Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • ILCE-7RM3

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Pro funkci Pixel Shift Multi Shooting je nyní k dispozici na výběr nový interval: Položka [On: Shooting Interval 0.5sec] (Zapnuto: interval snímání 0,5 s) byla přidána do nabídky
  *Když je fotoaparát připojený k počítači, používejte nejnovější verzi softwaru Imaging Edge (1.2 nebo novější).
  *Při používání objektivu s bajonetem A prostřednictvím bajonetového adaptéru (LA-EA1 / LA-EA2 / LA-EA3 / LA-EA4) může být interval trochu delší.
 • Funkce stupňování je nyní dostupná během tichého snímání do nekomprimovaného formátu RAW
 • Vylepšuje úroveň automatické korekce saturace při snímání ve formátu S-Log
 • Vylepšuje automatické zaostření na oči, které v určitých podmínkách nepracovalo správně
 • Řeší problém, kdy se hodnota [Viewfinder Brightness] (Jas hledáčku) správně nepřevedla do nastavení [Manual] (Manuální)
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

 • Řeší problém, kdy funkce ‚Set File Name‘ (Nastavit název souboru) nefunguje správně
 • Vylepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7RM3 Ver.1.10 (Mac)

Verze souboru

 • 1.10

Velikost souboru

 • 294.5 MB (294 509 862 bajtů)

Datum uvedení

 • 08/05/2018

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 1.10, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7]) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1013".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • CPU: CPU Intel*
  * CPU Core Solo a Core Duo nejsou nadále podporovány.
 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je baterie nabitá na (tři dílky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitou baterii. Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Používejte plně nabitý akumulátor NP-FZ100.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; fotoaparát by mohl vlivem náhlého přerušení napájení zcela přestat pracovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 10 minut. Po tuto dobu je nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku. Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7RM3V110.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7RM3V110.dmg]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE7RM3V110].
 4. Poklepejte na ikonu.

 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Nástroj System Software Updater běží. 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage [4] (Nastavení podstrana [4]) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se zobrazit zpráva, která vás vyzve k restartu počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.
 10. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 1.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Fotoaparát vypněte, vyjměte baterii, znovu ji do něj vložte a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 11. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.01 nebo starší a zvolte možnost Next (Další).
 12. Fotoaparát se automaticky restartuje.

  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 13. Spusťte aktualizaci.
  Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka a zahájí se aktualizace. Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 14. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 1.10.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage [7] (Nastavení strana [7] ) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.