Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující přijímače AV:

 • STR-DN1070

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Lepší stabilita systému

Dřívější výhody a vylepšení

 • Služba Spotify Playback je připravena díky funkci Chromecast built-in. Ta bude dostupná, jakmile ji společnost Google tuto službu spustí
  • Funkce „Spotify Connect“ bude nadále dostupná nehledě na tuto aktualizaci softwaru
 • Ukončení funkce prohlížení fotografií
 • Lepší stabilita pevné sítě
 • Výběr zvukového pole během přehrávání pomocí funkce Chromecast built-in
 • Podpora funkce Chromecast built-in for Audio ve verzi 1.21
  • Vylepšena možnost připojení funkce Chromecast built-in
 • Vylepšuje funkci nativního DSD
 • Vylepšuje možnosti připojení vysílače Bluetooth® (BT TX)
 • Lepší stabilita grafického uživatelského rozhraní (GUI)
 • Přidány zvukové možnosti do funkce Chromecast built-in
  • Podpora funkce Multi Room
  • Podpora zvukového obsahu ve vysokém rozlišení
  • Podpora funkce zrcadlení.
   (dostupnost v jednotlivých zemích závisí na společnosti Google Inc.)
 • Přidána funkce bezdrátového stereofonního zvuku
 • Podpora přehrávání hudby z externího paměťového zařízení USB při používání funkce bezdrátového poslechu ve více místnostech
 • Funkce Spotify Preset
  (pouze v zemích, ve kterých je služba Spotify dostupná)
 • Vylepšená stabilita provozu
 • Budoucí podpora údržby pro aplikaci "Spotify Connect"

Omezení

 • Pouze pro použití s produkty prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Podrobnosti souboru

Název

 • Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi M35.R.2137

Název souboru zip

 • UPDATE_M35R2137.zip

Verze souboru

 • Verze M35.R.2137

Velikost souboru

 • 214 MB (224 855 769 bajtů)

Datum uvedení

 • 25-01-2018

Příprava

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud vlastníte nový přijímač AV.Pokud máte firmware verze M35.R.2137 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, jednoduše se podívejte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a pomocí šipek zvolte položku [Setup] (Nastavení) > [System Settings] (Nastavení systému) > [System Information] (Systémové informace). Stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  „Software Version M35.R.2137“ – pokud je číslo verze M35.R.2137 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přijímači AV.

Co budete potřebovatProč použít tuto metodu?
Internet / síť
***DOPORUČENO***
 • aktivní připojení k Internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač),
 • kompatibilní televizor.
Doporučujeme tuto metodu, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Instalovat

Aktualizace zařízení STR-DN1070 prostřednictvím Internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Obvykle zabere přibližně 15–60minut. Nejprve nastavíte zařízení a potom z Internetu stáhnete aktualizaci do přijímače AV.

Co budete potřebovat:

 • aktivní připojení k Internetu (využívající ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač),
 • kompatibilní televizor.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Netiskněte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte přijímač AV ke zdroji Internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím routeru.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získání aktualizace:

 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [System Settings] (Nastavení systému) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) > [Update via Internet] (Aktualizace přes Internet) a stiskněte tlačítko Enter.
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze M35.R.XXXX, nová verze M35.R.2137.). Pomocí dálkového ovladače zvolte položku Start a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Aktualizace se spustí.
 5. Na obrazovce televizoru se zobrazí následující zpráva: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, „COMPLETE“ will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.]. Po stažení softwaru trvá spuštění aktualizace přibližně 5 minut. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva „UPDATING“ (Aktualizace).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“ (Hotovo).
  Poznámka: Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 8. Přijímač AV se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M35.R.2137, proběhla aktualizace firmwaru úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí Internetu.

 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [Update failed. Připojte paměť USB obsahující soubory s aktualizací nebo se připojte k síti a zkuste to znovu. If the update fails again, please contact the customer service center] (Aktualizace se nezdařila. Pro další pokus vložte USB paměť obsahující aktualizační soubory. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.).
  1. Router a všechna zařízení připojená mezi přijímačem AV a routerem jsou zapnuta.
  2. Pro připojení mezi přijímačem AV a routerem používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Všechny kabely mezi přijímačem AV a routerem jsou správně zapojeny.
  4. Zkuste provést postup aktualizace znovu.

  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.

 • Po zahájení procesu aktualizace přes Internet se na obrazovce televizoru zobrazila zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  V závislosti na síťovém připojení může proces aktualizace přes Internet trvat dlouho (až 60 minut). Proto se zobrazuje zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.

 • V průběhu aktualizace přes Internet se na televizoru zobrazí zpráva [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav připojení nelze ověřit. Není možná komunikace se serverem. Zkuste to prosím později.) a vy nemůžete firmware aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • V nastavení sítě ověřte, zda má přijímač AV vlastní adresu IP (používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy).
  • Znovu opakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přijímač AV a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále neskončila.
  Pokud je přijímač AV připojen k síti pomocí bezdrátového připojení, zkuste ho připojit k síti kabelem a celý proces následně spusťte znovu.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s pamětí USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru.).
  Zkontrolujte, zda je k přijímači AV připojen síťový kabel LAN.
 • Na televizní obrazovce se zobrazila zpráva [Already Updated] (Aktualizace již byla provedena)
  Verze firmwaru nainstalovaná na přijímači AV představuje nejnovější verzi.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do přijímače AV.

Doporučujeme následující operační systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se povedla hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Netiskněte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M35R2137.zip a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 214 MB (224,855,769 bajtů).

Uložení aktualizace na paměť USB:

 1. Rozbalte soubor do počítače:
  • Pro systém Mac OS® X: Přejděte do umístění, kam jste soubor stáhli, a dvakrát klikněte na soubor UPDATE_M35R2137.zip. – Rozbalená složka se bude nazývat „UPDATE“
  • Pro systémy Windows 10 / 8.1 / 7:
   a. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATE_M35R2137.zip. Pak klikněte na „Rozbalit vše“.
   b. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“.
   c. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“.
 2. Ujistěte se, že složka „UPDATE“ obsahuje tyto čtyři soubory: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN a MSB35-FW_MB.ID
 3. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
  • Pro operační systém Mac OS X:
   Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systém Windows:
   1. Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klepněte na složku UPDATE.
   2. V menu, které se objeví, klepněte na Odeslat do….
   3. Klepněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
   4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenového adresáře zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přenesení aktualizace do přijímače AV

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do přehrávače.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV. (Pokud je tedy přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Ujistěte se, že k přijímači AV nejsou připojena žádná jiná zařízení USB. Pokud ano, nejprve je od přijímače odpojte.

Přenesení aktualizace:

 1. Zapojte úložné zařízení USB obsahující soubor s aktualizací do portu USB umístěného v předním panelu přijímače AV.
 2. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači položku [Setup] (Nastavení) > [System Settings] (Nastavení systému) > [Software Update] (Aktualizace softwaru) > [Update via USB Memory] (Aktualizace pomocí USB paměti) a stiskněte tlačítko Enter.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] („V paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M35.R.XXXX, nová verze M35.R.2137. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.“). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí následující zpráva: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, „COMPLETE“ will be displayed on the display window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.]. Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Během aktualizace se na displeji zobrazí zpráva „UPDATING“ (Aktualizace).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“ (Hotovo).
  Poznámka: Během aktualizace nevypínejte přijímač AV ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 8. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Vyjměte z přijímače AV zařízení USB a zapněte ho.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M35.R.2137, proběhla aktualizace firmwaru úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV pomocí počítače a disku.

 • Na displeji přijímače se střídavě zobrazuje „UPDATE“ (Aktualizace) a „ERROR“ (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte napájení přijímače AV.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu
  Zapněte přijímač AV a zopakujte postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • Soubor s aktualizací UPDATE_M35R2137.zip stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 90 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte přijímač AV.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.