Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Odstraňuje funkci Gracenote

Dřívější výhody a vylepšení

 • Oprava chyb pro konkrétní modely přehrávače Blu-Ray s problémy s přehráváním
 • Řeší bezpečnostní problém šifrování SSL
 • Vylepšuje funkci přehrávání BD-ROM
 • Vylepšuje připojení funkce BRAVIA® Internet Video
 • Vylepšuje připojení aplikace prohlížeče Opera™ browser pro službu Sony Entertainment Network
 • Vylepšuje možnost přehrávání funkce Leanback aplikace YouTube™ pro službu BRAVIA® Internet Video
 • Řeší problém, kdy po aktualizaci na verzi M14.R.0136 nelze přehrát některý síťový obsah

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru M15.R.0257 pro model BDP-S4100/S5100

Verze souboru

 • M15.R.0257

Velikost souboru

 • 100 MB (105 757 698 bajtů)

Datum uvedení

 • 05-03-2019

Příprava

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud je číslo vaší verze M15.R.0257 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Pokud se disk začne přehrávat, stiskněte tlačítko STOP a vyčkejte na zobrazení nabídky XrossMediaBar (XMB)
 4. Na obrazovce nabídky XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER
 5. Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění) a nastavte ji na hodnotu Off (Vypnuto), jinak se upgrade firmwaru nezdaří.
 6. Zvýrazněte na displeji System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 7. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Software Version M15.R.0257 – pokud je číslo verze M15.R.0257 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby, jak na přehrávači Blu-ray aktualizovat firmware:

Způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray
Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet / síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový router pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • Ověření, zda je přehrávač Blu-ray připojen:
  • k internetu,
  • ke kompatibilnímu televizoru.
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Pomocí disku CD-R s možností zápisu
 • Počítač s mechanikou, která umožňuje zápis na disk CD
 • Novým, čistý a nepoškrábaný disk CD-R s možností zápisu
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace modelu BDP-S4100/S5100 pomocí internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • aktivní připojení k internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač)
 • kompatibilní televizor.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli přehrávač Blu-ray poškodit.
 • V průběhu aktualizace přehrávač Blu-ray nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přehrávač Blu-ray ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru.
 3. Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získání aktualizace:

 1. V nabídce XrossMediaBar vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Update] (Aktualizace) a stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Na televizoru se zobrazí potvrzení o aktualizaci sítě. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version] (Aktualizace na novější verzi softwaru) a na televizoru se zobrazí nejnovější verze softwaru
 4. Vyberte položku Start a stiskněte tlačítko ENTER
 5. Zahájí se proces aktualizace a na televizoru se zobrazí obrazovka aktualizace
 6. Během aktualizace bude na televizoru zobrazená stavová lišta „x %“ a zpráva o kapacitě stahování. – Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100
 7. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. – Během tohoto kroku nepoužívejte ani sami nezapínejte přehrávač
 8. Na televizoru se znovu zobrazí stavová lišta „x %“ a zpráva o kapacitě stahování. – Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100
 9. V rámci dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a restartuje. – Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M15.R.0257, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí internetu.

 • Na televizoru se zobrazuje zpráva „Connection status cannot be confirmed“ (Nelze potvrdit stav připojení) nebo „This device is not connected to network“ (Zařízení není připojeno k síti)
  Problém se může týkat síťového připojení.
  1. V případě kabelového připojení: zkontrolujte, zda kabel LAN propojuje přehrávač a zdroj internetu
  2. V případě bezdrátového připojení: zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý a připojený ke zdroji internetu
  3. V nastavení sítě zkontrolujte, že jste potvrdili, zda má přehrávač Blu-ray vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  4. V nabídce Network Settings (Nastavení sítě) ---> Network Connection Status (Stav připojení k síti) zkontrolujte, zda jsou položky „Physical Connection“ (Fyzické připojení) a „Internet Access“ (Přístup k internetu) bez problémů v pořádku.
  5. Opakujte aktualizaci

 • Při aktualizaci došlo k přerušení napájení
  Zapněte přehrávač a aktualizaci opakujte.

 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-Ray Disc
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  4. Můžete také přímo zrušit síťový proces a pokračovat přímo aktualizací z disku CD-R

 • Když se při aktualizaci objeví zpráva „Update failed“ (Aktualizace selhala)
  • Zkontrolujte, zda nevznikl problém se síťovým připojením k internetu
  • Na obrazovce „Update failed“ (Aktualizace selhala) vyberte možnost OK, pokud chcete zkusit aktualizaci opakovat, nebo Cancel (Zrušit), pokud chcete proces ukončit
  • Pokud problémy přetrvávají, stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím disku CD-R
  • Můžete také přímo zrušit síťový proces a pokračovat přímo aktualizací z disku CD-R

 • Aktualizace firmwaru nefunguje ani po několika pokusech
  1. Stáhněte soubor firmwaru a proveďte aktualizaci prostřednictvím disku CD-R

Aktualizace prostřednictvím disku CD-R a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme provádět aktualizace prostřednictvím internetu Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Můžete si stáhnout aktualizaci do počítače, přenést ji na disk CD-R a poté do zařízení BDP-S4100/S5100.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10/8.1/7
 • Macintosh OS X verze 10.5 nebo novější

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli přehrávač Blu-ray poškodit.
 • V průběhu aktualizace přehrávač Blu-ray nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M15R0257.zip a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 100 MB (105 757 698 bajtů)

Vytvořte disk

 1. Ze souboru UPDATA_M15R0257.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATA_M15R0257.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
   Poznámka: Ve Windows® 8.1 a Windows® 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici „Plocha“ a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
  2. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“
  3. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“.
   Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN a MSB15FW_MB.ID.
 2. Uložte tyto čtyři soubory na prázdný disk CD. Používáte vypalovací software? Vyberte univerzální formát disku UDF (UDF).
  Použijete-li formát ISO9660, aktualizace nebude vytvořena správně.
Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do přehrávače.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-Ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen k portu HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Vložte disk do přehrávače a zavřete přihrádku
Přenesení aktualizace:
 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva o aktualizaci firmwaru.
 2. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Aktualizace se spustí.
 4. Během aktualizace bude na televizoru zobrazená stavová lišta „x %“. Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100
 5. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. – Během tohoto kroku nepoužívejte ani sami nezapínejte přehrávač.
 6. Na televizoru se znovu zobrazí stavová lišta „x %“. Hodnota x se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 100
 7. Když se zásuvka na disk otevře a přehrávač se automaticky vypne, aktualizace je dokončená. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 8. Vyjměte disk s aktualizací z přehrávače a přehrávač zapněte.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M15.R.0257, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray prostřednictvím počítače a disku.

 • Disk s aktualizací nelze vysunout. Postupujte takto:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
  2. Napájecí kabel znovu připojte a současně stiskněte tlačítko Open/Close (otevřít/zavřít) na přehrávači, nikoli na dálkovém ovladači.
  3. Tlačítko Open/Close (otevřít/zavřít) na přehrávači držte stisknuté tak dlouho, dokud se přihrádka neotevře.
  4. Vyjměte disk.
  5. Po vyjmutí disku odpojte a znovu připojte napájecí kabel, aby se přehrávač obnovil.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M15R0257.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač disků Blu-Ray Disc
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
 • Při aktualizaci došlo k přerušení napájení
  Zapněte přehrávač disků Blu-Ray Disc a proces aktualizace opakujte.