O souboru ke stažení

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to ovšem není možné, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systémy: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 8.1.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stáhněte aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M07R0631.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda má soubor velikost 70.7 MB (74,239,477 bytů).

  Vlastnosti souboru

Vytvořte disk:

 1. Rozbalte soubor do počítače. Rozbalené soubory jsou pojmenovány MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID
 2. Vypalte soubory MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID na prázdné zapisovatelné CD. Používáte software na vypalování CD? Zvolte univerzální formát disků (UDF).
  Použití formátu ISO9660 může vést k nesprávnému disku s aktualizací.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky.

Přeneste aktualizaci:

 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 2. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Aktualizace se spustí.
 4. Během stahování se na televizoru objeví zpráva "VUP*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 9.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Vyjměte z přehrávače disk s aktualizací a zapněte přehrávač.
 7. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M07.R.0631, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí PC a disku.

 • Na displeji na předním panelu přehrávače se zobrazuje zpráva „SYS ERR“ nebo „VUP NG“.
  1. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko POWER, dokud se přehrávač nevypne.
  2. Dalším stisknutím tlačítka POWER bude proces aktualizace pokračovat.
  3. Stále nefunguje?
   • Vyjměte disk z přehrávače.
   • Odstraňte soubory aktualizace z počítače.
   • Spusťte znovu proces aktualizace z disku.
  4. Stále nefunguje? Kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Sony

 • Po vložení disku s aktualizací se na displeji na předním panelu nezobrazuje zpráva „VUP“.
  1. Vyjměte disk z přehrávače.
  2. Odstraňte soubory aktualizace z počítače.
  3. Spusťte znovu proces aktualizace z disku.

 • Disk s aktualizací se nevysune.
  Postupujte takto:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) na přehrávači - ne na dálkovém ovládání.
  3. Držte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) stisknuté, dokud se mechanika neotevře.
  4. Vyjměte disk.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a ponechte přitom disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M07R0631.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
  3. Znovu spusťte aktualizaci.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony