Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

BDP-S3200
 • Odstraňuje funkci Gracenote
BDP-S1200
 • Tato sada byla aktualizována v souladu s ostatními modely aktualizací. Proběhla však pouze změna informací o verzi, funkce nebyly ovlivněny

Dřívější výhody a vylepšení

 • Oprava chyb pro konkrétní modely přehrávače Blu-Ray s problémy s přehráváním
 • Řeší bezpečnostní problém šifrování SSL
 • Vylepšuje připojení funkce BRAVIA® Internet Video
 • Vylepšuje připojení funkce BRAVIA® Internet Video, díky čemuž byly opraveny následující potíže:
  • Streamovací služba Netflix® se může vrátit na hlavní stránku nebo se může zobrazit alarm SSL
  • Při reklamách může dojít k zamrznutí obrazovky s aplikacemi
  • Může dojít k přerušení přehrávání u některých internetových služeb (Flixter, iComedy, Golflink.com)
 • Vylepšuje připojení k routeru Wi-Fi®

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru M19.R.0181 pro model BDP-S1200/S3200

Verze souboru

 • M19.R.0181

Velikost souboru

 • 90.1 MB (94 486 373 bajtů)

Datum uvedení

 • 05-03-2019

Příprava

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud je číslo vaší verze M19.R.0181 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Pokud se disk začne přehrávat, stiskněte tlačítko STOP a vyčkejte na zobrazení nabídky XrossMediaBar (XMB)
 4. Na obrazovce nabídky XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER
 5. Zvýrazněte na displeji System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Software Version M19.R.0181 – pokud je číslo verze M19.R.0181 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby, jak na přehrávači Blu-ray aktualizovat firmware:

Způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray
Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • Ověření, zda je přehrávač Blu-ray připojen:
  • k internetu,
  • ke kompatibilnímu televizoru.
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace zařízení BDP-S1200/S3200 prostřednictvím Internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 - 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Aktivní připojení k internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový router)
 • Kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech

Nastavte zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přehrávač Blu-ray ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru
 3. Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získání aktualizace:

 1. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) > [Update via Internet] (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Na televizoru se objeví potvrzení aktualizace softwaru. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Na televizoru se zobrazí zpráva Update to a new software version. (Aktualizace na novou verzi softwaru.) a nejnovější verze softwaru
 4. Zvolte Start, potom stiskněte tlačítko ENTER
 5. Proces aktualizace bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka aktualizace
 6. Během aktualizace se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %" a kapacita stahování. - Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 7. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte
 8. Na televizoru se znovu objeví indikátor průběhu "x %" a kapacita stahování. - Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 9. Aktualizace bude dokončena, jakmile se přehrávač automaticky vypne a restartuje. – Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M19.R.0181, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • Na televizoru se zobrazuje zpráva "Connection status cannot be confirmed" (Stav připojení nelze potvrdit) nebo "This device is not connected to network" (Zařízení není připojeno k síti)
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Pro kabelové připojení: zkontrolujte, zda je přehrávač a zdroj internetu propojen kabelem LAN
  2. Pro bezdrátové připojení: zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnut a připojen ke zdroji internetu
  3. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.)
  4. V nabídce Network Settings (Nastavení sítě) ---> Network Connection Status (Stav nastavení sítě) ověřte, že mají volby "Physical Connection" (Fyzické připojení) a "Internet Access" (Přístup k internetu) hodnotu OK
  5. Znovu opakujte aktualizaci

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a ještě není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  4. Můžete také přímo zrušit proceduru aktualizace pomocí sítě a provést aktualizaci přímo pomocí paměti USB

 • Během aktualizace se objeví zpráva "Update failed" (Aktualizace se nezdařila)
  • Ujistěte se, že není problém s připojením k internetu
  • Když se objeví obrazovka "Update failed" (Aktualizace se nezdařila), zvolte OK, abyste se pokusili spustit proces aktualizace ještě jednou, nebo Cancel, abyste proces zastavili
  • Pokud příznaky přetrvávají, stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím paměti USB
  • Můžete také přímo zrušit proceduru aktualizace pomocí sítě a provést aktualizaci přímo pomocí paměti USB

 • Aktualizace firmwaru po několika pokusech stále nefunguje
  1. Stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím paměti USB

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme, abyste k aktualizaci použili internet. Pokud to možné není, můžete namísto toho použít tuto metodu. Stáhnete si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB, potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verze 10.5 nebo novější

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray- ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M19R0181.ZIP - zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je velikost souboru 90.1 MB (94,486,373 bajtů).

Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:

 1. Rozbalte soubor do počítače - rozbalená složka se bude nazývat "UPDATE"
 2. Ujistěte se, že složka "UPDATE" obsahuje tyto čtyři soubory: MSB19-FW.BIN, MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN a MSB19-FW_MB.ID
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.- podporovány jsou systémy FAT32 a NTFS

Pro operační systém Windows;:

 1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klepněte na složku UPDATE
 2. V nabídce, která se objeví, klepněte na "Send To..." (Odeslat do...)
 3. Klepněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:)
 4. Složka s aktualizací bude zkopírována na zařízení USB.

Pro operační systém Mac OS; X:

 1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB

Poznámka: Aktualizace nebude provedena, pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru.

Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Příprava příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Ujistěte se, že k přehrávači disků Blu-ray nejsou připojena žádná jiná zařízení USB, pokud ano, nejprve je od přehrávače disků Blu-ray odpojte

Přenesení aktualizace:

 1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do USB portu umístěného v předním panelu přehrávače
 2. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) > [Update via USB Memory] (Aktualizace přes zařízení USB) a stiskněte tlačítko ENTER
 3. Na televizoru se zobrazí potvrzení o aktualizaci softwaru. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Spustí se aktualizace
 5. Během aktualizace se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %". Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 6. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte.
 7. Znovu se na televizoru objeví indikátor průběhu "x %". Symbol "x" se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 100
 8. Jakmile bude aktualizace dokončena, přehrávač se automaticky vypne. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Vyjměte z přehrávače zařízení USB a zapněte přehrávač.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M19.R.0181, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí počítače a disku.

 • Nemohu zvolit možnost "Update via USB Memory" (Aktualizovat pomocí paměti USB)
  Zkontrolujte následující:
  1. Zda je zařízení USB řádně připojeno k přehrávači disků Blu-ray
  2. Zda je zařízení USB formátováno tak, aby podporovalo systém souborů (FAT32 a NTFS)
  3. Zda je zařízení USB kompatibilní s přehrávačem disků Blu-ray

 • Soubor s aktualizací, který jsem stáhl/a z internetových stránek, nejde rozbalit
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Objevuje se zpráva "There is no update file" (Chybí soubor s aktualizací)
  Ujistěte se, že je rozbalená složka správně pojmenována UPDATE (velkými písmeny) a že obsahuje všechny tyto soubory:
  • MSB19-FW.BIN
  • MSB19-FW.ID
  • MSB19-FW_MB.BIN
  • MSB19-FW_MB.ID

 • Objevuje se zpráva "The file is corrupted" (Soubor je poškozený)
  Stáhněte si prosím soubor s aktualizací znovu a zopakujte ještě jednou celý postup.
 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a ještě není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-ray
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač disků Blu-ray a zkuste spustit postup aktualizace ještě jednou