Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • CMT-SX7

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • DŮLEŽITÉ: Je nutné provést aktualizaci firmwaru, pokud chcete nadále využívat služeb systému pro distribuci hudby Spotify.
  Vylepšuje funkčnost a stabilitu při přehrávání hudebních souborů na místní síti.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje funkčnost a stabilitu při distribuci hudby přes internet.
 • Technologie Google Cast pro zvukový obsah:
  • Nyní podporuje funkci Google Multi Room
 • Vylepšení v oblastech provozu a stability

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru domácího audiosystému „CMT-SX7“

Verze souboru

 • MC 1.62 / NW 2994

Velikost souboru

 • 154 MB (161 896 517 bajtů)

Datum uvedení

 • 31/08/2017

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud se zobrazí verze „MC 1.60 / NW 2935“ nebo nižší, důrazně doporučujeme aktualizovat firmware.

Pokud si nejste jistí, dá se aktuální verze firmwaru snadno zkontrolovat:

 1. Zapněte systém stisknutím tlačítka na jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí symbol antény.

 2. Stiskněte tlačítka ENTER a CD Eject na jednotce a podržte je, dokud se nezobrazí nápis „MC X.XX“.
 3. Otáčejte voličem >>| na jednotce doprava, dokud se na displeji nezobrazí nápis „CD X.XXX“.
 4. Otáčejte voličem >>| na jednotce doprava, dokud se na displeji nezobrazí nápis „NW XXXX“.
 5. Otáčejte voličem >>| na jednotce doprava, dokud se displej nevrátí do původního zobrazení.

Důležité upozornění

 • DŮLEŽITÉ: Pokud jste nenainstalovali aktualizace softwaru, které jsme na tomto webu ohlásili 30. července 2016 nebo později, odpojte před zapojením hlavní jednotky kabel reproduktoru a případně sluchátka.
 • Poznámka: Po provedení aktualizace softwaru se již nelze vrátit zpět k předchozí verzi softwaru.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli své zařízení CMT-SX7 poškodit.
 • Zařízení CMT-SX7 během instalace nevypínejte ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru nevytahujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN). Tato připojení udržujte funkční.
 • Během stahování a provádění aktualizace nemanipulujte s ovládacími prvky soustavy a dálkového ovladače.
 • Až do dokončení aktualizace nevytahujte napájecí kabel. Takováto činnost by mohla způsobit poruchu systému.

Existují 2 snadné způsoby, jak na audiosystému CMT-SX7 aktualizovat firmware:

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Ethernetový kabel nebo bezdrátový směrovač pro připojení audiosystému CMT-SX7 k Internetu
 • Ujistěte se, že je audiosystém CMT-SX7 připojen k:
  • aktivnímu připojení k Internetu
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Instalovat

Aktualizace zařízení CMT-SX7 prostřednictvím Internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve nastavíte zařízení a potom z Internetu stáhnete aktualizaci do svého zařízení CMT-SX7.

Co budete potřebovat:

 • An active Internet connection (using Ethernet cable or wireless router)

Příprava zařízení:

 1. Před zapnutím hlavní jednotky odpojte kabel reproduktoru a sluchátek.
 2. Připojte zařízení CMT-SX7 ke zdroji internetu pomocí ethernetového kabelu nebo pomocí bezdrátového připojení prostřednictvím směrovače.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Zapněte systém stisknutím tlačítka na jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí symbol „UPDATE“ („AKTUALIZACE“).


 2. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači otevřete menu a stisknutím tlačítek ↑/↓ na dálkovém ovladači vyberte položku „Update Menu“ („Menu aktualizace“). Potom stiskněte tlačítko „ENTER“.


 3. Po zobrazení možnosti „via Network“ („ze sítě“) stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.


 4. Po zobrazení „Ok“ indikovaného blikáním stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.


 5. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace. 6. Staženou aktualizaci spusťte stisknutím tlačítka „ok“ na dálkovém ovladači.
 7. Po zobrazení nápisu „Complete“ („Dokončeno“) stiskněte tlačítko na jednotce a systém se vypne (OFF).


 8. Znovu stiskněte tlačítko na jednotce a zapněte systém.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Nyní zkontrolujte verzi firmwaru jednotky a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá číslu nejnovější aktualizace.

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazuje nápis „Cannot Download“/„Push POWER“ („Nelze stáhnout“/„Stiskněte POWER“), aktualizace softwaru selhala. Dojde-li k takovéto situaci, nelze následně využívat žádné operace (a funkce) na sestavě kromě tlačítka napájení (POWER). Pomocí následujících kroků zkontrolujte stav reproduktoru a dokončete aktualizaci softwaru pomocí USB flash disku.

 1. Stiskněte tlačítko a vypněte (OFF) reproduktor.
 2. Dotkněte se tlačítka , systém se poté zapne (ON).
 3. Vyčkejte přibližně 3 minuty (nebo vyčkejte dokončení připojování k síti) a potom zkontrolujte zobrazení na reproduktoru.
  1. Aktualizace není dokončena


  2. ⇒ Aktualizace softwaru NENÍ dokončena, ale reproduktor je v normálním stavu.
   Namísto síťové aktualizace vyzkoušejte aktualizovat software pomocí procesu s využitím USB flash disku.


  3. Zobrazuje se „Update Retry“ („Opakovat aktualizaci“)


  4. ⇒ Aktualizace softwaru SELHALA a reproduktor nelze za těchto podmínek používat. Tyto podmínky jsou odlišné od podmínek „Update not completed“ („Aktualizace není dokončena“). Postupujte podle níže uvedených kroků

 1. Stáhněte si do počítače soubor CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161,896,517 bajtů)] a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
 2. Rozbalte soubor do počítače – rozbalená složka se bude nazývat „UPDATE“.
 3. Ujistěte se, že složka „UPDATE“ obsahuje tyto čtyři soubory:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Pro operační systém Windows®:

 1. Přejděte do složky, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klepněte na složku UPDATE.
 2. V menu, které se objeví, klepněte na Odeslat do….
 3. Klepněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
 4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.

Pro operační systém Mac OS® X:

 1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

 1. Během zobrazení zprávy „Update Retry“ („Opakovat aktualizaci“) vložte zařízení USB do přední zdířky USB-A.


 2. Po zobrazení nápisu OK na obrazovce stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.


 3. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace. 4. Staženou aktualizaci spusťte stisknutím tlačítka „ok“ na dálkovém ovladači.
 5. Po zobrazení nápisu „Complete“ („Dokončeno“) stiskněte tlačítko na jednotce a systém se vypne (OFF).


 6. Nyní zkontrolujte verzi firmwaru jednotky a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá číslu nejnovější aktualizace.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zařízení CMT-SX7.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verze 10.4 nebo novější

Při použití operačního systému Windows 10/8.1 používejte režim stolního počítače.
Správnou funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Požadavky záznamových médií

USB flash disk: Kapacita: více než 256 MB

Správnou činnost nelze zaručit u všech USB flash disků.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Zkontrolujte, zda nejsou spuštěny žádné jiné programy než internetový prohlížeč.
 2. Přečtěte si podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 3. Stáhněte si do počítače soubor CMTSX7V1622994.zip a zapamatujte si, do které složky jste jej uložili.
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Rozbalte soubor do počítače – rozbalená složka se bude nazývat „UPDATE“.
 2. Ujistěte se, že složka „UPDATE“ obsahuje tyto čtyři soubory:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Pro operační systém Windows®:

 1. Přejděte do složky, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klepněte na složku UPDATE.
 2. V menu, které se objeví, klepněte na Odeslat do….
 3. Klepněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. vyměnitelný disk E:).
 4. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.

Pro operační systém Mac OS® X:

 1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do zařízení CMT-SX7.

Příprava zařízení:
 1. Před zapnutím hlavní jednotky odpojte kabel reproduktoru a sluchátek.
Přenesení aktualizace:
 1. Stisknutím tlačítka spusťte zařízení CMT-SX7.
 2. Vložte USB flash disk (obsahující soubory aktualizace) do předního portu USB-A.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači vyberte možnost „USB FRONT“ („PŘEDNÍ USB“).
  Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí nápis „ROOT“ („KOŘENOVÁ SLOŽKA“).


 4. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači otevřete menu a stisknutím tlačítek ↑/↓ na dálkovém ovladači vyberte položku „Update Menu“ („Menu aktualizace“). Potom stiskněte tlačítko „ENTER“.


 5. Po zobrazení možnosti „via USB“ („z USB“) stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.


 6. Po zobrazení „Ok“ indikovaného blikáním stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.


 7. Vyčkejte přibližně 10 minut, než proběhne stažení a dokončení aktualizace. 8. Staženou aktualizaci spusťte stisknutím tlačítka „ok“ na dálkovém ovladači.
 9. Po zobrazení nápisu „Complete“ („Dokončeno“) stiskněte tlačítko na jednotce a systém se vypne (OFF).


 10. Znovu stiskněte tlačítko na jednotce a zapněte systém.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Nyní zkontrolujte verzi firmwaru jednotky a ověřte, že číslo verze softwaru odpovídá číslu nejnovější aktualizace.