O souboru ke stažení

Společnost Sony poskytuje softwarovou aktualizaci Digital Voice Editor verze 2.27 pro software Memory Stick Voice Editor verze 2.0, aktualizaci lze provést z verze 2.0 softwaru Memory Stick Voice Editor (tato služba je zdarma).

POZNÁMKY:

 • Instalace tohoto programu vám umožní používat nejnovější verzi softwaru Digital Voice Editor (verze 2.27). Software Digital Voice Editor 2.27 lze využívat k úpravám zpráv zaznamenaných rekordérem IC řady ICD-MS.
 • Je podporována funkce AutoSave [Automatické uložení] pro Memory Stick.
 • Byla přidána funkce V-Up [Zesílit hlasitost], která automaticky upraví zvuk pro přehrávání, aby byl lépe slyšet; tato funkce zesílí pouze neslyšitelné zvukové části zaznamenané zprávy.
 • Před aktualizací na verzi 2.27 softwaru Digital Voice Editor se software Memory Stick Voice Editor verze 2.x automaticky odinstaluje. Pokud není nainstalován software Memory Stick Voice Editor verze 2.x, aktualizační program se ukončí.

Před stažením softwaru si přečtěte následující pokyny, abyste celému postupu dobře porozuměli.

Určeno pro výrobek

Tento program je určený výhradně pro software Memory Stick Voice Editor verze 2.x.

Minimální požadavky

Počítač a systém musí splňovat následující minimální požadavky:

 • Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní (Tento software nelze používat v počítači Macintosh.)
 • Procesor: 266MHz procesor Pentium® II nebo rychlejší
 • Paměť RAM: 64 MB nebo více
 • Místo na pevném disku: 70 MB nebo více v závislosti na velikosti a počtu uložených zvukových souborů.
 • Jednotka CD-ROM
 • Port: Port USB (podpora USB (dříve značený USB 1.1))
 • Zvuková karta: Kompatibilní s řadou zvukových karet Sound Blaster 16
 • Displej: High color (16 bitů) nebo více a 800x480 bodů nebo více
 • Operační systém: Windows 98 Second Edition/98 (standardní instalace), Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional/Home Edition.

Instalovat

Postup stažení softwaru Digital Voice Editor verze 2.27

Stáhněte soubor podle následujícího postupu:

 1. Na jednotce C vytvořte složku s názvem DVE_Up.
 2. Do složky vytvořené v kroku 1 stáhněte následující soubor: DVE2.27eUpgrade.EXE (11 916 KB).
 3. Až se stahování dokončí, zkontrolujte velikost souboru následovně: V Průzkumníkovi Windows klepněte na Podrobnosti v nabídce Zobrazit.
 4. Pokud má soubor stejnou velikost, stažení proběhlo úspěšně. V záporném případě odstraňte všechny stažené soubory a stáhněte soubor znovu.
 5. Doporučujeme vytvořit záložní kopii stažených souborů.
Postup instalace softwaru Digital Voice Editor verze 2.27

Až se stahování dokončí, aktualizujte program podle následujícího postupu.

 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
 2. Klepněte na Start a poté na Spustit.
 3. Zadejte C:\DVE_Up\DVE2.27eUpgrade.exe a zahajte instalaci klepnutím na OK. (V tomto případě se soubor programu DVE2.27eUpgrade.exe stáhl do složky C:\DVE_Up.)
 4. Při instalaci se zobrazí následující okno. Zadejte libovolný název, který má méně než 20 znaků.
 5. Až se zobrazí následující zpráva, klepněte na Finish [Dokončit].
 6. Software Sony Digital Voice Editor 2 byl úspěšně nainstalován.
 7. Veškerá aktualizační činnost se dokončila, restartujte počítač.

Chcete-li zkontrolovat, zda se aktualizace dokončila úspěšně, proveďte následující kroky:

 1. Otevřete soubor \Program Files\Sony\Digital Voice Editor 2\Readme.txt.
 2. Pokud je v textu zmíněno Improvements (Ver. 2.27) [Vylepšení (verze 2.27)], aktualizace se úspěšně dokončila.

nebo

 1. Spusťte software Digital Voice Editor a v nabídce Help [Nápověda] vyberte položku About Digital Voice Editor [O softwaru Digital Voice Editor].
 2. Pokud se v dialogovém okně About Digital Voice Editor [O softwaru Digital Voice Editor] zobrazí Digital Voice Editor verze 2.27, aktualizace byla úspěšně dokončena.

POZNÁMKY:

 • Tento program je určený pouze pro aktualizaci Digital Voice Editor verze 2.27.
 • Tento program je určený výhradně pro zákazníky, kteří používají operační systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition nebo Windows 98.
 • Podrobnosti o používání softwaru Digital Voice Editor najdete v souborech s online nápovědou.

Důležité upozornění: Před stažením musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem uvedené níže. Po přečtení smlouvy spusťte stahování klepnutím na tlačítko "Download" [Stáhnout].

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • DVE2.27eUpgrade.exe

Velikost souboru

 • 11.6 Mb