Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru MC2.08 pro CMT-X7CD / CMT-X7CDB
 • Datum vydání:31-08-2017
 • Potřebuji aktualizaci?Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš osobní audio systém již aktualizován na verzi firmwaru MC2.08.
  Pokud si nejste jisti, můžete snadnozkontrolovat, jakou verzi firmwarumáte:
  1. Zapněte systém stisknutím tlačítkana jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí anténa
  2. Na jednotce stiskněte a přidržte tlačítka >>| a, dokud se na displeji nezobrazí "MC X.XX". Číslo vpravo od MC je číslo verze
  3. Stiskněte na jednotce tlačítko >>|, na displeji se zobrazí "CD XXXX". Číslo vpravo od CD je číslo verze
  4. Stiskněte na jednotce tlačítko >>|, na displeji se zobrazí "NW X.XX". Číslo vpravo od NW je číslo verze
  5. Stiskněte na jednotce tlačítko >>|, jednotka se navrátí do stavu před zobrazením čísla verze
 • Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

  • Důležité: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, pokud chcete nadále využívat služeb systému pro distribuci hudby Spotify
 • Dřívější výhody a vylepšení

  • Vylepšuje přehrávání speciálního obsahu služby Music Unlimited

Stáhnout

Aktualizace softwaru probíhá pomocí internetu (sítě). Zkontrolujte následující kroky.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software. Když je rozpoznána nová verze softwaru, dojde k aktualizaci tohoto systému, když jej připojíte k internetu, v okně na displeji se zobrazí "UPDATE" (Aktualizace). V takovém případě proveďte aktualizaci na nejnovější verzi podle postupu uvedeného níže

 1. Stiskněte MENU
 2. Stisknutím tlačítka vyberte "NETWORK" (Síť), potom stiskněte
 3. Stisknutím tlačítka vyberte "UPDATE" (Aktualizovat), potom stiskněte
 4. Stisknutím tlačítka zvolte "OK", potom stiskněte

Aktualizace bude zahájena.
Jakmile bude aktualizace dokončena, zobrazí se "COMPLETE" (Dokončeno). Stisknutím tlačítka vypněte jednotku, potom ji opětovným stisknutím stejného tlačítka znovu zapněte. Zkontrolujte verzi firmwaru systému osobního audia. Když se zobrazí "MC2.08", byla aktualizace firmwaru úspěšná.
Poznámka:

 • Dokončení aktualizace systému zpravidla trvá 3 až 10 minut. V závislosti na síťovém prostředí může aktualizace trvat i déle
 • Během aktualizace nepoužívejte jednotku ani dálkové ovládání. Během aktualizace také nevypínejte systém ani neodpojujte napájecí kabel