Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Nyní podporuje aplikaci Amazon Alexa
 • Poznámka:
  Pokud chcete použít aplikaci Amazon Alexa se sluchátky WH-1000X/WH-1000XM2, je třeba nainstalovat aplikaci „Sony | Headphones Connect“ ve verzi 4.0.0 nebo novější.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Optimalizuje sluchátka pro použití s aplikací Google Assistant
 • Vylepšení dalších funkcí
 • DŮLEŽITÉ:
  Po instalaci tohoto firmwaru budou vaše sluchátka kompatibilní s funkcí Google Assistant.
  Samotná funkce Google Assistant bude společností Google spuštěna v průběhu roku 2018. Termín spuštění se může lišit v závislosti na vaší zemi.

  Poznámka:
  Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Systémové požadavky

 • Zařízení se systémem Android (verze 5.0 nebo novější) nebo iOS (verze systému iOS 10.0 nebo novější)
 • Aktivní připojení k internetu
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Sluchátka musí být připojena k vašemu zařízení se systémem Android nebo iOS

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 4.1.1 pro zařízení WI-1000X / WH-1000XM2

Verze souboru

 • Verze 4.1.1

Datum uvedení

 • 17-01-2019

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru na vašich sluchátkách WI-1000X/WH-1000XM2 „4.1.1“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WI-1000X/WH-1000XM2 k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
 4. Vyberte verzi svého zařízení uvedenou v Menu. Položka se zobrazuje pouze, když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru modelu WI-1000X/WH-1000XM2.

Důležité upozornění

Během stahování/přenosu dat nebo aktualizace hlavní jednotku NENABÍJEJTE ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.

Aktualizaci NEPROVÁDĚJTE na místech s nestálým signálem sítě Wi-Fi®, například:
– ve vlaku nebo v místě s přetíženou sítí Wi-Fi®
– poblíž mikrovlnek, bezdrátových telefonů nebo jakýchkoli dalších zařízení, které využívají radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz

Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka WI-1000X/WH-1000XM2) jsou plně nabitá.

Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • V závislosti na zařízení zabere dokončení procesu aktualizace sluchátek WI-1000X/WH-1000XM2 přibližně 26 minut (zařízení se systémem Android) nebo 15 minut (zařízení se systémem iOS). (Velikost souboru je přibližně 3.3 MB)
 • Dokončení tohoto procesu může trvat déle v závislosti na stupni narušení rádiovými vlnami a na zařízení Android/iOS.

Stáhnout a instalovat

Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů:
 • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
 • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
 • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WI-1000X/WH-1000XM2 k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a sluchátka připojte k zařízení se systémem Android.
  • Pokud jste sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již někdy připojili, vyberte je.
 3. Když je navázáno spojení, objeví se následující obrazovka.
 4. Pokud se na sluchátka vztahuje aktualizace, zobrazí se položka „Headphone update available“. V tomto případě můžete stisknout možnost „More Info“.
 5. Ověřte, že se zobrazuje „verze 4.1.1“ a stiskněte „OK“. Poté začne aktualizace.
 6. Když stahování začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Pokud se zobrazí zpráva [Bluetooth Pairing Request] (Vyžadováno párování pomocí Bluetooth®), stiskněte možnost „Spárovat“. Aktualizace bude pokračovat. (Pouze pro zařízení se systémem iOS.)
 7. Začne přenos dat. Po dokončení stahování se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka. Toto zabere asi 1 minutu.
  POZNÁMKA:
  Během stahování aktualizací / přenosu dat / aktualizace sluchátka nenabíjejte ani je nevypínejte, jinak se mohou stát nepoužitelnými.
  Pokud se objeví zpráva o odpojení, vyčkejte, než automaticky dojde k opětovnému připojení.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.
  Pokud se obrazovka neobjeví, v dalším kroku zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru „4.1.1“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Při aktualizaci se zobrazí chybová zpráva.

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Sluchátka WI-1000X/WH-1000XM2 restartujte (vypněte a znovu zapněte).
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 4.1.1, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku Verze najdete v nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Verzi produktu zkontrolujete kliknutím na položku „Check the firmware version“ (Zkontrolovat verzi firmwaru) na této stránce.