Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • WF-1000X

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Příprava aktualizace pro podporu aplikace Google Assistant
 • Vylepšení dalších funkcí

 • Poznámka:
  Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Zlepšuje stálost spojení a omezuje přeskakování zvuku
 • Sluchátka WF-1000X se již automaticky nevypínají, když na zařízeních se systémem iOS změníte „Nastavení kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 2.0.0 pro zařízení WF-1000X

Verze souboru

 • Verze 2.0.0

Datum uvedení

 • 17-05-2018

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru na vašich sluchátkách WF-1000X „2.0.0“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WF-1000X k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 3. Klepněte na tři tečky (tlačítko menu) v pravém horním rohu.
 4. Vyberte položku „Verze WF-1000X“. Položka se zobrazuje, pouze když je zařízení připojeno.
 5. Potvrďte verzi firmwaru sluchátek WF-1000X.

Systémové požadavky

Operační systémy

Připravte si zařízení se systémem Android (verze 4.4 a vyšší) nebo iOS (verze systému iOS 9.0 a vyšší), které vyhovuje následujícím specifikacím nezbytným pro aktualizaci.

 • Zařízení musí být připojeno k internetu.
 • Musí být nainstalována nejnovější verze aplikace „Sony | Headphones Connect (verze 3.1.0 nebo novější)“.
 • Nezapomeňte sluchátka propojit se zařízením se systémem Android nebo iOS.
 • Před aktualizací se ujistěte, že při přehrávání hudby vychází zvuk z obou stran sluchátek.

Stáhnout

Důležité upozornění

Během stahování / přenosu dat / aktualizace hlavní jednotku NEZAPOJUJTE do nabíječky ani ji NEVYPÍNEJTE. Sluchátka se totiž mohou stát nepoužitelnými.

NEPROVÁDĚJTE aktualizaci v podmínkách s nestálým připojením Wi-Fi®, například:
- ve vlaku / na místech, kde může dojít k přetížení sítě
- poblíž mikrovlnek / bezdrátových telefonů / ostatních zařízení využívajících radiové vlny s pásmovou frekvencí 2,4 GHz

Ujistěte se, že obě zařízení (zařízení se systémem Android/iOS a sluchátka WF-1000X) jsou plně nabitá.

Před spuštěním aktualizace odpojte od svého zařízení se systémem Android/iOS všechna další zařízení s Bluetooth®, jako jsou například nositelné produkty nebo chytré hodinky.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • U zařízení se systémem Android trvá celý proces aktualizace asi 29 minut.
 • U zařízení se systémem iOS trvá celý proces aktualizace asi 44 minut.
 • Při aktualizaci sluchátek postupujte podle níže uvedených pokynů;
  • Do zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte data ze serveru.
  • Data ze zařízení se systémem iOS nebo Android přeneste do sluchátek.
  • Na sluchátkách spusťte aktualizaci.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
 2. Připojte sluchátka WF-1000X k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  • Zařízení se systémem Android:
   • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte sluchátka k zařízení se systémem Android.
   • Pokud jste svá sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již připojovali, vyberte položku „WF-1000X“.
  • Zařízení se systémem iOS:
   • Pokud jste svá sluchátka ještě nikdy k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nepřipojovali, stiskněte možnost „Připojit k novým sluchátkům“.
   • Pokud jste svá sluchátka k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ již připojovali, stiskněte možnost „Připojit ke spárovaným sluchátkům“ a vyberte položku „WF-1000X“.
 3. Když je navázáno spojení, objeví se následující obrazovka.
 4. Pokud se na sluchátka vztahuje aktualizace, zobrazí se položka „Je dostupná aktualizace sluchátek“. V tomto případě stiskněte možnost „Více informací“.
  Zkontrolujte, že jsou pravé a levé sluchátko propojené. Pro potvrzení připojení stiskněte tlačítko na pravé straně a zkontrolujte, že každých 5 sekund zabliká modrá kontrolka. Pokud se kontrolka nerozsvítí nebo bliká každou vteřinu, vložte produkt do pouzdra a zkuste to znovu od začátku.
 5. Ověřte, že se zobrazuje „verze 2.0.0“, a stiskněte „OK“. Poté začne aktualizace.
 6. Když stahování začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Pokud se zobrazí zpráva [Bluetooth Pairing Request] (Vyžadováno párování pomocí Bluetooth®), stiskněte možnost „Spárovat“. Poté bude aktualizace pokračovat. (Pouze u zařízení se systémem iOS.)
 7. Začne přenos dat. Po dokončení stahování se automaticky zobrazí další obrazovka.
 8. Když přenos začne, po jeho dokončení se automaticky zobrazí další obrazovka. Zabere to přibližně 1 minutu.
  POZNÁMKA:
  Nevkládejte hlavní jednotku do nabíjecího pouzdra a nevypínejte sluchátka při stahování aktualizací, přenosu dat a při procesu aktualizace, nebo se sluchátka mohou stát nepoužitelnými.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru stiskněte tlačítko „OK“.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnou instalaci nové verze tak, že provedete kroky uvedené v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Pokud je číslo verze firmwaru „2.0.0“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Otázky a odpovědi

Pokud se během aktualizace objeví zpráva „Aktualizace softwaru selhala“,

 1. stiskněte možnost „OK“.
 2. Sluchátka WF-1000X uložte do nabíječky baterií a opět je vyjměte.
 3. Poté restartujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a znovu spusťte aktualizaci.

Verzi firmwaru zkontrolujte i přesto, že proces aktualizace selhal. Je-li zobrazené číslo verze 2.0.0, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně. Pokud ne, zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. Položku "WF-1000X Version" (Verze modelu WF-1000X) najdete v menu nastavení aplikace Sony | Headphones Connect. Návod, jak zkontrolovat verzi produktu, najdete tak, že v sekci "Preparation" (Příprava) na této stránce kliknete na položku "Check the firmware version" (Zkontrolovat verzi firmwaru).

Související informace jsou pro vás dostupné na následující stránce.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones