Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SRS-X88

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, pokud chcete nadále využívat služeb systému pro distribuci hudby Spotify.
  Vylepšuje funkčnost a stabilitu při přehrávání hudebních souborů na místní síti.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje funkčnost a stabilitu při distribuci hudby přes internet.
 • Technologie Google Cast pro zvukový obsah:
  • Nyní podporuje funkci Google Multi Room
 • Vylepšení v oblastech provozu a stability

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi 1.60.2994

Verze souboru

 • 1.60.2994

Datum uvedení

 • 31-08-2017

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji ji stáhnout? Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš osobní audio systém již aktualizován na verzi firmwaru 1.60.XXXX.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Připojte jednotku k počítači kabelem LAN (není součástí dodávky).
 2. Připojte napájecí kabel (je součástí dodávky) k napájecímu adaptéru (je součástí dodávky). Zapněte napájení stisknutím tlačítka (zapnout/pohotovostní režim).

  Počkejte, dokud kontrolka LINK nepřestane blikat a nezůstane svítit růžově
 3. Zobrazte na počítači Sony Network Device Setting (Nastavení síťového zařízení Sony)
  1. Spusťte prohlížeč
  2. Do adresního řádku zadejte následující URL: http://169.254.1.1

 1. Pokud se zobrazí nabídka Language Setup (Nastavení jazyka), zvolte z ní jazyk
 2. "X.XX.X.XX" je verze v části System Software Version (Verze systémového softwaru) v nabídce Device Details (Podrobnosti o zařízení)

Existují 2 snadné způsoby, jak na audiosystému SRS-X88 aktualizovat firmware:

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač pro připojení audiosystému SRS-X88 k internetu
 • Ujistěte se, že je audiosystém SRS-X88 připojen k:
  • aktivnímu připojení k Internetu
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Instalovat

Aktualizace zařízení SRS-X88 prostřednictvím internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 3-10 minut.
Poznámka: Pokud jednotka NENÍ připojena k internetu (síti), nemůžete provést aktualizaci na nejnovější software.

Instalace aktualizace

 1. Připojte se k internetu (síti)
  Poznámka: Když reproduktor připojíte přímo k počítači pomocí kabelu LAN za účelem kontroly verze, odpojte kabel LAN a znovu ho připojte k přístupovému bodu.
 2. If the speaker is turned on, press the (on/standby) button, and turn it off
 3. Press the (on/standby) button to turn the power on
 4. Počkejte, dokud kontrolka LINK nepřestane blikat a nezůstane svítit oranžově nebo růžově. Kdykoliv bude k dispozici aktualizace softwaru, tlačítko UPDATE se rozsvítí.Poznámka: Když máte nejnovější verzi softwaru, tlačítko UPDATE se nerozsvítí.
 5. Klepněte na tlačítko UPDATE a přidržte je stisknuté, dokud neuslyšíte pípání. Jakmile bude aktualizace softwaru zahájena, tlačítko UPDATE začne blikat.Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat

 6. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE se bude během procesu aktualizace měnit
 7. Jakmile bude aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/síť
 8. Zkontrolujte verzi pomocí kroků popsaných v části jak zkontrolovat verzi firmwaru. Tím bude aktualizace firmwaru dokončena.

Možné potíže během aktualizace

Během aktualizace bliká kontrolka červeně a tlačítko UPDATE oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Dojde-li k této situaci, nelze provést žádné operace ani používat žádné funkce kromě tlačítka napájení. Pomocí následujících kroků zkontrolujte stav reproduktoru a dokončete aktualizaci softwaru pomocí jednotky USB Flash.

 1. Stisknutím a přidržením tlačítka jednotku vypněte.
 2. Stisknutím a přidržením tlačítka jednotku zapněte.
 3. Počkejte přibližně 3 minuty (nebo počkejte na dokončení připojení k síti) a potom zkontrolujte stav tlačítka UPDATE na reproduktoru.

Tlačítko UPDATE bude svítit oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Můžete provést aktualizaci firmwaru osobního audio systému pomocí USB flash disku – Postup A. Postup naleznete prostřednictvím následujícího odkazu:

Kontrolka bliká červeně a tlačítko UPDATE bliká oranžově.

Aktualizace softwaru se nezdařila. Můžete provést aktualizaci firmwaru osobního audio systému pomocí USB flash disku – Postup B. Postup naleznete prostřednictvím následujícího odkazu:

Poznámka:

 • Během aktualizace mějte reproduktor připojený ke zdroji energie a k síti.
 • NEODPOJUJTE napájecí adaptér AC, dokud není aktualizace dokončena.
 • Během aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení jednotky.
 • Aktualizace zpravidla trvá asi 3 až 10 minut. V závislosti na vašem síťovém prostředí může trvat i déle.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zařízení SRS-X88.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů a zda splňujete požadavky na jednotku USB Flash.

Podporované operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 s aktualizací Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X 10.4 nebo novější
Poznámka: Při použití operačního systému Windows® 8.1 používejte režim stolního počítače. Správnou funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Záznamová média

 • Jednotka USB Flash musí mít kapacitu alespoň 256 MB.
Poznámka: Správnou činnost nelze zaručit u všech USB flash disků.

Aktualizace firmwaru osobního audio systému prostřednictvím USB flash disku – Postup A

Poznámka:Po provedení aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.

Jak stáhnout firmware:

 1. Zavřete všechna ostatní okna a spuštěné programy kromě této stránky.
 2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtnutím políčka potvrďte svůj souhlas s těmito podmínkami.
 3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Zahájí se stahování souboru SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače.
  Poznámka: Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Poznámka: Tento soubor je vyhrazen pouze pro aktualizaci zařízení SRS-X88. Soubor nelze použít pro jiné osobní audio systémy.

Jak připravit stažený soubor:

 • V operačním systému Windows
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor SRSX88V1602994.zip.
  2. Klepněte na možnost „Extrahovat vše“.
  3. V zobrazeném okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klepněte na tlačítko Extrahovat.
  4. Na ploše počítače je nyní zobrazena složka SRSX88V1602994.
  5. V souboru „UPDATE“ naleznete 4 soubory: „LUTE02-FW.BIN“, „LUTE02-FW.ID“, „LUTE02-FW_MB.BIN“ a „LUTE02-FW_MB.ID“
 • V operačním systému Mac OS
  1. Poklepejte na uložený soubor SRSX88V1602994.zip.
  2. Na ploše se vytvoří složka SRSX88V1602994.

Poznámka: Soubor se může po stažení rozbalit automaticky, závisí to na používaném operačním systému. Rozbalení souboru podle výše uvedených postupů se v některém operačním systému nemusí podařit. V takové případě použijte nástroj pro dekompresi souborů.

Zkopírujte soubory aktualizace na USB flash disk:

 1. Vložte inicializovanou (naformátovanou) jednotku USB flash disk do slotu USB v počítači.
 2. Zkopírujte složku UPDATE na USB flash disk.
 3. Viz níže uvedený diagram:

Aktualizujte audio systém s pomocí USB:

 1. Připojte napájecí adaptér AC (součást dodávky) ke zdířce DC IN 18 V na reproduktoru.
 2. Zapojte napájecí kabel AC, který je připojen do napájecího adaptéru AC, bezpečně do zásuvky elektrické sítě. Nastavte přepínač NETWORK OFF/ON na zadní straně zařízení do polohy ON.
 3. Stiskněte tlačítko (zapnout/pohotovostní režim) pro zapnutí napájení.
 4. Vyčkejte, dokud se blikání kontrolky LINK po uplynutí přibližně 4 minut nezpomalí.
 5. Stiskněte a podržte tlačítka AUDIO IN a „snížení hlasitosti“.
 6. Jednotka zapípá a tlačítko UPDATE se rozsvítí. Poznámka: Pokud jste připojeni k síti, může už tlačítko UPDATE svítit oranžově. Avšak i v tomto případě postupujte podle zde uvedených kroků, dokud neuslyšíte pípnutí.
 7. Během svícení tlačítka UPDATE vložte do portu DC-OUT ONLY (USB) na zadní straně reproduktoru USB flash disk.
 8. Jakmile se zahájí aktualizace softwaru, začne blikat tlačítko UPDATE
  Poznámka: Reproduktor nebude během aktualizace fungovat.
 9. Blikání (interval a stav) tlačítka UPDATE se během procesu aktualizace mění.
 10. Jakmile je aktualizace dokončena, tlačítko UPDATE zhasne a reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu BLUETOOTH/síť.
 11. Zkontrolujte verzi pomocí kroků popsaných v části jak zkontrolovat verzi firmwaru. Tím je aktualizace firmwaru dokončena.

Poznámka:

 • Během aktualizace mějte reproduktor připojený ke zdroji energie a k síti.
 • NEODPOJUJTE napájecí adaptér AC, dokud není aktualizace dokončena.
 • Během aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení jednotky.
 • Aktualizace zpravidla trvá asi 10 minut.

Aktualizace firmwaru osobního audio systému prostřednictvím USB flash disku – Postup B

Pokud bliká kontrolka červeně a tlačítko aktualizace oranžově, aktualizace softwaru selhala.
Budete muset stáhnout aktualizaci firmwaru do svého počítače, uložit ji na USB flash disk a poté načíst do reproduktoru.
Použijte níže uvedený postup:Poznámka:Po provedení aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.

Jak stáhnout firmware:

 1. Zavřete všechna ostatní okna a spuštěné programy kromě této stránky.
 2. Přečtěte si smluvní podmínky na této stránce a zaškrtnutím políčka potvrďte svůj souhlas s těmito podmínkami.
 3. Stáhněte si aktualizaci firmwaru. Zahájí se stahování souboru SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače.
  Poznámka: Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Poznámka: Tento soubor je vyhrazen pouze pro aktualizaci zařízení SRS-X88. Soubor nelze použít pro jiné osobní audio systémy.

Jak připravit stažený soubor:

 • V operačním systému Windows
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor SRSX88V1602994.zip.
  2. Klepněte na možnost „Extrahovat vše“.
  3. V zobrazeném okně Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP) klepněte na tlačítko Extrahovat.
  4. Na ploše počítače se zobrazí složka s názvem Update, která obsahuje následující soubory: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID.
 • V operačním systému Mac OS
  1. Poklepejte na uložený soubor SRSX88V1602994.zip.
  2. Na ploše počítače se zobrazí složka s názvem Update, která obsahuje následující soubory: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.

Poznámka: Stažený soubor se může při použití výše uvedených operačních systémů automaticky rozbalit, ale pokud nemůžete rozbalit soubory pomocí těchto kroků, může být třeba použít samostatný rozbalovací software.

Zkopírujte soubory aktualizace na USB flash disk:

 1. Vložte flash disk do jednoho z portů USB počítače.
 2. Přetáhněte složku Update z plochy na jednotku flash disku.
 3. Viz níže uvedený diagram:

Aktualizujte audio systém s pomocí USB:

 1. Připojte reproduktor pomocí dodávaného napájecího adaptéru AC k zásuvce elektrické sítě.
 2. Nastavte spínač sítě na zadní straně reproduktoru do polohy „on“.
 3. Jakmile kontrolka začne blikat červeně a tlačítko aktualizace oranžově, reproduktor vypněte.
 4. Vložte flash disk obsahující soubory aktualizace do portu DC-OUT ONLY (USB) na reproduktoru.
 5. Znovu zapněte reproduktor.
 6. Poznámka: Kroky 3 až 5 proveďte v rámci časového úseku 3 minut.
 7. Jakmile začne blikat tlačítko aktualizace, zahájí se stahování aktualizace firmwaru do reproduktoru.
  Poznámka: Během stahování souborů nelze reproduktor používat.
 8. S pokračujícím stahováním souborů se blikání zpomaluje a po dokončení aktualizace se zcela zastaví.
 9. Po dokončení stahování se reproduktor automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Bluetooth/síť.
 10. Zkontrolujte dokončení aktualizace pomocí aplikace Software Version Check pro bezdrátový reproduktor SRS-X88. Jak zkontrolovat verzi firmwaru. Tím je aktualizace firmwaru dokončena.