Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • DSC-RX100M4

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s předchozí aktualizací

 • Vylepšuje provozuschopnost modelu MPK-URX100A během snímání pod vodou:
  1. V nastavení „White Balance“ (Vyvážení bílé) přidává možnost „Underwater Auto“ (Automatické snímání pod vodou).
  2. Přidává režim „Flash Off“ (Vypnout blesk), pokud je blesk aktivován.
 • Zlepšuje celkovou stabilitu fotoaparátu.

Dřívější výhody a vylepšení

 • Fotoaparát je nyní schopen v kombinaci s kompatibilními kartami SDHC a SDXC záznamu ve formátu XAVC S.
  • Při záznamu filmů ve formátu XAVC S jsou vyžadovány karty SD rychlostní třídy Speed Class10 nebo UHS Speed Class U1 či rychlejší. (Při záznamu filmů při datovém toku 100 Mb/s nebo vyšším jsou vyžadovány paměťové kary s podporou rychlostní třídy UHS Speed Class U3.)
  • Při použití paměťové karty SDHC pro dlouhodobější záznam filmů jsou zaznamenané filmy rozděleny do souborů po 4 GB. Rozdělené soubory lze sloučit do jednoho souboru pomocí PlayMemories Home.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Systémový software verze 2.00 pro DSC-RX100M4 (Windows)

Verze souboru

 • 2.00

Velikost souboru

 • 264 MB (277 856 472 bajtů)

Datum uvedení

 • 30/03/2017

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.00, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.


Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 500 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité upozornění

 • Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Při aktualizaci systémového softwaru používejte plně nabitou baterii NP-BX1.
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut. Je tedy nutné zamezit přechodu počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.

Jak stáhnout aktualizaci

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_DSCRX100M4V200.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systémů Windows 8.1 a Windows 10;

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCRX100M4V200.exe]. – Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Spustí se nástroj System Software Updater. 4. Zapněte fotoaparát.
 5. Podle pokynů v okně nástroje System Software Updater vyberte ve fotoaparátu položky Menu (Nabídka) --> Setup subpage 3 (Nastavení podstrana 3) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 6. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud se displej LCD fotoaparátu nevypne, vyzkoušejte následující metody.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.
  Když je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB, může se někdy na obrazovce počítače objevit zpráva vyzývající k restartování počítače. V takovém případě vyjměte z fotoaparátu baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, restartujte počítač a řiďte se postupem od bodu „2. Spusťte nástroj System Software Updater“.
 7. Po potvrzení na monitoru LCD fotoaparátu klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Ověřte, že aktuální verze softwaru je Ver.1.30 nebo starší a zvolte možnost Next (Další). Pokud je aktuální verze systémového softwaru 2.00 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. Přerušte připojení USB a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér AC, baterii znovu vložte nebo znovu připojte napájecí adaptér a fotoaparát zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí


 8. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se následující obrazovka.

 9. Po automatickém restartu se zobrazí následující obrazovka.
  Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 15 minut).

  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 10. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se níže uvedená obrazovka. Fotoaparát se také automaticky restartuje. To může trvat několik minut. Počkejte, než se na displeji LCD ukáže stejné okno, jaké se zobrazilo před začátkem aktualizace.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Pokud se po restartování zobrazí upozornění na obnovu dat, vyčkejte zmizení tohoto upozornění. Nejedná se o abnormální stav.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.00.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.