O souboru ke stažení

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to ovšem není možné, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do přehrávače Blu-ray.

Doporučujeme následující operační systémy: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 nebo Windows® 8 / Windows® 8.1.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu

Stáhněte aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M11R0502.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda má soubor velikost 98.2 MB (103,074,603 bytů).

  Vlastnosti souboru

Vytvořte disk:

 1. Rozbalte soubor do počítače. Rozbalené soubory jsou pojmenovány MSB11-FW.BIN a MSB11-FW.ID
 2. Vypalte soubory MSB11-FW.BIN a MSB11-FW.ID na prázdné zapisovatelné CD. Používáte software na vypalování CD? Zvolte univerzální formát disků (UDF).
  Použití formátu ISO9660 může vést k nesprávnému disku s aktualizací

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky

Přeneste aktualizaci:

 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?)
 2. Zvolte OK pomocí dálkového ovládání a potom stiskněte tlačítko ENTER
 3. Aktualizace se spustí
 4. Během aktualizace se na televizoru objeví zpráva "*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 9
 5. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. - V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte.
 6. Na televizoru se znovu objeví zpráva "*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu aktualizace se bude postupně měnit až na 9
 7. Když se disková mechanika otevře a přehrávač se automatiky vypne, je aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 8. Vyjměte aktualizační disk z přehrávače a zapněte přehrávač
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M11.R.0502, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí PC a disku.

 • Disk s aktualizací se nevysune.
  Postupujte takto:
  1. Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel
  2. Zapojte znovu napájecí kabel a držte přitom stisknuté tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) na přehrávači - ne na dálkovém ovládání
  3. Držte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) stisknuté, dokud se mechanika neotevře
  4. Vyjměte disk

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a ponechte přitom disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M11R0502.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhnuli jste soubor úspěšně? Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray
  3. Znovu spusťte aktualizaci.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony