Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • FDR-AX700

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Optimalizuje úroveň automatické korekce saturace při snímání ve formátu S-Log
 • Dále vylepšuje stabilitu snímání funkce Steady Shot při snímání s vysokou obnovovací frekvencí
 • Zlepšuje celkovou stabilitu a výkon fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu FDR-AX700 Ver.1.01 (Mac)

Verze souboru

 • 1.01

Velikost souboru

 • 179.8 MB (179 791 664 bajtů)

Datum uvedení

 • 24/07/2018

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:

 • Mac OS X verze 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitá dobíjecí baterie (NP-FV70A) nebo vyhrazený napájecí adaptér
 • Kabel USB (součástí dodávky) typu A (zástrčka) na mikro-B (zástrčka)
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Při aktualizaci systémového softwaru použijte plně nabitou dobíjecí baterii (NP-FV70A) nebo vyhrazený napájecí adaptér.
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení totiž může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu či paměťovou jednotku pro záznam.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Dokud nebudete vyzváni, nepropojujte fotoaparát a počítač kabelem USB (součástí dodávky).

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_FDRAX700V101.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.

 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_FDRAX700V101.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.

 3. Rozbalí se soubor [Update_FDRAX700V101].

 4. Poklepejte na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj pro nastavení aktualizace).

 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.
  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.15

   Pokud váš počítač používá operační systém macOS 10.15, je nutné si také stáhnout aplikaci Driver Loader. Přejděte na stránku stahování níže,
   řiďte se pokyny, stáhněte si aplikaci Driver Loader a spusťte aktualizaci.
   Pokud vás počítač používá jiný operační systém, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.13
   Po zobrazení systémové zprávy se spustí obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů.
   • Pokud se zobrazí systémová zpráva, kliknutím na tlačítko [OK] ji zavřete.

   • Přečtěte si podmínky systémového softwaru „Sony Corporation“.
    Poznámka: Pokud jste souhlas již v minulosti udělili, obrazovka zabezpečení a ochrany osobních údajů se nezobrazí.
    Pokud se obrazovky zabezpečení a ochrany osobních údajů stále zobrazují, zavřete okno.

   • Pokud budete po stisknutí tlačítka [Allow] (Povolit) vyzvání k restartování systému macOS, restartujte jej a vraťte se na začátek procesu aktualizace.

   • Zkontrolujte [Security and privacy] (Zabezpečení a ochranu osobních údajů) a klikněte na tlačítko [OK].
  • Pro uživatele operačního systému macOS 10.12 nebo staršího či autorizovaného systému macOS 10.13
   Zobrazí se následující postup:
   • Zobrazí se dialogové okno připojení přes rozhraní USB. Propojte fotoaparát a počítač kabelem USB (součástí dodávky) a klikněte na tlačítko [OK].
   • Zadejte heslo a přihlaste se do účtu správce.

 6. Spustí se nástroj System Software Updater.

 7. Zapněte fotoaparát.

 8. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 9. V programu pro aktualizaci systémového softwaru klepněte na tlačítko [Next] (Další).
  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva „Follow instructions on the computer“ (Řiďte se pokyny na monitoru).
  Poznámka: Fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.

 10. Po potvrzení aktuální verze na obrazovce klepněte na možnost [Next] (Další).

 11. Fotoaparát se automaticky restartuje.

 12. Po restartování se spustí aktualizace.
  Během provádění aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 13. Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace fotoaparát vypněte a zapněte a nastavte čas a datum.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 1.01.

Ve fotoaparátu vyberte položku [MENU] (Nabídka) – [OTHERS] (Další) – [VERSION DISPLAY] (Zobrazení verze). Zobrazí se verze systémového softwaru.

Otázky a odpovědi

Aktualizace nebyla dokončena a fotoaparát

Pokud zůstane monitor i po 15 minutách černý, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů:

 1. Odpojte kabel USB od počítače.
 2. Z fotoaparátu vyjměte baterii a napájecí adaptér AC, několik minut vyčkejte a poté znovu vložte baterii nebo připojte napájecí adaptér AC.
 3. Restartujte počítač.
 4. Zapněte fotoaparát a zopakujte instalaci.