O souboru ke stažení

„Memory Card File Rescue“je aplikace, která umožňuje obnovu omylem smazaných dat z paměťových karet Sony.

Fotografujte a natáčejte v klidu a s vědomím, že jsou vaše videoklipy/fotografie chráněny.

Jaké typy souborů lze obnovit?

Tento software podporuje obnovu souborů ve formátu JPG (DCF), MPEG-1, MP4 (MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD (ver.2.0), AVCHD 3D, 3D photo (MPO) a dalších*

* Herní data, hudba a filmy s chráněným obsahem nejsou podporovány
* Podporuje obnovení souborů uložených na paměťových médiích vyrobených společností Sony
* Obnovené soubory budou uloženy v počítači

Poznámky:

  • Obnovení všech dat nezaručujeme. Některé soubory nemusejí být obnovitelné, záleží na stavu dat
  • V případě závady či poškození paměťové karty nelze obnovení provést.

Jaké typy paměťových médií lze s touto aplikací používat?

Tento software lze použít na všechny karty Memory Stick™ značky Sony, paměťové karty SD, jednotky USB Flash*1 a paměťové karty XQD s výjimkou řad:

  • Paměťových karet Memory Stick(tm) a SD a USB flash disků jiné značky než Sony
  • Řady Memory Stick(tm) Classic značky Sony (s kapacitou do 128 MB)
  • Paměťových karet Memory Stick(tm) pro robota AIBO(r).
  • Paměťových karet Memory Stick ROM(tm) pro elektronické slovníky nebo čtečky elektronických knih.
  • Paměťových karet Memory Stick(tm) (Memory Stick PRO Duo(tm) nebo Memory Stick Micro(tm)) značky PSP(r)

*1USM-SA3, USM-SA2, USM-SA1, USM-V, USM-J, USM-JX, USM-H, USM-EX-Turbo, USD, USM-FL, USM-F, USM-E Plus, USM-E, USM-D Plus, USM-D, USM-U2, USM-S(A), USM-S, USM-C, USM-B, USM

Instalovat


Poklepejte na stažený soubor [MCFileRescue.exe].


Klepněte na [Next] (Další).


Pečlivě si přečtěte text [License Agreement] (Licenční smlouva) a vyberte možnost [I accept the terms in the license agreement] (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy). Potom klepněte na [Next] (Další).


Klepněte na [Install] (Instalovat).


Klepněte na [Finish] (Dokončit). Software se nainstaluje.

Záchrana dat na paměťovém médiu


Otevřete aplikaci [Memory Card File Rescue].


Vložte paměťové médium, na kterém chcete obnovit data, a klepněte na [Next] (Další).


Vyberte jednotku, ve které je vloženo paměťové médium, a klepněte na [Next] (Další).


Potvrďte zobrazené informace a klepněte na [Run] (Spustit). Data obnovená z paměťové karty nelze uložit na stejné paměťové médium. Ujistěte se, že máte na pevném disku v počítači dostatek volného místa pro uložení dat.


Probíhá obnovení dat. Nevyjímejte paměťové médium.


Po dokončení procesu se zobrazí obrazovka [Check Files] (Označte soubory).


Vyberte soubor(a), který(é) chcete uložit, a klepněte na [Next] (Další).


Zvolte cílové místo pro uložení (1).
Zvolte název složky (2) a klepněte na [Save] (Uložit). Data nelze uložit na paměťové médium, na které je aplikován proces obnovení.


Probíhá ukládání dat. Nevyjímejte paměťové médium.


Obnovení dat je dokončeno. Klepněte na [End] (Konec); zobrazí se cílové místo uložení souboru.