MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu LA-EA3 ver.02 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • Objektiv: LA-EA3
 • Poznámky: Tato aktualizace systémového softwaru objektivu je dostupná pro modely s bajonetem E.
  • Některé modely tuto aktualizaci nepodporují. (Seznam modelů)
  • V případě modelu PXW-FS7M2 postupujte podle pokynů v návodu k obsluze modelu PXW-FS7M2.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Fotoaparát bude schopen neustále ostřit na předmět během souvislého snímání rychlostí až 10 sn./s v režimu [souvislé fotografování: vysoká] nebo [souvislé fotografování: střední], když je k modelu ILCE-9 připojen adaptér
  Podrobnější informace najdete na následující stránce.
  Podrobné informace naleznete zde.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) objektivu LA-EA3 ver.02 (Mac)

Verze souboru

 • 02

Velikost souboru

 • 1.8 MB (1 846 125 bajtů)

Datum uvedení

 • 25/05/2017

Příprava

Kontrola verze systémového softwaru objektivu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu.

 • Systémový software objektivu verze [Ver.01] je třeba aktualizovat.
 • U systémového softwaru objektivu verze [Ver.02] není aktualizace nutná.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.


 3. Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 - 10.15 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1015".

  Důležité:
  Do systému macOS 11 – 12 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".


Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru objektivu zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Plně nabitá dobíjecí baterie nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
  • Kabel USB dodaný s fotoaparátem

   Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.
 • Další vybavení videokamer pro vysílání a produkci
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Specializovaný napájecí adaptér
  • Kabel USB

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je na fotoaparátu upevněný adaptér LA-EA3.
  *Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu upevněte objektiv na fotoaparát.
  *Než adaptér LA-EA3 upevníte na fotoaparát, nezapomeňte fotoaparát vypnout.
  *Před provedením aktualizace systémového softwaru se ujistěte, že k adaptéru LA-EA3 není připojen objektiv s bajonetem A.
 • Pro aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou dobíjecí baterii nebo vyhrazený napájecí adaptér AC (prodává se samostatně). (Pro fotoaparát s výměnnými objektivy.)
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte specializovaný napájecí adaptér (pro videokamery pro vysílání a produkci).
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; fotoaparát by mohl díky náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.

Jak stáhnout aktualizaci systémového softwaru objektivu:

 1. Přečtěte si prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 2. Zahájí se stahování souboru [Update_LAEA3V200.dmg].
 3. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace systémového softwaru objektivu verze .02 pro LA-EA3.

Krok 1: Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu.

 1. Poklepejte na stažený soubor [Update_LAEA3V200.dmg]. - Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 2. Poklepejte na ikonu [Update_LAEA3V200], která se zobrazí na ploše.
 3. Poklepejte na ikonu [Lens system software Updater] (Systémový software objektivu).
 4. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 5. Nyní se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu.
 6. Zapněte fotoaparát. Pokud byl fotoaparát již zapnutý, vypněte jej a pak jej znovu zapněte.
  Podle pokynů softwaru Lens System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položku [Menu] (Nabídka) → [Setup] (Nastavení) → [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybraná možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště). (Tento krok není nutný, používáte-li řadu QX.) Pokud je aktivní jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), vyberte možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 7. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači prostřednictvím dodávaného kabelu USB.
  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  – Odpojte od fotoaparátu/videokamery kabel USB a poté jej znovu připojte.
  – Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 8. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na monitoru fotoaparátu se zobrazí nápis „Follow computer instructions“ („Postupujte podle pokynů v počítači“).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát/videokameru nevypínejte, dokud aktualizace systémového softwaru objektivu neskončí.
  V závislosti na modelu fotoaparátu/videokamery může trvat několik minut, než se obrazovka změní.

 9. Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva „The update is not available for your model.“ („Aktualizace není pro váš model k dispozici.“), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu.
   V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět ke kroku 1 „Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu“.
  • Pokud se zobrazí zpráva „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ („Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.“, zkontrolujte, jestli je fotoaparát uveden v části „Relevant Products“ („Relevantní výrobky“) a jestli je fotoaparát propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 10. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru objektivu .02 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový napáječ, poté vložte baterii zpět nebo znovu připojte síťový napáječ a zapněte přístroj.

  Aktualizace je zapotřebí  Aktualizace není zapotřebí 11. Potvrďte, že položka [Current version] (Aktuální verze) je .01, poté klikněte na možnost [Next] (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy fotoaparát/videokameru nevypínejte ani neodpojujte kabel USB.
 12. Jakmile je dokončen přenos dat, zobrazí se následující obrazovka:


  Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 13. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí sloupec průběhu (přibližně 30 sekund).
 14. Proces aktualizace je dokončen po zobrazení zprávy „Lens update complete.“ („Aktualizace objektivu byla dokončena“ na+ fotoaparátu.
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace je dokončen po zmizení obrazovky řady QX.
 15. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace fotoaparát/videokameru vypněte, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát/videokameru zapněte.

Krok 2: Zkontrolujte, jestli objektiv obsahuje systémový software verze .02.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) → Setup (Nastavení) → Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.