O souboru ke stažení

Uživatelům softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03 nabízíme program, který software Memory Stick Voice Editor aktualizuje na verzi 2.04.

Funkce

 • Byl vyřešen problém s ukončením přehrávání 44,1khz souborů MP3 při ručním nastavení DPC.
 • Detekce vložení/vysunutí karty Memory Stick. Memory Stick Voice Editor verze 2.04 detekuje, zda je v adaptéru Memory Stick vložena karta Memory Stick, nebo zda došlo k vysunutí karty.

Cílové výrobky

 • Software Memory Stick Voice Editor verze 2.03 dodávaný s rekordérem IC Memory Stick ICD-MS515.
 • Software Memory Stick Voice Editor verze 2.03, který je k dispozici jako soubor ke stažení z této webové stránky, aby bylo možné aktualizovat software Memory Stick Voice Editor verze 1.x (dodávaný s rekordérem IC Memory Stick ICD-MS1).

Před stažením

Tento opravný program je určený výhradně pro software Memory Stick Voice Editor verze 2.03. Před stažením souboru s aktualizací zkontrolujte verzi softwaru Memory Stick Voice Editor, který máte nainstalovaný v počítači (číslo verze najdete v nabídce Help [Nápověda] -> About Memory Stick Voice Editor [O softwaru Memory Stick Voice Editor] verze 2.03)

 • Pokud má váš software Memory Stick Voice Editor verze 2.03 verzi 2.03, aktualizujte jej softwarem Memory Stick Voice Editor verze 2.04.
 • Pokud má váš software Memory Stick Voice Editor verze 2.03 verzi nižší než 2.03, aktualizujte jej softwarem Memory Stick Voice Editor verze 2.03 z této webové stránky. Proveďte aktualizaci softwarem Memory Stick Voice Editor verze 2.04.

Instalovat

Podle následujícího postupu stáhněte aktualizaci softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.04.

 1. Na pevném disku zvolte složku pro uložení staženého souboru. V příkladu předpokládejme, že se složka nachází na jednotce C:\ a má název MSVE_Up.
 2. Stáhněte následující soubor do složky MSVE_Up: MSVE204.zip
 3. Rozbalte soubor Update_OMG2210.zip do složky C:\MSVE_UP a důkladně si přečtěte instalační pokyny uvedené v připojeném dokumentu Word.

Důležité upozornění:

Před stažením musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem uvedené níže. Po přečtení smlouvy spusťte stahování klepnutím na tlačítko "Download" [Stáhnout].

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MSVE_204.exe

Velikost souboru

 • 540 Kb