Týká se modelů

Tyto informace jsou dostupné pro následující modely přehrávače disků Blu-ray:

 • BDP-S390

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi M11.R.0502
 • Datum vydání: 17/12/2014
 • Výhody a vylepšení:
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely

Váš firmware už může být aktualizován, zejména pokud máte nový model přehrávače Blu-ray. Pokud máte verzi číslo M11.R.0502 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví nabídka XrossMediaBar (XMB™)
 3. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) > System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí kláves se šipkami na dálkovém ovládání
 4. Zvýrazněte Quick Start Mode (Režim Rychlý start) a ujistěte se, že je tato volba nastavena na OFF (VYP). Aktualizace by se nemusela podařit, kdyby byla nastavena na "ON" (ZAP).
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER
 6. Na obrazovce televizoru vypadá číslo verze firmwaru takto:
  "Software Version M11.R.0502" (Verze softwaru M11.R.0502) - pokud je číslo verze M11.R.0502 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na přehrávači Blu-ray:

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15 – 30 minut. Nejprve nastavíte zařízení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do přehrávače Blu-ray.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení přehrávače Blu-ray k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray – ani jej neodpojujte od zdroje napájení – během aktualizace
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu

Nastavte zařízení:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.)
 • Připojte konektor LAN na přehrávači disků Blu-ray ethernetovým kabelem k internetu
 • Zapněte přehrávač Blu-ray. (Pokud je v přehrávači disk, vyjměte jej.)

Získejte aktualizaci:

 1. V nabídce XrossMediaBarTM zvolte Setup (Nastavení)> Network Update (Síťová aktualizace) pomocí kláves se šipkami na dálkovém ovládání, potom zvolte ENTER
 2. Na televizoru se objeví zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?)
 3. Zvolte OK pomocí dálkového ovládání a potom stiskněte tlačítko ENTER
 4. Proces stahování bude zahájen a na televizoru se objeví obrazovka stahování
 5. Během stahování se na televizoru zobrazí zpráva */9“. * se změní na 0, toto číslo se potom bude během procesu stahování dále měnit až po číslo 9
 6. Přehrávač se restartuje a aktualizace bude pokračovat. – V průběhu tohoto kroku přehrávač nepoužívejte ani jej sami nezapínejte.
 7. Na televizoru se znovu zobrazí zpráva „*/9“. * se změní na 0, toto číslo se potom bude během procesu stahování dále měnit až po číslo 9
 8. Když se přehrávač automaticky vypne, je aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Znovu přehrávač zapněte
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M11.R.0502, aktualizace firmwaru byla úspěšná

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přes internet.

 • Na televizoru se objevuje zpráva „Connection status cannot be confirmed“ („Stav připojení nelze potvrdit“).
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přehrávač Blu-ray vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole „Proxy Server“ místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Zkuste aktualizaci znovu

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte
  2. Zapněte přehrávač Blu-ray
  3. Zkuste aktualizaci znovu spustit.
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony

 • Aktualizace firmwaru po několika pokusech stále nefunguje.
  1. Vytvořte aktualizační disk a vložte jej do přehrávače
  2. Na obrazovce informující o neúspěšné aktualizaci zvolte „Retry“ („Zkusit znovu“).
   Stále nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony

Pomocí zapisovatelného CD-R