Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • DSC-RX0

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Přidána funkce zoomu
  K dispozici jsou 3 nastavení zoomu: Smart Zoom, ClearImage Zoom a Digital Zoom.
  Poznámka: Funkce zoomu je rovněž dostupná, pokud používáte grip pro snímání VCT-SGR1, který se prodává samostatně.
  Chcete-li se dozvědět více informací o těchto funkcích, stáhněte si aktualizovanou Uživatelskou příručku.
 • Další vylepšení
  Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu.

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Podporuje ovladač fotoaparátu (model CCB-WD1) pro snímání z více stran s drátovým přenosem
 • Vylepšuje funkci snímání z více stran s bezdrátovým přenosem v mobilní aplikaci PlayMemories™ *1*2*3

  *1: Počet připojených zařízení se může změnit v závislosti na přístupovém bodu, mobilních zařízeních a stupni zarušení rádiovými vlnami. Během testů společnosti Sony se naráz podařilo připojit až 50 zařízení
  *2: Vyžaduje mobilní aplikaci PlayMemories™ ve verzi 6.2
  *3: Společnost Sony doporučuje využívat pouze chráněné sítě Wi-Fi®

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu DSC-RX0 Ver.3.00 (Mac)

Verze souboru

 • 3.00

Velikost souboru

 • 158.7 MB (158 684 967 bajtů)

Datum uvedení

 • 18/10/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [5] (Nastavení strana [5]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-BJ1.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-BJ1.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Před spuštěním aktualizace vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_DSCRX0V300.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCRX0V300.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_DSCRX0V300].
 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13
    Po zobrazení systémové zprávy se spustí obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Pokud se zobrazí systémová zpráva, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.

   • Přečtěte si podmínky systémového softwaru „Sony Corporation“.
    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
    Pokud se obrazovky zabezpečení a ochrany osobních údajů stále zobrazují, zavřete okno.
   • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.

   • Zkontrolujte [Security and privacy] (Zabezpečení a ochranu osobních údajů) a klikněte na tlačítko [OK].
  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.12 nebo staršího či autorizovaného systému macOS 10.13
    Zobrazí se následující postup:
   • Zobrazí se dialogové okno připojení přes rozhraní USB.
   • Pomocí dodávaného kabelu USB propojte fotoaparát s počítačem. Na monitoru LCD fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
   • Klepněte na [OK].
 6. Nástroj System Software Updater běží.


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [3] (Nastavení podstrana 3) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), zvolte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).


 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, na obrazovce se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 10. Klepněte na tlačítko [Next] (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je 2.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 11. Ověřte, že aktuální verze softwaru je 2.00 nebo starší a zvolte možnost Next (Další).
 12. Fotoaparát se automaticky restartuje.
  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 13. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 14. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Jde o normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) > Setup subpage 5 (Nastavení strana 5) > Version (Verze)
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.