Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • NW-WS623
 • NW-WS625
DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Řeší problém, kdy je digitální hudební přehrávač neaktivní poté, co byl pomocí Bluetooth připojen k zařízení s operačním systémem iOS 13

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vyřešen problém, při kterém se přehrávala zpráva „No Data“ (Žádná data) nebo „Data Error“ (Chyba dat) a v některých případech nebylo k dispozici přehrávání
 • Vyřešeny další problémy

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft® Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

DŮLEŽITÉ: Podporovány jsou pouze výše vypsané operační systémy.
Poznámka: V režimu kompatibility systému Windows XP nejsou podporovány.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru verze 1.02 pro řadu NW-WS620 (Windows)

Verze souboru

 • Verze 1.02

Velikost souboru

 • 47,4 MB (49 769 784 bajtů)

Datum uvedení

 • 6. 8. 2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není vyžadována, pokud již funkce automatické aktualizace aktualizovala váš přehrávač Walkman na firmware verze 1.02.
Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Připojte přehrávač Walkman k počítači pomocí rozhraní USB.*
 2. V počítači v kořenové složce najděte soubor „information.txt“.
 3. Soubor „information.txt“ obsahuje následující informace:
  • 01: Název série modelu
  • 02: Verze systémového softwaru
  Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru.

Krátce po aktualizaci softwaru se v souboru „information.txt“ zobrazí informace o předchozí verzi před aktualizací. Chcete-li získat informace o nejnovější verzi, vyjměte přehrávač Walkman z kolébky a znovu jej vložte.

*Připojte USB kabel (součást dodávky) ke kolébce USB (součást dodávky). Poté připojte svůj přehrávač Walkman ke kolébce USB.

Před provedením aktualizace

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Přeneste všechna data ze zařízení do počítače. Data, která zůstanou v zařízení, mohou být při aktualizaci ztracena.
  Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.
 • Při aktualizaci by mělo zařízení obsahovat přibližně 80 MB volného místa. Zkontrolujte, že zařízení obsahuje dostatek volného místa.
 • Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, vytvořte jej přenesením veškerých nepotřebných dat zpět do počítače.
 • Při instalaci tohoto souboru je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Uživatelům systému Windows 10 nebo Windows 8.1 se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zobrazí zpráva „Windows needs your permission to continue“ (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na možnost [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Stáhnout a instalovat

Poznámka: Aktualizaci firmwaru řady NW-WS620 lze provést pouze přes počítač.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte soubor do počítače.
 3. Jakmile bude stahování dokončeno, prostřednictvím USB připojte přehrávač Walkman k počítači.
 4. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 5. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka:
  Během aktualizace systémového softwaru dbejte následujících pokynů:
  • Neodpojujte USB kabel z počítače nebo z USB kolébky.
  • Neodpojujte přehrávač Walkman z USB kolébky.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na možnost [Finish] (Dokončit).

Krok 2: Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná

Po dokončení aktualizace ověřte úspěšnost instalace nové verze provedením kroků uvedených v části [Check the firmware version] (Zkontrolovat verzi firmwaru).
Pokud je číslo verze firmwaru „1.02“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.