Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Odstraňuje funkci Gracenote

Dřívější výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, kdy nelze přehrát některé tituly Blu-ray
 • Řeší bezpečnostní problémy šifrování SSL
 • Vylepšuje funkci přehrávání BD-ROM
 • Vylepšuje přehrávání prostřednictvím technologie Bluetooth®
 • Vylepšuje připojení funkce BRAVIA® Internet Video

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi M17.R.0257 pro zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Verze souboru

 • M17.R.0257

Velikost souboru

 • 118 MB (124 382 441 bajtů)

Datum uvedení

 • 05-03-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware je již možná aktuální. Pokud je číslo vaší verze M17.R.0257 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojeno zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.Pokud je zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL připojeno například ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, až se na displeji předního panelu zobrazí nápis BD/DVD.
 4. Pokud se disk začne přehrávat, stiskněte tlačítko STOP a vyčkejte na zobrazení nabídky XrossMediaBar (XMB)
 5. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 6. Zvýrazněte na displeji System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 7. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Software Version M17.R.0257 – pokud je číslo verze M17.R.0257 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pozorně si přečtěte pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Během aktualizace zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Během stahování nebo aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel ani síťový kabel (LAN).
 • Až do dokončení aktualizace neodpojujte napájecí kabel. To by způsobilo selhání systému.

Aktualizaci firmwaru v zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL můžete provést dvěma jednoduchými způsoby:


Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel pro připojení zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL k internetu
 • Ujistěte se, že je vaše zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL připojeno:
  • k aktivnímu internetovému připojení
  • ke kompatibilnímu televizoru.
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Pomocí disku CD-R s možností zápisu
 • Počítač s mechanikou, která umožňuje zápis na disk CD
 • Novým, čistý a nepoškrábaný disk CD-R s možností zápisu
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prostřednictvím internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve si připravte potřebné vybavení a poté stáhněte aktualizaci z internetu do zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL k internetu
 • Zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL musí být připojeno:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru),
  • ke kompatibilnímu televizoru.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojeno zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.(Pokud je zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL připojeno například ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Prostřednictvím ethernetového kabelu připojte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL ke zdroji internetového připojení.
 3. Zapněte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.
 4. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, až se na displeji předního panelu zobrazí nápis BD/DVD. Upgrade lze provést pouze v případě, je-li zvolena funkce BD/DVD.
 5. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost [Setup] (Nastavení) > [System Settings] (Systémová nastavení) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 6. Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění) a nastavte ji na hodnotu Off (Vypnuto), jinak se upgrade firmwaru nezdaří.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Update] (Aktualizace) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze M17.R.xxxx Nová verze M17.R.0257). Pomocí dálkového ovladače zvolte položku [Start] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 4. Aktualizace se spustí.
 5. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva [UPDATE] (Aktualizace).
 6. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text [DONE] (Hotovo).
  Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
 7. Systém znovu zapněte.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M17.R.0257, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Jak postupovat, pokud máte při aktualizaci firmwaru zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL přes internet potíže.

 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [Update failed. ...] (Aktualizace se nezdařila...).
  1. Router a všechna zařízení zapojená mezi ním a zařízením BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL jsou zapnuta.
  2. K propojení zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL a routeru používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Všechny kabely mezi zařízením BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL a routerem jsou správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.

  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí disku CD-R.

 • Po zahájení procesu aktualizace přes Internet se na obrazovce televizoru zobrazila zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho; podle typu připojení k internetu až 60 minut. Proto se zobrazuje zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.
 • V průběhu aktualizace přes Internet se na televizoru zobrazí zpráva [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav připojení nelze ověřit. Není možná komunikace se serverem. Zkuste to prosím později.) a vy nemůžete firmware aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • Zkontrolujte, zda jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL vlastní adresu IP.(Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  • Znovu opakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL a zkuste aktualizaci provést znovu.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Je-li zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL k síti připojeno bezdrátově, připojte je kabelem a zkuste proces provést znovu.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s diskem CD-R.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru.).
  Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen k zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Already Updated] (Již aktualizováno).
  Verze firmwaru aktuálně nainstalovaná v zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL je nejnovější verzí.

Aktualizace prostřednictvím disku CD-R a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na disk CD-R a poté ji přeneste do zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si disk CD-R.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M17R0257.zip a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 118 MB (124 382 441 bajtů).
Vytvořte disk:
 1. Ze souboru UPDATA_M17R0257.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATA_M17R0257.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
   Poznámka: Ve Windows 8.1 a Windows 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory.Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici „Plocha“ a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
  2. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“.
  3. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“.
   Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN a MSB17FW_MB.ID.
 2. Uložte tyto čtyři soubory na prázdný disk CD. Používáte vypalovací software? Vyberte univerzální formát disku UDF (UDF).
  Použijete-li formát ISO9660, aktualizace nebude vytvořena správně.
Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte potřebné vybavení, a poté přeneste aktualizaci do zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojeno zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL. (Pokud je zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL připojeno například ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 3. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, až se na displeji předního panelu zobrazí nápis BD/DVD.
 4. Pokud se disk začne přehrávat, stiskněte tlačítko STOP a vyčkejte na zobrazení nabídky XrossMediaBar (XMB).
 5. Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění) a nastavte ji na hodnotu Off (Vypnuto), jinak se upgrade firmwaru nezdaří.
 6. Vložte disk do přehrávače a zavřete přihrádku.
Přenesení aktualizace:
 1. Až se disk načte, na televizoru se zobrazí zpráva [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] („Byl vložen disk s aktualizací. Chcete software aktualizovat? Současná verze M17.R.xxxx, nová verze M17.R.0257. Během aktualizace nevypínejte napájení.“).
 2. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Aktualizace se spustí.
 4. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPDATE (Aktualizace).
 5. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text [DONE] (Hotovo).
  Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
 6. Systém znovu zapněte.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M17.R.0257, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Jak postupovat, pokud máte při aktualizaci firmwaru zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL prostřednictvím počítače a disku CD-R potíže.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDATE (Aktualizace) a ERROR (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Vypněte napájení zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Vyjměte disk.
  4. Vyzkoušejte postup prostřednictvím disku CD-R.

 • Po vložení disku s aktualizací se na displeji předního panelu nezobrazí zpráva UPDATE (Aktualizace).
  Znovu systém zapněte; disk s aktualizací ponechte v přihrádce. Aktualizace by měla začít automaticky.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Znovu systém zapněte; disk s aktualizací ponechte v přihrádce. Aktualizace by měla začít automaticky.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M17R0257.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte zařízení BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.