Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přehrávačů Blu-ray Disc:

 • BDP-S185 / S186

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi M09.R.0070
 • Datum vydání: 26-12-2014
 • Výhody a vylepšení:
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Váš firmware už může být aktualizován, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud máte verzi číslo M09.R.0070 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví modrá obrazovka Sony Blu-ray.
 3. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 5. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version M09.R.0070" ("Verze softwaru M09.R.0070") - pokud je číslo verze M09.R.0070 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 – 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray – ani jej neodpojujte od zdroje napájení – během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte zařízení:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 • Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray ethernetovým kabelem k internetu.
 • Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získejte aktualizaci:

 • V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> Network Update (Aktualizace sítě), potom zvolte ENTER.
 • Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 • Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 • Proces stahování bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka stahování.
 • Během stahování se na televizoru objeví zpráva */9". Symbol * se změní na 0, během procesu stahování se bude postupně měnit až na 9.
 • Po dokončení stahování se spustí aktualizace.
 • Na televizoru se znovu objeví zpráva "*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 9.
 • Když se přehrávač automaticky vypne, bude aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 • Znovu přehrávač zapněte.
 • Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M09.R.0070, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • Na televizoru se objevuje zpráva „Connection status cannot be confirmed“ („Stav připojení nelze potvrdit“).
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Zkuste aktualizaci znovu.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Zkuste aktualizaci znovu spustit.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony

Pomocí zapisovatelného CD-R