Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-65XD7505
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD8005
 • KD-55XD7005
 • KD-55XD7004
 • KD-50SD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-49XD8099
 • KD-49XD8088
 • KD-49XD8077
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD7004
 • KD-43XD8305
 • KD-43XD8099
 • KD-43XD8088
 • KD-43XD8077
 • KD-43XD8005
 • KD-100ZD9

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Přináší videonávody do obrazovky Doporučení BRAVIA®
 • Zlepšuje dobu odezvy televizoru při používání dálkového ovladače
 • Zlepšuje uživatelský komfort při nastavování programu Samba TV
 • Vyřešeno přehrávání 4K obsahu YouTube™ (rozlišení 2560 x 1440 a vyšší)
 • Řeší problém, kdy se televizor sám zapínal z pohotovostním režimu 

Dřívější výhody a vylepšení

V této aktualizaci jsou zahrnuty i následující výhody a vylepšení.

Televizory Sony s operačním systémem Android přechází v této aktualizaci firmwaru na novou verzi Android Nougat, který nově podporuje:

 • Režim Obraz v obraze
 • Nastavení režimu Poloviční obrazovka
 • Přepínání mezi úlohami (rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím)
 • Více uživatelských účtů Google
 • Obsah Google Cast 4K prostřednictvím vestavěné funkce Chromecast
 • Možnost přepnout do režimu sledování televizoru z domovské nabídky prostřednictvím tlačítka PROG +/- nebo číselných tlačítek
 • Obsah Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR
 • Funkčnost hlasového vyhledávání webového prohlížeče
 • Vylepšený vzhled seznamu kategorií
 • Vylepšená obrazovka pro zadávání hesla Wi-Fi®

Více informací o funkcích a vylepšeních najdete na adrese:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.

 • Vylepšené řazení kanálů
 • Vylepšení výkonu televizoru

Omezení

 • Pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

Příprava

Zkontrolujte verzi softwaru

Váš software je již možná aktuální. Pokud si nejste jisti, verzi softwaru můžete zkontrolovat podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko [HELP] na dálkovém ovladači.
 2. Model a verze softwaru se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.


[1] Model
[2] Verze softwaru

Pokud je číslo verze „PKG6.2671xxxx“ nebo vyšší, máte nejnovější verzi softwaru a aktualizace není potřeba.

Na televizoru BRAVIA® lze aktualizaci firmwaru provést dvěma snadnými způsoby:

 • Můžete použít funkci Automatické stahování softwaru (doporučeno)
 • Můžete použít úložné zařízení USB
Můžete použít funkci Automatické stahování softwaru (doporučeno)
Společnost Sony poskytuje aktualizace softwaru z důvodu vylepšení funkcí i televizního prostředí pro uživatele. Nejjednodušší způsob aktualizace softwaru je přímým stažením z televizoru prostřednictvím internetu.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Automatické stahování softwaru. (Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.)
 1. Stiskněte tlačítko [HOME] na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte možnost [Help] (Nápověda).
 3. Vyberte možnost [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru).
 4. Vyberte možnost [Automatic software download] (Automatické stahování softwaru).

DŮLEŽITÉ: Následující části „Požadavky na systém“, „Informace o souboru“, „Stahování“ a „Instalace“ se týkají aktualizace prostřednictvím úložného zařízení USB. Pokud jste aktualizaci úspěšně dokončili prostřednictvím funkce Automatické stahování softwaru, tyto pokyny ignorujte.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.

Můžete použít úložné zařízení USB

Software můžete aktualizovat také pomocí úložného zařízení USB. Pokud nejste připojeni k internetu nebo se stahování pomocí funkce Automatické stahování softwaru nezdaří, můžete si aktualizaci stáhnout a nainstalovat prostřednictvím úložného zařízení USB podle pokynů níže.

Systémové požadavky

Budete potřebovat:

 • počítač s přístupem k internetu
 • úložné zařízení USB

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru televizorů na verzi v6.2671

Název souboru ZIP

 • sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip

Verze souboru

 • PKG6.2671

Velikost souboru

 • 1 727 723 589 bajtů

Datum uvedení

 • 25-10-2017

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat nebo by bylo třeba provést opravu.
 • Během aktualizace televizor nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch, která jsou uvedená v pokynech.
 • Ukončete všechna případné nahrávání, než s aktualizací začnete. (Pouze modely se záznamem USB HDD)

Stáhnutí aktualizačního programu:

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, je třeba ji stáhnout z internetu a uložit na úložné zařízení USB.

 1. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  1. V horní části této stránky klikněte na tlačítko [Download] (Stáhnout). Přečtěte si a potvrďte souhlas se smluvními podmínkami.
  2. Kliknutím na tlačítko [Download] (Stáhnout) v dolní části stránky stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 2. Zkontrolujte název a velikost souboru.
  1. Přejděte do adresáře, kam jste stáhnutý soubor uložili.
  2. Zkontrolujte, zda má soubor „sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip“ velikost „1 727 723 589“ bajtů.
   POZNÁMKA: U počítačů se systémem Windows zkontrolujte v okně Vlastnosti údaj Velikost, nikoli Velikost na disku.
 3. Rozbalte stáhnutý soubor.
  Po rozbalení balíčku získáte soubor „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg“.
 4. Zapojte úložné zařízení USB do počítače.
 5. Zkopírujte nebo pomocí myši přesuňte soubor „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg“ do kořenové složky zařízení USB.
  POZNÁMKA: Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně, která obsahuje všechny ostatní složky.
 6. Odpojte úložné zařízení USB od počítače a pokračujte další částí.

Instalovat

Krok 1: Instalace aktualizace

Jakmile soubor s aktualizací stáhnete a připravíte do zařízení USB, můžete jej nainstalovat do televizoru. Celý proces může trvat 15 až 30 minut. Během instalace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Zapněte televizor.
 2. Odpojte od televizoru všechna zapojená zařízení USB.
 3. Do portu USB televizoru zapojte úložné zařízení USB se souborem „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg“.
  POZNÁMKA: Pokud má televizor více portů USB, můžete použít libovolný z nich.
 4. Jakmile bude zařízení USB rozpoznáno, na televizoru se zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Až bude soubor z úložného zařízení USB zkopírován, spustí se proces aktualizace. Kontrolka napájení televizoru bude bíle blikat a na televizoru se zobrazí ukazatel průběhu.
 6. Po několika minutách se televizor vypne a potom se automaticky sám zapne, aby mohla být aktualizace dokončena.

  VAROVÁNÍ: Během instalace softwaru neprovádějte následující akce:

  • Neodpojujte zařízení USB
  • Nevypínejte televizor
  • Neodpojujte televizor od zdroje napájení
 7. Po dokončení aktualizace softwaru se na televizoru zobrazí zpráva s informací o dokončení.
 8. Opatrně odpojte zařízení USB z portu USB.

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Zkontrolujte aktuální verzi softwaru a ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

 • Je-li číslo verze „PKG6.2671xxxx“ nebo vyšší, aktualizace softwaru byla úspěšná.
 • Pokud číslo verze není „PKG6.2671xxxx“ nebo vyšší, aktualizaci znovu stáhněte a nainstalujte.

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Potřebujete více informací? Prostudujte si sekci Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace softwaru prostřednictvím internetu:

 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.

 • Mohu nainstalovat starší verzi softwaru?
  Ne. Abychom zajistili optimální výkon televizoru, instalace starší verze softwaru není možná. Nejnovější verze softwaru zahrnuje všechny výhody a vylepšení předchozích verzí.

 • Je normální, že se televizor během aktualizace vypne?
  Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového softwaru bude restart televizoru trvat déle.

Co dělat v případě problémů s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu:

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „An error occurred during the software update“ (Během aktualizace firmwaru došlo k chybě) nebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB), vyzkoušejte následující kroky:

 1. Zkontrolujte zda je úložné zařízení USB plně funkční. Pokud ano, zkuste stáhnout aktualizační soubor ještě jednou.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka [POWER] na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko [POWER] ještě jednou a instalaci proveďte znovu.

Pokud se na displeji předního panelu televizoru zobrazí zpráva „No newer version of the TV software was found“ (Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor), televizor má nainstalovánu nejnovější verzi softwaru; aktualizace tedy není potřeba.

V případě dalších dotazů ohledně řešení potíží navštivte sekci Otázky a odpovědi na webových stránkách podpory Sony.