O souboru ke stažení

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to ovšem není možné, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systém: OS X 10.10 / OS X 10.9 / OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stáhněte aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M04R789M.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Přejděte na soubor a ověřte, že má velikost 36.7 MB (38,489,379 bytů).
 4. Rozbalte soubor - rozbalený soubor se bude nazývat UPDATA_M04R789.ISO.
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor UPDATA_M04R789.ISO a zvolte Get info (Získat informace).
 6. Ověřte, že velikost souboru je 52.6 MB (55,201,792 bytů).


  Informace o souboru

Vytvořte disk:

 • Otevřete aplikaci Disk Utility volbou Applications (Aplikace)> Utilities (Nástroje)> Disk Utility na počítači Mac.
 • Přetáhněte soubor UPDATA_M04R789.ISO do levého podokna okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Vložte do počítači prázdné zapisovatelné CD-R.
 • Zvolte UPDATA_M04R789.ISO, klepněte na ikonu Burn (Vypálit), potom klepněte na volbu Burn (Vypálit).
  Pokud chcete ověřit, co vypalujete, klepněte na malou trojúhelníkovou ikonu a zvolte Verify burned data (Ověřit vypálená data)..


  Volba vypálení disku

 • Soubor bude zapsán na disk.
 • Když se objeví zpráva "burned successfully" ("úspěšně vypáleno"), klepněte na OK a disk bude vysunut.
 • Pokud si nejste jisti, že všechno proběhlo bez problémů, začněte znovu a vypalte nový disk.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky.

Přeneste aktualizaci:

 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 2. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Aktualizace se spustí.
 4. Během aktualizace bude na předním displeji přehrávače zobrazena zpráva „VUP*/9“. Hodnota hvězdičky * se bude během aktualizace zvyšovat z 0 až na 9.
 5. Když se přehrávač automaticky vypne, je aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 6. Vyjměte z přehrávače disk s aktualizací a zapněte přehrávač.
 7. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M04.R.789, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí PC a disku.

 • Na displeji na předním panelu přehrávače se zobrazuje zpráva „SYS ERR“ nebo „VUP NG“.
  1. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko POWER, dokud se přehrávač nevypne.
  2. Dalším stisknutím tlačítka POWER bude proces aktualizace pokračovat.
  3. Stále nefunguje?
   • Vyjměte disk z přehrávače.
   • Odstraňte soubory aktualizace z počítače.
   • Spusťte znovu proces aktualizace z disku.
  4. Stále nefunguje? Kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Sony

 • Po vložení disku s aktualizací se na displeji na předním panelu nezobrazuje zpráva „VUP“.
  1. Vyjměte disk z přehrávače.
  2. Odstraňte soubory aktualizace z počítače.
  3. Spusťte znovu proces aktualizace z disku.

 • Disk s aktualizací se nevysune.
  Postupujte takto:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) na přehrávači - ne na dálkovém ovládání.
  3. Držte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) stisknuté, dokud se mechanika neotevře.
  4. Vyjměte disk.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a ponechte přitom disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M06R0632M.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Znovu spusťte aktualizaci.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony