MOMENT – Před stažením tohoto souboru si přečtěte část Vyžadované soubory.

Požadované soubory ke stažení

Pokud není uvedeno jinak, PŘED instalací Systémový software verze 2.00 pro DSC-RX100M4 (Mac) je nutné nainstalovat soubor uvedený níže, aby bylo zajištěno správné fungování. Pokud seznam obsahuje více než jeden Požadovaný soubor, stahujte je v pořadí uvedeném na této stránce.

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • DSC-RX100M4

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s předchozí aktualizací

 • Vylepšuje provozuschopnost modelu MPK-URX100A během snímání pod vodou:
  1. V nastavení „White Balance“ (Vyvážení bílé) přidává možnost „Underwater Auto“ (Automatické snímání pod vodou).
  2. Přidává režim „Flash Off“ (Vypnout blesk), pokud je blesk aktivován.
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Fotoaparát je nyní schopen v kombinaci s kompatibilními kartami SDHC a SDXC záznamu ve formátu XAVC S.
  • Při záznamu filmů ve formátu XAVC S jsou vyžadovány karty SD rychlostní třídy Speed Class10 nebo UHS Speed Class U1 či rychlejší. (Při záznamu filmů při datovém toku 100 Mb/s nebo vyšším jsou vyžadovány paměťové kary s podporou rychlostní třídy UHS Speed Class U3.)
  • Při použití paměťové karty SDHC pro dlouhodobější záznam filmů jsou zaznamenané filmy rozděleny do souborů po 4 GB. Rozdělené soubory lze sloučit do jednoho souboru pomocí PlayMemories Home.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Systémový software verze 2.00 pro DSC-RX100M4 (Mac)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 270.4 MB (270 380 026 bajtů)

Datum uvedení

 • 30/03/2017

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Mac:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Důležité:
  Do systému macOS 10.13 - 10.15 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "DriverLoader_1015".

  Důležité:
  Do systému macOS 11 je třeba před aktualizací softwaru mít nainstalovaný "System Software Update Helper".

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.

Další hardware

 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-BX1

  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší.
  Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.

 • Kabel USB dodaný s fotoaparátem
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Při aktualizaci systémového softwaru používejte plně nabitou baterii NP-BX1.
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Je tedy nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Kromě počítače nezapojujte fotoaparát k žádnému zařízení.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_DSCRX100M4V200.dmg].
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCRX100M4V200.dmg]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Rozbalí se soubor [Update_DSCRX100M4V200].
 4. Poklepejte na ikonu.
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj System Software Updater. 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně nástroje System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) --> Setup subpage 3 (Nastavení podstrana 3) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Pokud počítač nedokáže fotoaparát najít, na displeji se zobrazí zpráva „Could not find the camera for this update (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci)“. Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  1. Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  2. Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spuštění nástroje System Software Updater“.

 10. Po potvrzení na LCD monitoru fotoaparátu klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Poznámka: Pokud je aktuální verze systémového softwaru 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.
 11. Po potvrzení, že aktuální verze je „Ver.1.30“ nebo novější, klikněte na [Next] (Další).
 12. Fotoaparát se automaticky resetuje.

  Zobrazí se obrazovka níže.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.
 13. Spusťte aktualizaci.
  Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 14. Dokončete aktualizaci
  Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se níže uvedená obrazovka. Fotoaparát se také automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, než se na displeji LCD ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace. Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Poznámka: Pokud se po restartování zobrazí upozornění na obnovu dat, vyčkejte, až zmizí. Nejedná se o abnormální stav.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.