O souboru ke stažení

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to ovšem není možné, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systém: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stáhněte aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M09R0060M.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Přejděte na soubor a ověřte, že má velikost 70.4 MB (73,843,033 bytů).
 4. Rozbalte soubor - rozbalený soubor se bude nazývat UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor UPDATA_M09R0070.ISO a zvolte Get info (Získat informace).
 6. Ověřte, že velikost souboru je 72.8 MB (76,435,456 bytů).


  Informace o souboru

Vytvořte disk:

 • Otevřete aplikaci Disk Utility volbou Applications (Aplikace)> Utilities (Nástroje)> Disk Utility na počítači Mac.
 • Přetáhněte soubor UPDATA_M09R0070.ISO do levého podokna okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Vložte do počítači prázdné zapisovatelné CD-R.
 • Zvolte UPDATA_M09R0070.ISO , klepněte na ikonu Burn (Vypálit), potom klepněte na volbu Burn (Vypálit).
  Pokud chcete ověřit, co vypalujete, klepněte na malou trojúhelníkovou ikonu a zvolte Verify burned data (Ověřit vypálená data)..


  Volba vypálení disku

 • Soubor bude zapsán na disk.
 • Když se objeví zpráva "burned successfully" ("úspěšně vypáleno"), klepněte na OK a disk bude vysunut.
 • Pokud si nejste jisti, že všechno proběhlo bez problémů, začněte znovu a vypalte nový disk.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky.

Přeneste aktualizaci:

 • Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 • Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 • Aktualizace se spustí.
 • Během stahování se na televizoru objeví zpráva "*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 9.
 • Když se otevře přihrádka na disky a přehrávač se automaticky vypne, je aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 • Vyjměte z přehrávače disk s aktualizací a zapněte přehrávač.
 • Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M09.R.0070, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí PC a disku.

 • Disk s aktualizací se nevysune.Řiďte se následujícími kroky:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) na přehrávači - ne na dálkovém ovládání.
  3. Držte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) stisknuté, dokud se mechanika neotevře.
  4. Vyjměte disk.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a ponechte přitom disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M09R0070M.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Znovu spusťte aktualizaci.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony