network Settings (Nastavení sítě) ---> Network Connection Status (Stav nastavení sítě) ověřte, že mají volby "Physical Connection" (Fyzické připojení) a "Internet Access" (Přístup k internetu) hodnotu OK
  5. Znovu opakujte aktualizaci

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a ještě není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  4. Můžete také přímo zrušit proceduru aktualizace pomocí sítě a provést aktualizaci přímo pomocí paměti USB

 • Během aktualizace se objeví zpráva "Update failed" (Aktualizace se nezdařila)
  • Ujistěte se, že není problém s připojením k internetu
  • Když se objeví obrazovka "Update failed" (Aktualizace se nezdařila), zvolte OK, abyste se pokusili spustit proces aktualizace ještě jednou, nebo Cancel, abyste proces zastavili
  • Pokud příznaky přetrvávají, stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím paměti USB
  • Můžete také přímo zrušit proceduru aktualizace pomocí sítě a provést aktualizaci přímo pomocí paměti USB

 • Aktualizace firmwaru po několika pokusech stále nefunguje
  1. Stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím paměti USB

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme, abyste k aktualizaci použili internet. Pokud to možné není, můžete namísto toho použít tuto metodu. Stáhnete si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB, potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verze 10.5 nebo novější

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray- ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M24R0357.ZIP - zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je velikost souboru 123 MB (129,461,603 bajtů).

Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:

 1. Rozbalte soubor do počítače - rozbalená složka se bude nazývat "UPDATE"
 2. Ujistěte se, že složka "UPDATE" obsahuje tyto čtyři soubory: MSB24-FW.BIN, MSB24-FW.ID, MSB24-FW_MB.BIN a MSB24-FW_MB.ID
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.- podporovány jsou systémy FAT32 a NTFS

Pro operační systém Windows;:

 1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klepněte na složku UPDATE
 2. V nabídce, která se objeví, klepněte na "Send To..." (Odeslat do...)
 3. Klepněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:)
 4. Složka s aktualizací bude zkopírována na zařízení USB.

Pro operační systém Mac OS; X:

 1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB

Poznámka: Aktualizace nebude provedena, pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru.

Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Příprava příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Ujistěte se, že k přehrávači disků Blu-ray nejsou připojena žádná jiná zařízení USB, pokud ano, nejprve je od přehrávače disků Blu-ray odpojte

Přenesení aktualizace:

 1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do USB portu umístěného v předním panelu přehrávače
 2. V nabídce [Home Screen] přejděte pomocí šipek na dálkovém ovladači na položku Setup (Nastavení) - Software Update (Aktualizace softwaru), potom stiskněte Enter
 3. Objeví se potvrzení aktualizace softwaru. Zvolte Update via USB Memory (Aktualizovat pomocí paměti USB), zvýrazněte OK pomocí dálkového ovladače, potom stiskněte ENTER
 4. Spustí se aktualizace
 5. Během aktualizace se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %". Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 6. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte.
 7. Znovu se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %". Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 8. Jakmile bude aktualizace dokončena, přehrávač se automaticky vypne. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Vyjměte z přehrávače zařízení USB a zapněte přehrávač.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M24.R.0357, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí počítače a disku.

 • Nemohu zvolit možnost "Update via USB Memory" (Aktualizovat pomocí paměti USB)
  Zkontrolujte následující:
  1. Zda je zařízení USB řádně připojeno k přehrávači disků Blu-ray
  2. Zda je zařízení USB formátováno tak, aby podporovalo systém souborů (FAT32 a NTFS)
  3. Zda je zařízení USB kompatibilní s přehrávačem disků Blu-ray

 • Soubor s aktualizací, který jsem stáhl/a z internetových stránek, nejde rozbalit
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Objevuje se zpráva "There is no update file" (Chybí soubor s aktualizací)
  Ujistěte se, že je rozbalená složka správně pojmenována UPDATE (velkými písmeny) a že obsahuje všechny tyto soubory:
  • MSB24-FW.BIN
  • MSB24-FW.ID
  • MSB24-FW_MB.BIN
  • MSB24-FW_MB.ID

 • Objevuje se zpráva "The file is corrupted" (Soubor je poškozený)
  Stáhněte si prosím soubor s aktualizací znovu a zopakujte ještě jednou celý postup.
 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a ještě není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač disků Blu-ray a zkuste spustit postup aktualizace ještě jednou