Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

O souboru ke stažení

Potřebuji si ho stáhnout?

 • HAP Music Player si musíte stáhnout, abyste mohli přenášet soubory uložené v počítači do audiopřehrávače s HDD a vysokým rozlišením.

Výhody a vylepšení

 • Kompatibilní s operačním systémem Mac OS® 10.12

Dřívější výhody a vylepšení

 • Na panel Setup [Nastavení] byla přidána tlačítka „Explorer HAP“ [„Prohlížeč HAP“] a „Help“ [„Nápověda“]

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Verze souboru

 • Verze 1.3.1

Datum uvedení

 • 09-02-2017

Systémové požadavky

Operační systémy

HAP Music Transfer je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Poznámka: Podporovány jsou modely s procesorem Intel, 64bitové (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) a 32bitové (10.6, 10.7) verze.
  Poznámka: Nezaručujeme fungování na všech počítačích, a to ani tehdy, když vyhovují systémovým požadavkům uvedeným výše.

Následující systémy nejsou podporovány:

 • Neprofesionálně sestavené počítače nebo nainstalované operační systémy
 • Operační systémy, které vzniknou přechodem z jiného operačního systému
 • Prostředí s několika operačními systémy
 • Prostředí s více monitory

Hardware počítače

HAP Music Transfer je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Rozlišení obrazovky: 1 024 x 768 pixelů nebo vyšší

Stáhnout

Jak stáhnout HAP Music Transfer:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout)
 3. Bude zahájeno stahování souboru [HAPMusicTransfer_13101180.pkg]
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače

Instalovat

Jakmile je soubor stažený, můžete program HAP Music Transfer nainstalovat.

 1. Ukončete všechny programy spuštěné na počítači
 2. Poklepejte na instalační soubor "HAPMusicTransfer_13101180.pkg", který máte uložený v počítači. Dojde k rozbalení instalačního souboru
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce:
 4. Klepnutím na [Continue] (Pokračovat) zahájíte instalaci
 5. Přijměte obchodní podmínky a klepněte na [Agree] (Souhlasím)
 6. Zobrazí se obrazovka pro volbu cílového umístění. Zvolte disk a klepněte na [Continue] (Pokračovat)
 7. Určete typ instalace, potom klepněte na [Install] (Instalovat)
 8. Když k tomu budete vyzváni, zadejte své přihlašovací heslo a klepněte na [Install Software] (Instalovat software)
 9. Zobrazí se obrazovka instalace programu HAP Music Transfer a instalace bude zahájena
 10. Jakmile bude instalace dokončena, objeví se obrazovka úspěšného dokončení instalace. Klepněte na tlačítko [Close] (Zavřít) pro ukončení instalačního programu
 11. Po aktualizaci

  Program HAP Music Transfer spustíte klepnutím na ikonu HAP Music Transfer ve složce Applications (Aplikace).

  Poznámka: Pokud se obrazovka HAP Music Transfer nezobrazí, klepněte na ikonu v aplikaci Dock.