Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • RSX-GS9

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s předchozí aktualizací

 • Nativní přehrávání DSD 11,2 MHz / 1 bit(*) s chytrým telefonem Android a převodníkem USB DAC
  Nativní přehrávání DSD 5,6MHz/1 bit(*) s telefonem iPhone a převodníkem USB DAC
  obojí od Sony | Music Center.
  (*)Pro nativní přehrávání DSD je potřeba chytrý telefon.
 • Aplikace Sony | Music Center kompatibilní s digitálním výstupem USB DAC

Dřívější výhody a vylepšení

 • Zobrazení názvu písně přes USB 1 a USB 2
 • Zobrazení jména volajícího při telefonování v režimu handsfree přes Bluetooth®
 • Režim spuštění aplikace Music Center AUTO (automaticky) nebo OFF (vypnuto) můžete nastavit v nabídce Nastavení > Sony App.
 • Nastavení jasu
 • Nativní přehrávání DSD 11,2 MHz / 1 bit se zařízením Walkman® (*) pomocí převodníku USB DAC
  (*)Pro nativní přehrávání DSD 11,2 MHz / 1 bit je potřeba kompatibilní zařízení Walkman®.
  Kompatibilní zařízení Walkman® nemusí být dostupné ve vaší zemi nebo regionu.
 • Kompatibilní s aplikací Sony | Music Center
 • Obsah DSD 5,6 MHz/1bit lze nyní přehrávat na portech USB1 a USB2.
 • Byly odstraněny chyby horní a dolní pásmové propusti.
 • Rovněž byl odstraněn problém, kdy nezůstávala v činnosti funkce Time Alignment při zapnutí zapalování.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • RSXGS9_v13.zip

Verze souboru

 • 13

Velikost souboru

 • 72.1 MB (75 699 787 bajtů)

Datum uvedení

 • 09/11/2017

Příprava

 • Relevantní verze firmwaru:
  • Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení „13“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce

Poznámka: Ujistěte se, že máte k dispozici dálkový ovladač.

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SRC“ na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte na dobu delší než 2 sekundy tlačítko „MENU“.
 4. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „GENERAL“ („VŠEOBECNÉ“) a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 5. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „Firmware“ a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 6. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „Version“ („Verze“) a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 7. Poté se zobrazí aktuální verze firmwaru. Je-li zobrazená verze „13“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Instalovat

1. Příprava: Jak připravit úložné zařízení USB na aktualizaci firmwaru

 1. Připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej s výběrem systému souborů FAT16, FAT32 nebo ex-FAT.
 2. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  • Název souboru: RSXGS9_v13.zip
  • Velikost souboru: 72.1 MB (75 699 787 bajtů)
 4. Rozbalte stažený soubor zip.
 5. Zkopírujte složku „UPDATE“ do kořenové složky zařízení USB, které je připojeno k počítači.
 6. Odpojte zařízení USB od počítače.

2. Aktualizace: Jak aktualizovat firmware hlavní jednotky pomocí úložného zařízení USB

Poznámky:

 • Aktualizaci pomocí USB lze provést pouze s pomocí portu USB1 na předním panelu.
 • Proveďte všechny níže vyznačené kroky.
 • Dokončení procesu aktualizace ve vašem automobilu zabere přibližně 5 minut.
 • Zaparkujte automobil na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nemohlo dojít k poklesu napětí napájejícího jednotku.
 • Během aktualizace neodpojujte napájení z baterie nebo zapalování (napájení příslušenství), jinak by mohlo dojít k poruše.

 1. Zapněte hlavní jednotku a vyčkejte 30 sekund pro kompletní spuštění jednotky z pohotovostního režimu.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SRC“ na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte na dobu delší než 2 sekundy tlačítko „MENU“.
 4. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „GENERAL“ („VŠEOBECNÉ“) a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 5. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „Firmware“ a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 6. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „Update“ („Aktualizovat“) a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 7. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ na dálkovém ovladači zobrazte položku „YES“ („ANO“) a stiskněte tlačítko „ENTER“ na dálkovém ovladači.
 8. Po zobrazení nápisu „Insert USB“ („Vložte USB“) na displeji vložte úložné zařízení USB obsahující aktualizaci firmwaru do portu USB1.
 9. Aktualizace by měla být dokončena za přibližně 5 minut a v případě úspěšné aktualizace by se měla jednotka automaticky restartovat z vypnutého stavu (zobrazují se hodiny).
 10. Podle postupu v části „Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce“ ověřte, jestli došlo k aktualizaci verze firmwaru. Pokud se zobrazuje číslo verze „13“, je aktualizace firmwaru kompletní.