Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NWZ-F804
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj Walkman ještě lépe využívat. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

 • Název: Program na aktualizaci firmwaru pro NWZ-F804 / F805 / F806 na nejnovější verzi 1.14
 • Datum vydání: 29-10-2014
 • Potřebuji ho stáhnout?:Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.14.
  Pokud si nejste jistí, můžete verzi firmwaru snadno ověřit:
  1. Na obrazovce Home klepněte na tlačítko Menu (Nabídka)
  2. Klepněte na Settings (Nastavení) a potom na About device (O zařízení)

  Ověřte číslo modelu a číslo sestavení

 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšení stability při připojování k zařízením Bluetooth
  • Další funkční vylepšení. Vylepšení dodané předchozími aktualizacemi a obsažené od verze 1.14
   • Byla přidána aplikace DLNA
   • Došlo k rozšíření aplikace Music player (byla například přidána funkce pro vytváření seznamu přehrávání)
   • Vylepšení funkcí zvukových efektů
   • Vylepšuje přehrávání seznamů přehrávání přenesených z programu MediaGo
 • Omezení:
  • Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.14

Systémové požadavky

 • Operační systémy
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
  • Windows 7 Business (Service Pack 1 nebo novější)
  • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
  • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
  • Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější)
  • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
  • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
  • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
  • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)
 • Hardwarové požadavky
  • Procesor: Procesor s taktovací frekvencí 1 GHz
  • Paměť: 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)

Stáhnout

Před aktualizací

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 310 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.- Po provedení aktualizace nelze firmware přeinstalovat na starší verzi.

 1. Na obrazovce Home klepněte na tlačítko Menu (Nabídka)
 2. Klepněte na System settings (Systémová nastavení) a potom na Storage (Úložiště).
  Ověřte "Available space" (Dostupný prostor) "USB storage" (Úložiště USB)

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Poznámky:

 • Dojde k resetování nastavení zvukových efektů (například ekvalizéru nebo funkce Clear Stereo). Po provedení aktualizace je znovu nastavte
 • Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří
 • Pokud jste uživatelem systému windows 8/8.1, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů

Připravte přehrávač WALKMAN na aktualizaci
 1. Když je zobrazena obrazovka Home, klepněte na tlačítko [Menu] (Nabídka), potom klepněte na [System settings] (Systémová nastavení) - [Storage] (Úložiště)
 2. Klepněte na tlačítko [Menu] (Nabídka), potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
 3. Klepněte na [USB storage] (Úložiště USB), abyste tuto možnost zaškrtli
 4. Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste zrušili zaškrtnutí této možnosti

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:
 1. Připojte přehrávač Walkman k počítači pomocí připojení USB, na obrazovce přehrávače Walkman klepněte na [Turn on USB Storage] (Zapnout úložiště USB) (*1). Objeví se zpráva, potom klepněte na [OK].
  Pokud se (*1) neobjeví, posuňte stavový řádek, klepněte na [Turn on USB storage] (Zapnout úložiště USB) na panelu upozornění, potom klepněte na [Turn on USB storage] (Zapnout úložiště USB) - [OK]
 2. Aktualizační program spustíte na konci této procedury klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout).- soubor NWZ-F800_V1_14_00xx.exe si uložte do počítače

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.1.14 pro NWZ-F804 / F805 / F806.

 1. Ukončete všechny programy spuštěné na počítači
 2. Poklepejte na uložený aktualizační soubor NWZ-F800_V1_14_00xx.exe a řiďte se zobrazenými zprávami - Neodpojujte přístroj od počítače
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý
  • V některých počítačích se může objevit zpráva o odpojení kabelu USB
 3. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na Finish (Dokončit)
 4. Když se na přehrávači WALKMAN objeví obrazovka zamknutí, přetáhněte (symbol klíče) zleva doprava
 5. Když aktualizační program na přehrávači Walkman zobrazí "1.14", klepněte na [OK]
 6. Následujícím způsobem zaškrtněte volbu [USB auto connection] (Automatické připojení USB):
  • Když je zobrazena obrazovka Home, klepněte na tlačítko [Menu] (Nabídka), potom klepněte na [System settings] (Systémová nastavení) - [Storage] (Úložiště)
  • Klepněte na tlačítko [Menu] (Nabídka), potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
  • Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste tuto možnost zaškrtli

Po aktualizaci

Zkontrolujte verzi pomocí kroků uvedených v části Potřebuji aktualizaci? Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazena verze 1.14.