MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7M2 ver.4.00 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-7M2

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Zlepšuje ovladatelnost fotoaparátu:
  1. Zlepšuje ovladatelnost, když je oblast automatického ostření nastavena na flexibilní bodové
   Podrobné informace naleznete zde.
  2. Funkci „Live View Display“ (Zobrazení živého náhledu) lze nyní přiřadit na funkční tlačítko
  3. Přidává funkci „Set File Name“ (Zadat název souboru)
 • Podporuje viditelné světlo LED v externím blesku pro automatické ostření (HVL-F45RM)
 • Snižuje zpoždění expozice při použití bezdrátového blesku
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšuje příznaky nedostatečného osvětlení v okrajích snímku pořízeného s bleskem v závislosti na podmínkách snímání systémovým softwarem verze „Ver.3.20“.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu ILCE-7M2 ver.4.00 (Mac)

Verze souboru

 • 4.00

Velikost souboru

 • 244.7 MB (244 680 641 bajtů)

Datum uvedení

 • 08/06/2017

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 4.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1013".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • CPU: CPU Intel*
  * CPU Core Solo a Core Duo nejsou nadále podporovány.
 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší.
  Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru demontujte vertikální grip.

 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Použijte plně nabitou dobíjecí baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Po tuto dobu je nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku. Pokud počítač přejde do režimu spánku a aktualizace se přeruší, bude nutné provést celý postup aktualizace znovu.
 • Neotevírejte položku „About This System Software Updater“ (O nástroji System Software Updater) v nabídce nástroje System Software Updater, protože by to mohlo způsobit pád aktualizačního softwaru.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému jinému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Přečtěte si prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7M2V400.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_ILCE7M2V400.dmg]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_ILCE7M2V400].
 4. Poklepejte na ikonu.

 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Nástroj System Software Updater běží. 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Řiďte se pokyny v okně nástroje System Software Updater a vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) > Setup subpage 4 (Nastavení podstrana 4) > USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Během aktualizace nevyjímejte baterii ani napájecí adaptér AC, protože fotoaparát by mohl vlivem náhlého výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 10. Zkontrolujte LCD displej fotoaparátu a pak zvolte možnost Next (Další). Na levé spodní části obrazovky se zobrazí číslo aktuální verze a číslo verze po aktualizaci. Poznámka: Pokud je aktuální verze systémového softwaru 4.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V tomto případě stačí fotoaparát odpojit od počítače a vybrat možnost Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát opět zapněte.
  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 11. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.3.30 nebo starší a zvolte možnost Next (Další).
 12. Fotoaparát se automaticky restartuje.

  Zobrazí se níže uvedená obrazovka.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 13. Spusťte aktualizaci.
  Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka a zahájí se aktualizace. Během procesu aktualizace bude zobrazen indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 14. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu nezapne displej LCD. Po aktivaci LCD displeje zvolte tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Poznámka: Po restartu se může zobrazit varování o obnově dat. Toto je normální jev. Vyčkejte, dokud toto varování nezmizí.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 4.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6 ) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.