Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • FA-WRC1M

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Funkce ÚROVEŇ PAMĚTI TTL je k dispozici
  (Dojde k automatickému nastavení změřené úrovně napájení blesku, jestliže je blesk v RUČNÍM režimu.)

  Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, která se nachází v sekci Manuály na stránce vašeho produktu.
  Platí pro produkt: HVL-F60RM (k 22. květnu 2018)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu FA-WRC1M Ver.2.00 (Windows)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 1.99 MB (2 096 888 bajtů)

Datum uvedení

 • 22/05/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2] → [VERSION] (Verze) → [CMD].
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení zařízení
  • Dvě nové alkalické baterie LR6 (velikost AA)
  • Dvě plně nabité dobíjecí nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA
  • Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je dostatečná.
   Doporučujeme používat nové nebo plně nabité baterie.
 • Použijte standardní kabel USB nebo kabel připojený k fotoaparátu.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Použijte dvě nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo dvě plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že zařízení přestane fungovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Nepřipojujte se k jiným přístrojům kromě počítače.

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_FAWRC1MV200.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).


 5. Poznámka pro uživatele operačního systému Windows 8.1/10:
  Podle běžného nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory.
  Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_FAWRC1MV200.exe]. Nyní zařízení nepřipojujte.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater.

 4. Použijte standardní kabel USB nebo kabel připojený k fotoaparátu. Poté připojte zařízení k počítači. Po připojení USB kabelu se monitor LCD zařízení vypne.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na displeji zařízení zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 5. Po potvrzení na monitoru LCD zařízení klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.
  Až ověříte, že je [Current version] (Aktuální verze) „1.00“, klikněte na tlačítko [Next] (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru „2.00“ nebo vyšší, aktualizace není potřeba.
  Přerušte připojení USB a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit).

  Poznámka: Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva „Would you like to install this device software?“ (Chcete nainstalovat software tohoto zařízení?) (Vydavatel: Sony Corporation), klikněte na možnost [Install] (Instalovat).


  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 6. Zařízení se automaticky resetuje.
  Zobrazí se následující obrazovka.

 7. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka. Během procesu aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 12 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.

 8. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Zařízení se automaticky restartuje. To může trvat několik minut.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2] → [VERSION] (Verze) → [CMD].
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.