Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-9

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Podpora pro objektiv „SEL400F28GM“
  Do nastavení [Aperture Drive in AF] v nabídce přidává možnost [Silent priority].
  *Při používání objektivu „SEL400F28GM“ s navolenou funkcí [Silent priority] bude mechanismus clony méně hlučný. To je užitečné při fotografování v podmínkách, které vyžadují, aby fotoaparát vydával co nejméně šumu. Upozorňujeme, že při navolené funkci [Silent priority] může dojít ke zpomalení automatického ostření.
 • Další vylepšení
  Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, kdy fotoaparát po aktualizaci softwaru na verzi 3.00 v některých případech nefunguje správně
  – Registrované vlastní nastavení funkčního menu Fn může být ve fotoaparátech, které byly aktualizovány na verzi 3.00 a poté 3.01, ztraceno.
  V takovém případě si toto menu nastavte znovu tímto způsobem:
  [MENU]-[Camera Settings2] (Nastavení fotoaparátu2)-[Function Menu Set] (Nastavení funkčního menu)
 • Software verze 3.01 navíc oproti verzi 3.00 obsahuje následující vylepšení
 • Zavádí podporu nového objektivu „SEL400F28GM“
  • Optimalizace výkonu optické stabilizace obrazu a podpora nového režimu stabilizace obrazu objektivu (Režim 3).
  • Do nabídky přidána možnost [Function Ring(Lens)] (Ovládací kroužek(objektiv))
   *U modelu SEL400F28GM lze nastavení [APS-C S35/Full Frame Sel.] (Výběr APS-C S35/Full Frame) přiřadit ovládacímu kroužku navíc ke stávající možnosti [Power Focus] (Výkonné zaostření).
  • Do nabídky přidána možnost [Aperture Drive in AF] (Mechanismus clony při automatickém ostření)
   *U modelu SEL400F28GM nebude ostření uzamčeno ani při souvislém fotografování při hodnotách clony větších než F11 za následujících podmínek: AF-C, elektronická závěrka, možnost nabídky [Aperture Drive in AF] (Mechanismus clony při automatickém ostření) nastavena na [Focus Priority] (Priorita zaostření). Upozorňujeme, že při clonovém čísle vyšším než F11 může být rychlost souvislého fotografování pomalá.
 • Přidána funkce pro profesionály v oblasti sportu nebo žurnalistiky:
  • Do nabídky přidává možnost [Write Serial Number] (Zapsat sériové číslo), která vám umožní povolit nebo zakázat vložení sériového čísla fotoaparátu do dat Exif
 • Vylepšení v oblasti výkonu a funkčnosti automatického ostření
  • Vylepšuje výkon sledování pohybujících se objektů v režimu AF-C
  • Vylepšuje rychlost automatického ostření při slabých světelných podmínkách
  • [AF Track Sens] je nyní volitelná možnost při nastavování vlastních tlačítek
  • Přidává podporu pro všechny oblasti zaostření při použití bajonetového adaptéru LA-EA3 (Možnosti přidané do části [Focus Area] (Oblast zaostření): „Zónové“, „Rozšířené flexibilní bodové“ a „Uzamknutí automatického ostření“)
 • Vylepšení v oblasti výkonu a funkčnosti ovládání blesku
  • Snižuje dobu zpoždění expozice při fotografování s bleskem
  • Při snímání s bezdrátovým bleskem přidává podporu funkcí [Slow Sync.] (Synchronizace na 1. lamelu) a [Rear Sync.] (Synchronizace na 2. lamelu)
  • Přidává podporu automatické korekce vyvážení bílé při používání barevného filtru externího blesku (HVL-F60RM)
 • Další vylepšení
  • Stabilizuje dobu zpoždění expozice při fotografování v režimu AF-C
  • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu
 • *Aktualizované využití funkce naleznete v Nápovědě.
 • Vylepšuje funkci souvislého automatického ostření
  • Vylepšuje funkci souvislého automatického ostření na pohybující se objekty
  • Vylepšuje stabilitu AF-C během zoomování
 • Přidává nové nebo vylepšené funkce pro profesionální fotografování sportu/zpráv
  • Nová funkce: nastavení ochrany snímků na vlastní tlačítka
  • Nová funkce: Přenos všech souborů na FTP *1
  • Zobrazí adresu připojení k pevné síti LAN MAC
  • Přiřazení metadat IPTC k souborům *2
  • Přiřazení sériového čísla fotoaparátu k metadatům
 • Další
  • Vylepšuje celkovou provozní stabilitu
  • Vylepšuje přesnost zobrazení varování při přehřívání
 • Pomocí bajonetového adaptéru LA-EA3 podporují objektivy s bajonetem A funkci „automatického zaostření na oči“ *3
 • Opravuje problém, kdy v některých smartphonech mohou při použití paměťových karet SDXC nebo microSDXC zmizet snímky ve formátu RAW *4
 • Zlepšuje kvalitu obrazu a celkovou stabilitu fotoaparátu
 • Vylepšuje kvalitu souvislého automatického ostření (AF-C) během zoomování s objektivy SEL70200GM nebo SEL100400GM *5
 • Vylepšuje funkci zobrazení varování při přehřívání
*1: Pouze chráněné obrázky ve verzi 2.00.
*2: Informace IPTC je potřeba nejdříve vytvořit pomocí softwaru "IPTC Metadata Preset".
*3: Tato funkce je dostupná pouze pro objektivy s bajonetem A, které se mohou přizpůsobit fotografování rychlostí až 8 nebo (maximálně) 10 sn./s se sledováním AF-C. Podrobnosti naleznete zde.
*4: Nezpracovaná data, která byla zaznamenána fotoaparátem ILCE-9 s verzí systémového softwaru 1.00 nebo 1.01, mohou zmizet. Zálohujte si prosím svá nezpracovaná data i v případě, že aktualizujete na software systému verze 1.10.
*5: Pro objektiv SEL70200GM je vyžadován systémový software verze 03 nebo novější a pro objektiv SEL100400GM verze 02 nebo novější. Prohlášení bylo vydáno ve stejnou dobu jako systémový software objektivu.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-9 Ver.3.10 (Windows)

Verze souboru

 • 3.10

Velikost souboru

 • 279 MB (293 076 184 bajtů)

Datum uvedení

 • 11/09/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 3.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE9V310.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE9V310.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Nástroj System Software Updater běží. 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage 3 (Nastavení podstrana 3) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 7. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.01 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.

 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 5 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se LCD displej znovu nespustí. Po aktivaci LCD displeje klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 3.10.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6 ) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.